DAJ CYNK

[Aktualizacja] Po co naprawiać e-dowody, skoro można zmienić ustawę

Marian Szutiak

Prawo, finanse, statystyki

Warstwa elektroniczna we-dowodach osobistych jest niezgodna z ustawą o dowodach osobistych, z uwagi na brak w niej niektórych wymaganych danych. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji chce rozwiązać ten problem poprzez zmianę ustawy.

Artykuł 12a ustawy o dowodach osobistych wymaga, aby w warstwie elektronicznej e-dowodów znajdowały się wszystkie dane, które widoczne są na warstwie graficznej dokumentu. Jak niedawno podał serwis RMF24, wtopiony w plastik chip nie zawiera imion rodziców oraz nazwiska rodowego posiadacza dowodu.

Zobacz: E-dowody są niezgodne z ustawą - w warstwie elektronicznej brakuje niektórych danych

Kierując się logiką, można by przypuszczać, że błąd zostanie naprawiony w procesie produkcji dokumentów. Wydano jednak ponad 700 tysięcy e-dowodów niezgodnych z ustawą, więc Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji (MSWiA) wpadło na inny pomysł, by zaoszczędzić pieniądze. Jak podaje RMF24, Ministerstwo pracuje nad nowelizacją ustawy o dowodach osobistych, która dostosuje przepisy do już wydanych dokumentów.

Zobacz: mObywatel rośnie. mPojazd już działa, a w drodze mLegitymacja studencka oraz usługa iPolak

MSWiA poprosiło o opinię Urząd Ochrony Danych Osobowych. Wynika z niej, że UODO popiera plan resortu spraw wewnętrznych. Co więcej, Urząd uważa, że w warstwie elektronicznej powinno się umieszczać tylko niezbędne dane. Takie informacje, jak imiona rodziców czy nazwisko rodowe, są według UODO zbyt wrażliwe, by mogły się tam znajdować.

Aktualizacja

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji poprosiło nas o publikację stanowiska MSWiA na temat e-dowodów. Tekst otrzymany od Ministerstwa publikujemy poniżej bez zmian redaktorskich.


Wszystkie wydawane dowody osobiste są ważne oraz w pełni funkcjonalne. Wymiana nie jest planowana. MSWiA otrzymało analizę prawną z PWPW i przeprowadziło własną analizę prawną w tym zakresie. Analizy potwierdziły ważność wydawanych dowodów osobistych. Nie ma żadnych przesłanek do wstrzymania procesu wydawania dowodów. Wydawany dowód osobisty to dokument, który w pełni potwierdza tożsamość, potwierdza polskie obywatelstwo, pozwala wyjechać za granicę bez paszportu między innymi do krajów strefy Schengen i krajów, które honorują dowód osobisty jako dokument podróży, np. Albania i Czarnogóra.

Osoba nadzorująca odbiory produktów w CPD została odsunięta od dotychczasowych obowiązków, decyzją Komitetu Sterującego Projektu z dnia 29 maja 2019 r.

Nieścisłość formalno-techniczna, polegająca na niepełnym odzwierciedleniu bezpośrednio na mikroprocesorze dowodu danych imion rodziców i nazwiska rodowego posiadacza dokumentu, nie została ujawniona na etapie testów akceptacyjnych w Centrum Personalizacji Dokumentów. Natomiast wszystkie testy potwierdziły poprawność wszelkich funkcjonalności niezbędnych do korzystania z dowodu w życiu codziennym, np. do przekraczania granic.

Jest to dowód, który pozwala między innymi:

  • zalogować się do portali administracji publicznej, na przykład ePUAP,
  • elektronicznie podpisać dokumenty podpisem osobistym,
  • elektronicznie podpisać się w usługach online administracji publicznej,
  • korzystać z automatycznych bramek granicznych na przykład na lotniskach.

Nieścisłość formalno-techniczna nie ma wpływu na jakąkolwiek funkcjonalność dowodu przewidzianą ustawą o dowodach osobistych.

Centrum Personalizacji Dokumentów przesłało do dostawcy oprogramowania zgłoszenie pismem z dnia 28 maja br. Dostawca oprogramowania podjął prace nad usunięciem nieścisłości i w dniu 10 czerwca br. przekazał do CPD poprawkę do systemu. W dniu 13 czerwca rozpoczęto testy akceptacyjne w CPD. Wdrożenie poprawki systemu planowane jest na 20 czerwca br. Termin jest zależny od wyników prowadzonych testów.

Niezależnie od wykrytej nieścisłości, MSWiA podjęło działania stosownie do zasady minimalizacji danych zawartej w przepisach unijnych. Działania te zmierzają do ograniczenia danych dotyczących imion rodziców, nazwiska rodowego i miejsca urodzenia. Podkreślamy, że jest to proces niezależny od sprawy wykrytej nieścisłości formalno-technicznej i nie jest z nią związany.

Nieprawdziwe są również informacje o kosztach ew. wymiany ponad 700 tys. dowodów, która rzekomo miała wynieść 30 mln. zł. Według danych CPD całkowity koszt wyprodukowania 700 tys. dowodów nieznacznie przekracza 18 mln zł. Ponadto wymiana nie jest w ogóle planowana, ponieważ dowody są ważne i w pełni funkcjonalne. Więc podnoszenie kwestii kosztów wymiany jest zabiegiem mogącym wprowadzać w błąd opinię publiczną.

Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na Google News

Źródło tekstu: RMF24, bezprawnik.pl, MSWiA

Przewiń w dół do następnego wpisu