DAJ CYNK

Wyniki Multimedia Polska po 2Q2017

msnet

Prawo, finanse, statystyki

W II kwartale przychody Grupy Multimedia Polska wyniosły 170,4 mln zł, a zysk netto spadł do 3,87 mln zł. Firma dostarczała swoim klientom 1,711 mln usług (RGU).W II kwartale przychody Grupy Multimedia Polska spadły o 3% do 170,4 mln zł w stosunku do odpowiadającego kwartału roku poprzedniego. Zysk netto z działalności kontynuowanej wyniósł 3,87 mln zł, czyli o 7% mniej niż przed rokiem.

Grupa odnotowała dalszy wzrost przychodów w segmencie telewizji o 3% wobec II kwartału 2016 roku i o 4% w stosunku do 1Q2017, osiągając 94,74 mln zł. Sprzedaż w segmencie Internetu spadła do 50,47 mln zł (spadek o 10% rok do roku i o 7% kwartał do kwartału), a w segmencie telefonii przychody spadły do 19,78 mln zł (spadek odpowiednio o 15% i 8%).
W drugim kwartale przychody z segmentu telewizji stanowiły 55,6%, z Internetu 29,6%, z telefonii 11,6%, a pozostałe źródła stanowiły 3,2%.

Na koniec drugiego kwartału Grupa Multimedia Polska świadczyła usługi na rzecz 766 tys. abonentów (dla porównania 798 tys. w 2Q2016), z których 331 tys. korzystało z jednej usługi, 316 tys. korzystało z dwóch usług, a 119 tys. z trzech i więcej usług.

Na dzień 31 czerwca łącznie firma dostarczała swoim klientom 1,711 mln usług (RGU), czyli 50 tys. więcej (3% więcej) niż na koniec 2Q2016 r.:

  • usług wideo - 901 tys. (wzrost o 62 tys. rok-do-roku)
  • usług internetowych - 534 tys. (wzrost o 5 tys. rok-do-roku)
  • usług głosowych - 259 tys. (spadek o 13 tys. rok-do-roku)
  • pozostałych usługi - 16 tys. (spadek o 5 tys. rok-do-roku)

Wskaźnik liczby usług na jednego abonenta wzrósł do 2,23 (2,08 w 2Q2016). Średni miesięczny przychód (ARPU) na jednego abonenta wzrósł w II kwartale do 69,10 zł wobec 68,70 zł przed rokiem.

W II kwartale tego roku Grupa poniosła nakłady inwestycyjne w wysokości 63,1 mln zł, z czego 39,6 mln przeznaczono na rozbudowę sieci, a 19,8 mln zł kosztowały inwestycje utrzymaniowe, związane z zapewnieniem ciągłości świadczenia usług.

Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na Google News

Źródło tekstu: wł