DAJ CYNK

Normy PEM - jest rozporządzenie ministra klimatu w sprawie kontroli ich przestrzegania

Dodane przez: msnet

Kategoria: Prawo, finanse, statystyki

Interakcje: 5319

Normy PEM, rozporządzenie ministra klimatu w sprawie pomiaru

Wczoraj (18 lutego) w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej opublikowano rozporządzenie ministra klimatu w sprawie sposobów sprawdzania przestrzegania obowiązujących w naszym kraju norm PEM. To kolejny krok na drodze ku sieciom 5G.

Obowiązujące w Polsce normy PEM, czyli maksymalne dopuszczalne poziomy pól elektromagnetycznych, zostały już podniesione, jednak nie zostały stworzone nowe mechanizmy, które pozwoliłyby sprawdzić ich przestrzeganie. Ten stan rzeczy ma zmienić Rozporządzenie ministra klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku. Na kolejnych stronach dokumentu opisano szczegółowo sposoby kontroli, czy normy PEM są przestrzegane, a środowisko nie jest narażone na nadmierną emisję.

Zobacz: [Aktualizacja] Nowe normy pola elektromagnetycznego w Polsce jak w Europie – rozporządzenie podpisane
Zobacz: O PEMach na Narodowym - potężna dawka wiedzy o PEM i sieci 5G

Pomiary pól elektromagnetycznych mają być przeprowadzane  na terenach przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową oraz w miejscach dostępnych dla ludności w otoczeniu instalacji lub urządzeń objętych obowiązkiem wykonania pomiarów poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku. Dotyczy to między innymi operatorów sieci komórkowych, które nas najbardziej interesują.

Zgodnie z nowym rozporządzeniem, pomiary PEM w zakresie częstotliwości od 10 MHz do 300 GHz (tu mieszczą się wszystkie pasma używane przez telefonię komórkową) wykonuje się w punktach i pionach pomiarowych. W szczególności sprawdzane będą miejsca, w których, na podstawie uprzednio przeprowadzonych obliczeń, stwierdzono występowanie w danych zakresach częstotliwości pól elektromagnetycznych o poziomach zbliżonych do poziomów dopuszczalnych, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Jak podaje punkt 6 załącznika do rozporządzenia:

Pionem pomiarowym jest linia pionowa, wzdłuż której przemieszczana jest sonda miernika w celu wyznaczenia maksymalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku. W celu jednoznacznej lokalizacji pionów pomiarowych:

1) podaje się ich współrzędne geograficzne lub współrzędne płaskie prostokątne z zaokrągleniem odpowiednio do 0,5 sekundy lub do 5 m w obowiązującym układzie odniesień, z wyłączeniem pionów pomiarowych zlokalizowanych wewnątrz pomieszczeń;

2) nanosi się ich położenie na szkic sytuacyjny lub opisuje w sposób umożliwiający zidentyfikowanie pionu pomiarowego w przestrzeni pomiarowej, np. w odniesieniu do stałych elementów infrastruktury.

Po więcej szczegółów odsyłam do samego rozporządzenia - link powyżej.

Jak napisał Witold Tomaszewski na Twitterze, teraz wszystko w rękach krajowej jednostki akredytującej. Samo rozporządzenie weszło w życie dzisiaj (19 lutego), czyli z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Zobacz: Wdrażanie 5G idzie opornie - na świecie jest około 4 mln użytkowników tej technologii
Zobacz: Snapdragon X60 - nowy modem 5g firmy Qualcomm

Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na Google News

Źródło tekstu: Dziennik Ustaw RP

Przewiń w dół do następnego wpisu