DAJ CYNK

Wyniki Orange Polska po 2017 roku

20.02.2018

Dodane przez: msnet

Kategoria: Prawo, finanse, statystyki

Interakcje: 8298

Ważne 11

3

Orange zamknął 2017 rok z 14,424 mln kart SIM. To o 1,375 mln mniej niż przed rokiem i o 66 tys. więcej w porównaniu z sytuacją na koniec 3Q2017.Orange zamknął 2017 rok z 14,424 mln kart SIM. To o 1,375 mln mniej niż przed rokiem i o 66 tys. więcej w porównaniu z sytuacją na koniec 3Q2017.

Liczba usług komórkowych spadła w skali roku o 8,7% do 14,424 mln, ale w porównaniu z końcem III kwartału 2017 roku liczba ta wzrosła o 66 tys. Jednocześnie w ciągu 12 miesięcy Orange odnotował 11,6% wzrost w segmencie abonamentowym do 9,726 mln (o 464 tys. kart SIM w skali roku i o 64 tys. w ciągu samego ostatniego kwartału). Spadek ponownie dotyczy więc tylko ofert na kartę, tym razem o 13,5% do 4,698 mln kart SIM. Oznacza to ubytek 1,839 mln kart w skali roku, ale wzrost o 2 tys. w IV kwartale. Wygląda na to, że skutki ustawy antyterrorystycznej, którą odczuli wszyscy operatorzy, wreszcie przestały działać.

Na koniec IV kwartału Orange miał 2,456 mln aktywnych kart SIM z ofertą Internetu mobilnego w formule abonamentowej. Jest to wynik porównywalny z sytuacją na koniec III kwartału (spadek o 6 tys.). Dostępy M2M (bankomaty, liczniki energii elektrycznej itp.) odnotowały wzrost do 1,225 mln, natomiast liczba konsumenckich łączy zmalała o 56 tys. do 1,231 mln. Warto w tym miejscu przypomnieć, że od I kwartału Orange nie wlicza do usług mobilnych Internetu LTE działającego w strefie domowej/biurowej - trafił on do worka usług stacjonarnych. Ostatni kwartał 2017 roku przyniósł wzrost tego typu usług o 56 tys., do 433 tys.

Liczba klientów komórkowych usług szerokopasmowych zmniejszyła się w całym 2017 roku o 146 tys. wskutek zwrotu ku ofertom mobilnego Internetu do użytku stacjonarnego oraz rosnących pakietów danych dla smartfonów w głosowych planach taryfowych. Wskaźnik penetracji dla smartfonów wśród klientów głosowych usług abonamentowych przekroczył na koniec grudnia 70% wobec 67% na koniec 2016 roku. Ruch transmisji danych na użytkownika w segmencie głosowych usług abonamentowych nadal ulega podwojeniu w ujęciu rocznym.

W 2017 roku liczba klientów Internetu stacjonarnego zwiększyła się o 10,5%, do poziomu 2,438 mln. Wzrost ten był najwyższy od dziesięciu lat. Wpływ na to miał wzrost liczby klientów usług światłowodowych i stacjonarnego dostępu bezprzewodowego oraz dalszy wzrost bazy klientów VDSL, co z nadwyżką zrównoważyło utratę klientów netto w segmencie ADSL. Liczba klientów usług światłowodowych zwiększyła się o 126 tys., osiągając poziom 214 tys. Udział wyżej wymienionych technologii w ogólnej liczbie klientów wzrósł do 46% (31% na koniec 2016 roku).

Dzięki inwestycjom w jakość oferty telewizyjnej oraz koncentracji na konwergencji, znacząco wzrosła baza klientów płatnej telewizji. W wyniku 82 tys. przyłączeń netto, liczba klientów usług TV zwiększyła się w 2017 roku o 10,7%, co stanowiło najwyższy wzrost od pięciu lat. W samym czwartym kwartale, liczba przyłączeń netto wyniosła 34 tys. i w ujęciu kwartalnym była najwyższa od IV kwartału 2010 roku.

W segmencie stacjonarnych usług głosowych, utrata łączy netto nieznacznie spowolniła, do 248 tys. w 2017 roku (262 tys. rok wcześniej). Wynikało to wyłącznie ze wzrostu w usługach telefonii internetowej (VoIP), które wchodzą w skład pakietu Orange Love.

