DAJ CYNK

Cisco: Globalny ruch IP wzrośnie trzykrotnie do roku 2021

11.07.2017

Dodane przez: msnet

Kategoria: Prawo, finanse, statystyki

Interakcje: 15

Ważne 1

1

Według raportu Cisco Visual Networking Index, globalny ruch IP osiągnie w 2021 roku 3,3 zettabajta (ZB), niemal trzykrotnie więcej, niż w 2016 rokuWedług raportu Cisco Visual Networking Index, globalny ruch IP osiągnie w 2021 roku 3,3 zettabajta (ZB), niemal trzykrotnie więcej, niż w 2016 roku.

W latach 2016-2021, według prognoz Cisco, nastąpi wzrost liczby użytkowników Internetu z 3,3 do 4,6 miliarda osób. Wzrośnie także liczba wykorzystywanych urządzeń osobistych, średnio z 2,3 do 3,5 na osobę. Łącza szerokopasmowe staną się prawie dwukrotnie szybsze i osiągną średnio 53 Mb/s.

W raportowanym okresie będzie wzrastać też liczba połączeń M2M (machine to machine). W 2021 roku urządzenia IoT będą miały ponad 50-procentowy udział w całkowitej globalnej liczbie urządzeń i nawiązywanych w sieci połączeń (13,7 z 27,1 miliarda), a transmitowane przez nie dane będą stanowiły 5% globalnego ruchu w sieciach IP. Wzrost w tym segmencie będzie spowodowany popularyzacją IoT zwiąaną z zastosowaniem tej technologii w służbie zdrowia, inteligentnych domach, transporcie i motoryzacji.

Do 2021 roku za około 80% ruchu w sieciach IP będzie odpowiadać przesyłanie wideo (67% w 2016 roku). Więcej będzie wideo transmitowanego na żywo (do 13% globalnego ruchu IP), co będzie efektem popularyzacji aplikacji do strumieniowania transmisji TV oraz udostępniania wideo w sieciach społecznościowych. Wzrośnie także ruch w Internecie związany z wirtualną i rozszerzoną rzeczywistością, osiągając 1% udział w całkowitym globalnym ruchu danych związanych z rozrywką.W miarę jak cyfrowa transformacja będzie się upowszechniała, obejmując miliardy konsumentów i firm, rozwój infrastruktury sieciowej i mechanizmów zapewniających bezpieczeństwo będą miały krytyczne znaczenia dla przyszłości Internetu. Wprowadzanie innowacyjnych rozwiązań w zakresie systemów sieciowych we współpracy z dostawcami usług internetowych będzie miało kluczowe znaczenie dla Cisco w dążeniu do sprostania wymaganiom klientów, którzy oczekują niezawodnych, bezpiecznych i wysokiej jakości połączeń sieciowych - powiedział Łukasz Bromirski, Dyrektor Techniczny Cisco w Polsce.

Raport Cisco zawiera też dane dotyczące Europy Środkowej i Wschodniej (region CEE, bez Rosji):

  • W latach 2016-2021 nastąpi 3-krotny wzrost ruchu w sieciach IP, co oznacza średni roczny wzrost wynoszący 26%.
  • W 2021 roku ruch internetowy w regionie CEE będzie 240-razy większy niż w roku 2005.
  • Ruch generowany przez urządzenia mobilne w latach 2016-2021 wzrośnie 6-krotnie, co oznacza średni roczny wzrost wynoszący 44%, a więc 2-krotnie większy niż w stacjonarnych sieciach IP.
  • Ruch w sieciach mobilnych miał w 2016 roku 16-procentowy udział w całkowitym ruchu IP. W 2021 roku udział ten wzrośnie do 31%.
  • Ruch wideo wzrośnie 5-krotnie w latach 2016-2021, co oznacza średni roczny wzrost wynoszący 35%.
  • Całkowity ruch wideo (biznes i konsumenci) uzyska w 2021 roku 76-procentowy udział w całkowitym ruchu IP w porównaniu do 53% w 2016 roku. 62% będzie stanowić transmisja wideo w jakości HD, a 10,5% - ultra HD.
  • Ruch generowany przez gry internetowe wzrośnie 5-krotnie i w 2021 roku będzie miał 2-procentowy udział w całkowitym ruchu generowanym przez konsumentów.
  • W 2021 roku na jednego mieszkańca będzie przypadało około 3 urządzeń mających połączenie z globalną siecią. 49% z nich będą stanowić urządzenia połączone z sieciami mobilnymi, a 47% moduły M2M.
  • W 2021 roku 22% ruchu w sieciach IP będzie generowane przez komputery PC (w 2016 roku było to 58%), 8% przez odbiorniki TV, 53% przez smartfony (22% w roku 2016), 12% przez tablety i 5% przez moduły M2M.
  • Średnia przepustowość stacjonarnych połączeń szerokopasmowych w latach 2016-2021 wzrośnie 1,7-krotnie z 24,8 Mb/s do 42 Mb/s, a połączeń mobilnych 3-krotnie i osiągnie w 2021 roku 22 Mb/s. W latach 2015-2016, średnia szybkość stacjonarnych połączeń szerokopasmowych wzrosła o 15%.Zobacz: pełna treść raportu (w języku angielskim)

Źródło tekstu: Cisco

Komentarze
Zaloguj się