DAJ CYNK

[Aktualizacja] Wyniki Netii po 3Q2012

08.11.2012

Dodane przez: LuiN

Kategoria: Prawo, finanse, statystyki

Interakcje: 6

Ważne 0

0

W III kwartale przychody Netii spadły o 3% względem II kwartału, do poziomu 521,1 mln zł oraz wykazały wzrost o 32% w porównaniu do analogicznego okresu w 2011 roku. Zysk netto wyniósł 10 mln zł wobec 21 mln zł w II kwartale i 24,66 mln zł przed rokiem.

W III kwartale przychody Netii spadły o 3% względem II kwartału, do poziomu 521,1 mln zł oraz wykazały wzrost o 32% w porównaniu do analogicznego okresu w 2011 roku. Zysk netto wyniósł 10 mln zł wobec 21 mln zł w II kwartale i 24,66 mln zł przed rokiem.

Skorygowany zysk EBITDA wyniósł 157,4 mln zł, wykazując wzrost o 1% w stosunku do II kwartału oraz o 49% wobec III kwartału 2011 roku. Zysk operacyjny w III kwartale wyniósł 27,3 mln zł w stosunku do 12,8 mln zł w II kwartale.

Netia obniża prognozę na 2012 rok dla całorocznej liczby usług do 2,65 mln (z 2,9 mln prognozowanych na początku roku). Korektę prognozy operator uzasadnia wprowadzeniem przez kluczowych konkurentów istotnych obniżek cen, spowolnieniem na rynku stacjonarnych usług szerokopasmowych i przyspieszeniem tempa spadku liczby klientów stacjonarnych usług głosowych.

Liczba usług telewizyjnych na dzień 30 września 2012 r. wyniosła 72.805, co stanowiło wzrost o 57% w porównaniu do 46.445 na dzień 30 września 2011 r. oraz o 2% wobec 71.274 na dzień 30 czerwca 2012 r. Niższa liczba przyłączeń netto w III kw. 2012 r. była związana z mniejszym potencjałem dosprzedaży, gdyż nowe usług telewizyjne zostały już zaoferowane większości potencjalnych klientów, którzy znajdują się w zasięgu zmodernizowanych sieci NGA. Zarząd przewiduje, że spowolnienie będzie zjawiskiem tymczasowym i oczekuje przyspieszenia tempa wzrostu sprzedaży w nadchodzących kwartałach dzięki takim czynnikom, jak jakość/ulepszenie jakości produktu, wzrost jego dostępności geograficznej i usprawnienie kanałów dystrybucji.

Liczba usług szerokopasmowych wyniosła 888.698 na dzień 30 września 2012 r., pozostając na zbliżonym poziomie wobec 890.516 na dzień 30 września 2011 r. oraz obniżając się o 2% z poziomu 903.947 na dzień 30 czerwca 2012 r. Netia szacuje, że łączny udział w rynku stacjonarnych usług szerokopasmowych Nowej Netii wyniósł około 13,7% wobec 14,3% na dzień 30 września 2011 r. W III kw. 2012 r. Netia odnotowała spadek netto liczby stacjonarnych usług szerokopasmowych o 15.249 (zarówno łącznie jak i organicznie, gdyż w kwartale nie dokonano akwizycji ethernetowych) w porównaniu do spadku przyłączeń netto o 8.461 w II kw. 2012 r. (organicznie spadek o 9.821 nie uwzględniając akwizycji sieci ethernetowych). Głównym powodem spadku był niewystarczający poziom kompensacji odejść istniejących klientów przez nową sprzedaż. Niskie tempo wzrostu rynku oraz zaostrzona konkurencja cenowa, zwłaszcza w odniesieniu do usług niskomarżowych oraz oferowanych przez operatorów sieci kablowych usług pakietowych, przyczyniają się do spadku liczby nowych przyłączeń. W odpowiedzi Netia obniżyła ceny i zintensyfikowała wsparcie dla sprzedaży poprzez działania reklamowe, tym niemniej mając na celu obronę marży brutto Zarząd koncentruje się bardziej na usługach oferowanych na bazie własnej sieci oraz na usługach pakietowych niż na łącznej liczbie usług.