Przychody grupy za 2017 rok spadły w ujęciu rocznym o 1,4%, osiągając 11,381 mld zł. Sam IV kwartał ubiegłego roku zakończył się przychodem w wysokości 2,910 mld zł, o 2,4% niższym niż w ostatnich miesiącach 2016 roku. Skorygowana strata netto za 12 miesięcy wyniosła 60 mln zł, co stanowi dużą poprawę w porównaniu z 2016 rokiem (strata w wysokości 1,746 mld zł). W ostatnim kwartale strata wyniosła 198 mln zł (1,898 mld zł rok wcześniej). Roczny skorygowany wskaźnik EBITDA wyniósł 3,011 mld zł (spadek o 4,8% w stosunku do 2016 roku), natomiast w IV kwartale 2017 roku skorygowana EBITDA wyniosła 667 mln zł (wzrost o 4,2% rok do roku). Skorygowana marża EBITDA wyniosła 26,5% za cały 2017 rok (spadek o 0,9 p.p. rok do roku) i 22,9% za IV kwartał (wzrost o 1,4 p.p. w ujęciu rocznym).

Na koniec 2017 roku zasięg 3G sieci Orange docierał do 99,6% populacji kraju (bez zmian od kilku kwartałów), a zasięg LTE pozostał na poziomie 99,8% populacji, czyli wzrósł o 0,7 p.p. w ujęciu rocznym.

Kluczowe wskaźniki (w mln zł)

2016

2017

Zmiana

Przychody grupy

11538

11381

-1,4%

EBITDA

3163

3011

-4,8%

EBIDTA (jako % przychodów)

27,4%

26,5%

-0,9 pp

Zysk netto

-1746

-60

ndKluczowe wskaźniki KPI (w mln)

2016

2017

Zmiana

Liczba usług komórkowych (liczba kart SIM)

15,799

14,424

-8,7%

postpaid

9,262

9,726

+11,6%

prepaid

6,537

4,698

-13,5%

Stacjonarne dostępy szerokopasmowe (rynek detaliczny)

2,206

2,438

+10,5%

Stacjonarne łącza głosowe (rynek detaliczny)

3,932

3,684

-6,3%

Internet mobilny

1,377

1,231

-10,6%

M2M

1,033

1,225

+18,6%

Liczba klientów usług TV

0,766

0,848

+10,7%

liczba klientów ofert konwergentnych (1)

0,835

1,306

+56,4%


(1) Od 1 kw. 2017 zmieniono definicję klientów ofert konwergentnych na klientów korzystających z usług stacjonarnego Internetu (w tym mobilnego Internetu do użytku stacjonarnego) w połączeniu z komórkową ofertą głosową, z korzyścią finansową.

 

Prepaid

Postpaid

Razem

   

Ogółem

W tym biznes

 

1Q12

7,685

6,927

2,446

14,612

2Q12

7,820

6,937

2,436

14,757

3Q12

7,865

6,894

2,420

14,758

4Q12

7,984

6,911

2,428

14,895

1Q13

7,980

6,906

2,407

14,886

2Q13

7,977

6,970

2,399

14,947

3Q13 8,074 7,052 2,402 15,126
4Q13 8,104 7,221 2,420 15,325
1Q14 8,035 7,360 2,456 15,395
2Q14 8,002 7,459 2,464 15,461
3Q14 8,058 7,533 2,468 15,591
4Q14 7,950 7,679 2,498 15,629
1Q15 7,791 7,727 2,496 15,518
2Q15 7,690 7,897 2,561 15,587
3Q15 7,606 8,087 2,601 15,693
4Q15 7,545 8,361 2,688 15,906
1Q16 7,689 8,575 2,754 16,264
2Q16 7,898 8,798 2,817 16,696
3Q16 7,309 9,085 2,893 16,394
4Q16 6,537 9,453 2,986 15,990
1Q17 5,820 9,452 bd 15,272
2Q17 4,983 9,573 bd 14,555
3Q17 4,696 9,662 bd 14,358
4Q17 4,698 9,726 bd 14,424


Liczba smartfonów i łączy szerokopasmowych:
 

Liczba smartfonów (mln)

Klienci mobilnych usług szerokopasmowych (mln)*

1Q12

2,256

0,800

2Q12

2,574

0,848

3Q12

2,887

0,907

4Q12

3,262

0,985

1Q13

3,384

1,043

2Q13

3,526

1,079

3Q13 3,613 1,120
4Q13 3,804 1,165
1Q14 3,920 1,233
2Q14 4,044 1,319
3Q14 4,284 1,413
4Q14 4,581 1,521
1Q15 4,768 1,598
2Q15 4,965 1,700
3Q15 5,256 1,813
4Q15 5,470 2,012
1Q16 5,809 2,229
2Q16 5,996 2,473
3Q16 6,057 2,615
4Q16 6,291 2,666
1Q17 6,312 2,703
2Q17 6,441 2,788
3Q17 6,552 2,839
4Q17 6,744 2,889
* Liczone razem usługi abonamentowe, M2M i mobilny Internet do użytku stacjonarnego

