DAJ CYNK

Nowelizacja Prawa Telekomunikacyjnego: zmiany w zakresie Premium Rate i nowa forma zawierania umów

13.12.2018

Dodane przez: msnet

Kategoria: Prawo, finanse, statystyki

Interakcje: 4695

Ważne 0

0

12 grudnia 2018 roku weszły w życie zmiany Prawa telekomunikacyjnego, zwiększające ochronę konsumentów przed nieuczciwymi praktykami i nadużyciami związanymi z usługami premium rate, a także wprowadzające dokumentową formę zawierania umów.

Nowe zasady świadczenia usług premium rate

Zgodnie z nowelizacją ustawy Prawo Telekomunikacyjne, każdy abonent telekomu może wybrać jeden z czterech progów kwotowych dla blokady usług o podwyższonej opłacie Premium Rate: 0 zł, 35 zł, 100 zł i 200 zł. Próg 0 zł oznacza całkowitą blokadę usług premium. Jeżeli abonent nie określi żadnego progu, domyślnym progiem kwotowym będzie 35 zł dla każdego okresu rozliczeniowego. Gdy domyślny lub wybrany próg zostanie osiągnięty, dostawca usług poinformuje o tym abonenta i automatycznie zablokuje możliwość korzystania z takich usług. Zmiana polega na tym, że dotychczas blokada Premium Rate uruchamiana była na żądanie abonenta.

Dalsze korzystanie z usług o podwyższonej opłacie będzie wymagało zgody i działania abonenta. W przypadku niedopełnienia obowiązków informacyjnych względem abonenta, bądź świadczenia usług premium ponad ustalony lub domyślny próg kwotowy, abonent nie będzie mógł być obciążony dodatkową opłatą.

W przypadku, gdy abonent skorzysta z usług Premium Rate, operator zamieści w rachunku informacje o:

  • możliwości i zasadach skorzystania z blokady usług premium,
  • numerach premium, z których korzystał abonent w okresie rozliczeniowym,
  • rejestrze numerów premium, który prowadzi Prezes UKE.

Rejestr, o którym mowa wyżej, ma pomóc abonentowi w ustaleniu danych dostawcy dodatkowego świadczenia, na przykład organizatora loterii SMS-owej, w której wziął udział. Operator telekomunikacyjny ma obowiązek blokady usług premium, które nie zostały wpisane do rejestru.

W przypadku usług świadczonych cyklicznie (na przykład płatne subskrypcje w formie SMS-ów), dostawca będzie musiał uzyskać wyraźną zgodę abonenta bezpośrednio przed rozpoczęciem świadczenia usług dodatkowych.

Nowa forma zawarcia, zmiany, rozwiązania umowy

Umowę o świadczenie usług telekomunikacyjnych można zawrzeć w formie pisemnej, elektronicznej albo dokumentowej. Ostatni sposób może być wykorzystany do złożenia oświadczenia o zawarciu, zmianie lub rozwiązaniu umowy. Forma dokumentowa umożliwia złożenie oświadczeń w postaci dokumentu, który pozwoli na ustalenie osoby je składającej. W formie dokumentowej można zawrzeć, zmienić, rozwiązać umowę na przykład przez telefon, stronę internetową lub z użyciem poczty elektronicznej.

Abonent zawierający umowę w formie dokumentowej powinien otrzymać utrwaloną treść zaproponowanych i uzgodnionych warunków umowy oraz treść swojego oświadczenia o zawarciu umowy na trwałym nośniku (papier, SMS, płyta CD/DVD, karta pamięci, dysk twardy lub wiadomość e-mail). Trwały nośnik ma pozwalać abonentowi na przechowywanie informacji w sposób umożliwiający dostęp do nich po zawarciu umowy, na przykład na potrzeby wykonywania uprawnień wynikających z umowy.

Zobacz: Samorządowe hotspoty Wi-Fi muszą od dzisiaj oferować co najmniej 30 Mb/s
Zobacz: UKE sprawdzi jakość światłowodów położonych w ramach POPC. Posłuży do tego reflektometr Exfo
Zobacz: Oficjalne narzędzie monitorowania jakości Internetu dostępne dla wszystkich konsumentów

Źródło tekstu: UKE

Komentarze
Zaloguj się