Liczba stacjonarnych usług głosowych (własna sieć, WLR i LLU). Netia szacuje, że łączny udział w rynku stacjonarnych usług głosowych Nowej Netii wynosił około 20% zarówno w III kw. 2012 r. jak i III kw. 2011 r. Ze względu na zaostrzoną konkurencję na rynku telekomunikacyjnym oraz koncentrację Spółki na klientach wyskomarżowych, Netia obecnie przenosi nacisk z liczby klientów usług głosowych na utrzymanie poziomu przychodów z tytułu tych usług. Baza klientów usług głosowych Netii wyniosła 1.677.766 na dzień 30 września 2012 r. w porównaniu do 1.756.827 na dzień 30 września 2011 r. oraz 1.714.136 na dzień 30 czerwca 2012 r. W III kw. 2012 r. Netia odnotowała łączny spadek liczby klientów usług głosowych netto o 36.370 w porównaniu do spadku netto o 13.693 w II kw. 2012 r., przy czym relatywnie niższy spadek w II kw. 2012 r. obejmował jednorazową, dodatnią korektę liczby tradycyjnych usług głosowych o 12.965 linii, która powstała w związku ze zmianami w definicjach produktów w segmencie korporacyjnym. Netia zakłada, że w przyszłości liczba stacjonarnych usług głosowych będzie się nadal zmniejszać, głownie na skutek odchodzenia klientów od tradycyjnych usług głosowych i usług WLR. Na dzień 30 września 2012 r. usługi dla 39% klientów usług głosowych świadczone były poprzez własną sieć dostępową Netii. Dodatkowo, wprowadzone ostatnio przez innego dużego dostawcę obniżki cen pakietów wykorzystywanych przez aktywnych użytkowników istotnie pogorszyły perspektywy dla liczby usług WLR i średniego przychodu na linię WLR w 2013 r.

Liczba usług mobilnych na dzień 30 września 2012 r. wyniosła 32.758 w odniesieniu do mobilnych usług szerokopasmowych oraz 62.043 w odniesieniu do mobilnych usług głosowych, w porównaniu do odpowiednio 24.664 i 49.614 usług w obu kategoriach oferowanych na dzień 30 września 2011 r. oraz 33.415 i 62.567 na dzień 30 czerwca 2012 r. Na bazie istniejących umów z operatorami mobilnymi P4 oraz Polkomtelem, Netia zamierza wprowadzić nowe, atrakcyjne cenowo pakiety usług konwergentnych, które obejmą zarówno usługi stacjonarne jak i mobilne, co powinno przyczynić się do zwiększenia potencjału dosprzedażowego i podwyższenia poziomu lojalności klientów.

Rozwój sieci NGA. W III kw. 2012 r. Nowa Netia rozszerzyła zasięg istniejącej sieci NGA, umożliwiającej świadczenie, między innymi, usług szerokopasmowych o wysokiej przepływności i usług 3play obejmujących usługi telewizyjne w technologii IPTV oraz na bazie adaptywnego protokołu IP. Na dzień 30 września 2012 r. sieć NGA Nowej Netii obejmowała zasięgiem 996.000 gospodarstw domowych, w tym około 696.000 gospodarstw domowych w zasięgu sieci miedzianej VDSL, około 137.000 gospodarstw domowych w zasięgu sieci optycznej (PON) oraz około 163.000 gospodarstw domowych w zasięgu szybkiej sieci ethernetowej oraz sieci światłowodowej FTTB. Zarząd Netii koncentruje się obecnie na optymalizacji procesów dotyczących sprzedaży, świadczenia i utrzymania usług telewizyjnych zanim przyspieszy tempo rozwoju sieci NGA.

Źródło tekstu: Netia

Tagi: netia
Komentarze
Zaloguj się