ARPU w zł (ang. Average Revenue Per User, czyli średni przychód z abonenta)
 

Prepaid

Postpaid

Zagregowane

   

Ogółem

W tym biznes

 

1Q12

16,8

62,0

83,8

38,3

2Q12

17,9

64,8

87,6

40,0

3Q12

17,0

61,7

81,6

38,0

4Q12

16,2

60,4

79,6

36,8

1Q13 (*)

14,2

60,4

75,6

34,9

2Q13 (*)

14,6

62,7

77,5

36,2

3Q13 (*) 13,8 59,2 72,2 34,2
4Q13 (*) 13,0 57,2 69,7 32,8
1Q14 (*) 11,9 55,6 68,0 31,8
2Q14 (*) 12,2 55,6 65,7 32,1
3Q14 (*) 12,7 53,3 61,2 31,4
4Q14 (*) 12,8 51,4 57,2 30,7
4Q14 (*) 12,8 51,4 57,2 30,7
1Q15 (*) 12,1 50,5 57,1 30,2
2Q15 (*) 12,9 50,0 55,0 30,6
3Q15 (*) 13,2 49,1 53,9 30,6
4Q15 (*) 12,7 47,1 49,8 29,8
1Q16 (*) 12,4 45,3 48,8 28,8
2Q16 (*) 11,9 44,3 46,8 28,1
3Q16 (*) 12,0 43,7 46,0 28,1
4Q16 (*) 12,6 41,9 44 28,5
1Q17 (*) 12,6 39,6 bd 28,1
2Q17 (*) 15,2 39,6 bd 30,1
3Q17 (*) 17,6 37,7 bd 30,5
4Q17 (*) 17,4 37,5 bd 30,3

(*) ARPU poza Grupę.AUPU (ang. Average Usage Per User, czyli średnia liczba minut wykorzystywana przez użytkownika)
 

Prepaid

Postpaid

Zagregowane

1Q12

92,3

236,5

160,8

2Q12

95,8

239,6

163,7

3Q12

91,3

243,4

162,6

4Q12

90,6

251,7

165,6

1Q13

90,2

253,1

165,7

2Q13

94,5

264,6

173,7

3Q13 91,3 266,8 173,2
4Q13 90,8 273,7 176,3
1Q14 90,5 279,7 186,3
2Q14 93,5 294,7 190,1
3Q14 96,3 299,1 194,2
4Q14 97,4 305,6 198,7
1Q15 100 335,6 210,9
2Q15 106 345,0 220,1
3Q15 107,8 341,3 221,1
4Q15 107,5 342,5 223,9
1Q16 105,3 345,0 225,3
2Q16 104,4 359,3 231,8
3Q16 104,7 351,1 230,4
4Q16 113,7 354,5 244,7
1Q17 121,7 342,5 248,0
2Q17 133,2 341,0 259,8
3Q17 151,9 335,7 269,5
4Q17 156,5 346,4 278,7


CHURN (wskaźnik odejść)
 

prepaid

postpaid

1Q12

16,7%

3,9%

2Q12

16,8%

3,4%

3Q12

17,2%

3,5%

4Q12

15,0%

3,4%

1Q13

15,5%

3,7%

2Q13

15,1%

3,6%

3Q13 14,6% 3,3%
4Q13 14,8% 3,4%
1Q14 14,9% 3,4%
2Q14 14,9% 3,3%
3Q14 16,4% 3,4%
4Q14 16,8% 3,5%
1Q15 16,7% 3,7%
2Q15 16,1% 3,2%
3Q15 17,0% 3,0%
4Q15 16,9% 3,0%
1Q16 15,7% 3,0%
2Q16 15,2% 2,8%
3Q16 16,8% 2,7%
4Q16 18,1% 2,8%
1Q17 21,3% 3,1%
2Q17 25,0% 2,8%
3Q17 17,5% 2,9%
4Q17 10,9% 3,2%

Źródło tekstu: wł

Komentarze
Zaloguj się
42. ~Światłowód
0

2018-02-24 19:22:37

Jeżeli ktoś pisze,że Światłowód w Orange nie działa jak należy to znaczy, że nie miał z nim styczności albo jest zwykłym hejterem. Ja korzystam w pracy z usługi Biznes Pakiet po Światłowodzie i z czystym sumieniem mogę napisać,że w porównaniu do innych łączy,które przerabialiśmy w firmie to pomarańczowe Światło jest petardą. Zero awarii, szybkość 300 na pobieraniu i 30 na wysyłaniu za każdym razem. Znajomy ma też w mieszkaniu światło + TV i bardzo sobie chwali.

