DAJ CYNK

Smart City Forum

11.02.2015

Dodane przez: Artykuł sponsorowany

Kategoria: Patronujemy

Interakcje: 11942

Artykuł sponsorowany.
W dniach 18 - 19 lutego 2015 roku w Warszawie odbędzie się Smart City Forum - nowa inicjatywa, poświęcona inteligentnym miastom w Polsce. Stanowić będzie platformę dialogu i współpracy biznesu z administracją centralną i lokalną.

W dniach 18 - 19 lutego 2015 roku w Warszawie odbędzie się Smart City Forum - nowa inicjatywa, poświęcona inteligentnym miastom w Polsce. Stanowić będzie platformę dialogu i współpracy biznesu z administracją centralną i lokalną. Organizatorem konferencji jest firma MM Conferences S.A.

Smart City Forum pozwoli na efektywną wymianę opinii oraz doświadczeń dotyczących rozwoju inteligentnych miast w Polsce. Kontent merytoryczny wypracowany jest przez Radę Programową Forum, której przewodniczy Mariusz Gaca, Wiceprezes Zarządu Orange Polska. Merytoryczna współpraca w zakresie modeli realizacji inwestycji, wykorzystania dostępnych technologii czy aspektach prawnych i organizacyjnych jest gwarantem skutecznej i owocnej debaty. Możliwość spotkania z decydentami szczebla krajowego, znanymi ekspertami z takich branż jak: deweloperska, medyczna, transportowa, energetyczna, edukacyjna, administracyjna czy usług publicznych sprawia, że Smart City Forum jest pierwszą inicjatywą poświęconą inteligentnym miastom w takiej skali i z takim zapleczem merytorycznym.

Główne zagadnienia Forum:

 • Polskie Miasto Przyszłości - benefity dla mieszkańców i przedsiębiorców
 • Kierunki i czynniki inteligentnego rozwoju polskich miast
 • Najnowsze trendy w branżach mających wpływ na usprawnianie miejskich procesów
 • Gotowe rozwiązania dotyczące smart-technologii od liderów z poszczególnych branż
 • Aspekty prawne i organizacyjne Smart Cities
 • Źródła danych i zarządzanie informacją

Grupa docelowa:
 • Przedstawiciele władzy krajowej, regionalnej i lokalnej
 • IT
 • Transport
 • Telekomunikacja
 • Energetyka
 • Budownictwo
 • Medycyna
 • Edukacja
 • Kancelarie prawne oraz firmy doradcze

Więcej informacji znajdziecie Państwo na stronie: Smart City Forum.