DAJ CYNK

Polska 41. na świecie pod względem szybkości Internetu

01.06.2017

Dodane przez: msnet

Kategoria: Prawo, finanse, statystyki

Interakcje: 71

Ważne 2

1

Według raportu firmy Akamai, w I kwartale 2017 roku średnia prędkość polskich łączy stacjonarnych wynosiła 12,6 Mb/s, co dawało nam 41. miejsce w światowym rankingu.Według raportu firmy Akamai, w I kwartale 2017 roku średnia prędkość polskich łączy stacjonarnych wynosiła 12,6 Mb/s, co dawało nam 41. miejsce w światowym rankingu.

Polskie łącza stacjonarne przyspieszyły w porównaniu z IV kwartałem 2016 roku o 2,1%, ale spadły względem tego, co było rok wcześniej (o 1,1%). Podobne łącza, jak my mają w Europie Malta, Portugalia i Słowacja. Chociaż do będącej na szczycie Norwegii nam daleko (23,5 Mb/s), to wciąż mamy szybsze łącza niż Francja (10,8 Mb/s) i Włochy (9,2 Mb/s). 25% polskich łączy miało szybkość większą niż 15 Mb/s, 42% przekraczało 10 Mb/s, a 88 % pokonywało granicę 4 Mb/s (wartości średnie).

Liderem pod względem średniej szybkości stacjonarnych łączy internetowych jest od dawna niepokonana Korea Południowa (28,6 Mb/s). Cieszy za to, że dwa kolejne miejsca na podium należą do państw europejskich - Norwegii (23,5 Mb/s) i Szwecji (22,5 Mb/s). Średnia dla całego świata to 7,2 Mb/s i jest to wartość większa o 15% w ujęciu rok do roku i o 2,3% w ujęciu kwartał do kwartału.

Jeśli chodzi o Internet mobilny, jego średnia szybkość w Polsce wynosiła w I kwartale 2017 roku 9,5 Mb/s, co oznacza spadek o 0,5 Mb/s w porównaniu z IV kwartałem 2016 roku. Porównywalne łącza do naszych mają w Europie Bułgaria i Chorwacja, a za nami znalazła się między innymi Portugalia (6,9 Mb/s) i Czechy (7,4 Mb/s). Według Akamai najszybsze łącza mobilne ma w Europie, ale także i na świecie, Wielka Brytania (26,0 Mb/s), a tuż za nią są Cypr (24,2 Mb/s) i Niemcy (24,1 Mb/s). Wśród państw pozaeuropejskich, największą średnią szybkość osiągnęły łącza mobilne w Australii (15,7 Mb/s).

Źródło tekstu: Akamai, wł

Komentarze
Zaloguj się