DAJ CYNK

Plus zmienia regulaminy usług dodatkowych

Marian Szutiak

Taryfy, promocje, usługi

Plus zmienia regulaminy usług dodatkowych

Polkomtel, operator sieci Plus, zapowiedział wprowadzenie zmian w regulaminach oferowanych przez siebie usług dodatkowych. Są one związane z nowelizacją Ustawy o prawach konsumenta.

Od 1 stycznia 2023 roku zaczną obowiązywać dodatkowe regulacje w zakresie praw konsumentów. Wynikają one z Ustawy z dnia 4 listopada 2022 r. o zmianie ustawy o prawach konsumenta, ustawy – Kodeks cywilny oraz ustawy – Prawo prywatne międzynarodowe (Dz.U. z 2022 r. poz. 2337). W związku z tym Plus uzupełni regulaminy swoich usług dodatkowych o wymagane treści. Jak zapewnia operator, warunki cenowe świadczonych usług dodatkowych nie ulegają zmianie.

Zobacz: Plus rozdaje prezenty. „Tidal na Święta” to rok muzyki za darmo
Zobacz: Grupa Polsat Plus straciła część klientów. Wyniki za III kwartał 2022 roku

Celem wskazanej wyżej ustawy jest wprowadzenie do polskiego systemu prawnego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/770 z dnia 20 maja 2019 r. w sprawie niektórych aspektów umów o dostarczanie treści cyfrowych i usług cyfrowych oraz dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/771 z dnia 20 maja 2019 r. w sprawie niektórych aspektów umów sprzedaży towarów, zmieniającej rozporządzenie (UE) 2017/2394 oraz dyrektywę 2009/22/WE oraz uchylającej dyrektywę 1999/44/WE.

Celem obu powyższych dyrektyw jest między innymi wprowadzenie wspólnych przepisów dotyczących tego, jakim wymaganiom powinny sprostać umowy zawarte między przedsiębiorcami i konsumentami o dostarczanie treści cyfrowych lub usług cyfrowych. W szczególności dotyczy to zgodności treści cyfrowej lub usługi cyfrowej z umową, środków ochrony prawnej w przypadku braku takiej zgodności lub ich niedostarczenia, a także sposobów korzystania z tych środków. Pełna treść ustawy w tym dokumencie (PDF).

Zmiany w regulaminach Plusa

Wprowadzane treści do regulaminów usług dodatkowych Plusa dotyczą:

  • aktualizacji postanowień odnoszących się do reklamacji usług,
  • przewidzianych ustawowo warunków dokonywania zmian w regulaminach,
  • nowego katalogu uprawnień konsumenckich w przypadku braku dostarczenia w terminie zamówionej usługi lub świadczenia jej w sposób niezgodny z regulaminem,
  • uzupełnienia postanowień w zakresie współdziałania usług z środowiskiem cyfrowym.

Szczegóły można znaleźć w dołączonych poniżej dokumentach, które zaczną obowiązywać 1 stycznia przyszłego roku:

W przypadku braku akceptacji powyższych zmian, klientom Plusa przysługuje prawo wypowiedzenia umowy. Warto jednak pamiętać, że powyższe zmiany wynikają bezpośrednio ze zmiany przepisów prawa. W związku z tym, w przypadku skorzystania z wypowiedzenia przed upływem czasu oznaczonego, na jaki została zawarta umowa, Polkomtel będzie uprawniony do dochodzenia od klientów zwrotu przyznanej ulgi przewidzianej w umowie. Ewentualne oświadczenie o wypowiedzeniu umowy powinno zostać złożone do 1 stycznia 2023 roku.

Zobacz: Jesteś w T-Mobile? Wydrap nagrodę
Zobacz: Premium Mobile podwaja gigabajty. Nawet 220 GB​​​​​​​

Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na Google News

Źródło zdjęć: Robson90 / Shutterstock.com

Źródło tekstu: Plus, podatki.biz

Przewiń w dół do następnego wpisu