Odpowiedz

41. ~
0

2018-02-23 18:40:50

@40 zwróć uwagę, że tak czy inaczej są daleko za murzynami - te światłowody powinni kłaść już 10 lat temu a nie dopiero teraz.

Odpowiedz

40. ~Pablos
0

2018-02-22 20:24:22

Orange i światłowody - wynajmują od innych sami niewielu budują co trzeba pieniądze przesłać do Francyjii

Odpowiedz

39. ~edi
0

2018-02-21 22:58:20

Dzięki za wykład Światełko . Zabieram 3 nr i śmigam do nju . To nasze stare PTK Centertel ;)

Odpowiedz

38. ~Światełko
0

2018-02-21 22:26:36

Jak czytam że światłowód z Orange źle działa to śmiech mnie ogarnia.Korzystam rok i ZERO problemów!A dekoder Samsung ICU 100 deklasuje np. Horizon z UPC, Tym bardziej że co chwila pojawia się coś nowego np. Netflix.Wielka biblioteka w 4K prosto z poziomu dekodera? No BAJKA!I dzieciaczki z a2 czy play muszą się z tym pogodzić, Orange nigdy nie będzie grało na rynku ceną tylko jakością jak: światło, BOK, czy zasięg. Pozdrawiam kumatych :)

Odpowiedz

2018-02-21 21:22:34

Czytając komentarze, mam przekonanie, że osóbki, które nigdy nie korzystały z FTTH , robią z siebie pośmiewisko, pisząc pierdoły. Jak na razie światełko Orange deklasuje konkurencję. Żałosne podrygiwania operatorów, którzy nie są w stanie nawiązać walki na polu internetu stacjonarnego (proponując śmieszne internety mobilne np. a2) są dobre dla dzieci na wioskach. W mieście liczy się tylko światłowód i koniec dyskusji - fakty są takie, że na chwilę obecną nie istnieje bardziej niezwodny i szybszy dostęp do internetu na świecie, aniżeli światłowód - Orange to ma :)

Odpowiedz

36. ~tkubon
2

2018-02-21 21:14:11

Potwierdzam ftth z Orange śmiga, że aż miło. Mógłby być większy upload do wyboru jako opcja z mniejszym downloadem, albo za dopłatą, ale poza tym jest super. Łącza 100/10 nie da się w domu zapchać

Odpowiedz

35. ~Realista
-3

2018-02-21 18:46:26

Straty netto w 2016 i 2017.roku.Zamknąć powinno ten francuski interes .To wszystko przez A2 mobile !!!

Odpowiedz

34. ~
-3

2018-02-21 18:25:28

Spadało i spadać raczej będzie. Plaga zwolnień, odejść dobrowolnych i ogólnie bajzel w całej firmie. Oto nasz cudowny Orange w którym pracowałem.

Odpowiedz

33. ~Tom
0

2018-02-21 15:33:27

Korekta ostatnie go zadnia bo mi się wkradł błąd "Może to nie jest tania usługa ale pewna i wygodna."

Odpowiedz

32. ~Tom
3

2018-02-21 15:32:19

Do Jędrek @28: Mam FTTH w Orange od 2 lat i właśnie przedłużyłem z nimi umowę bo wszystko śmiga i jest OK, nawet gdy mam podpięte po WiFi parę odbiorników jednocześnie. Może to jest jest tania usługa ale pewna i wygodna.

Odpowiedz

31. ~Sebastian
3

2018-02-21 15:00:47

@28 mam FTTH od Orange i gram prawie codziennie online, YT działa, Twitch działa, stremowanie działa, Netflixa działa. Nie się nie buforuje i zero awarii przez prawie dwa lata. Coś mi się zdaje, ze sam nigdy nie widziałeś tej usługi na oczy, a opowiadasz co usłyszałeś od osób mających najwolniejszą Neo na jakieś wsi.

Odpowiedz

30. ~Ja
0

2018-02-21 14:11:10

@28 i ostatni wpis na ten temat z 2016 r.... może po prostu już to ogarnęli?

Odpowiedz

29. ~d
2

2018-02-21 14:06:46

Spoko , bez paniki . 25 04 18 - 5 lat Nju mobile, może coś wymyślą :)

Odpowiedz

28. jedrek
-2

2018-02-21 13:25:20

@5 Widocznie ci sąsiedzi to pewnie oglądacze pudelków, gdzie przebieg tras i pingi w świat nie są w ogóle dla nich istotne, a buforowanie yt im nie przeszkadza :)Wystarczy poczytać choćby na forum orange jak to wieczorami wypas śmiga...

Odpowiedz