DAJ CYNK

UPC Polska przejmuje Multimedia Polska

18.10.2016

Dodane przez: LuiN

Kategoria: Prawo, finanse, statystyki

Interakcje: 107634

Ważne 14

4

UPC Polska poinformował, że dzisiaj podpisana została przedwstępna umowa zakupu akcji Multimedia Polska. Wartość przejęcia wynieść może 3 mld zł.

UPC Polska poinformował, że dzisiaj podpisana została przedwstępna umowa zakupu akcji Multimedia Polska. Wartość przejęcia wynieść może 3 mld zł.

W wyniku podpisanej dziś przedwstępnej umowy, wartość transakcji ustalona została na około 3 mld zł (760 mln USD), ale ostateczna cena nabycia może zostać skorygowana w dół w zależności od wyników operacyjnych i finansowych w okresie poprzedzającym zamknięcie transakcji.

Cena stanowi równowartość 6,2-krotności osiągniętego przez Multimedia Polska wyniku EBITDA w 2015 roku, skorygowanego o 124 mln zł (około 30 mln USD) prognozowanej rocznej wartości synergii powstałej na bazie przychodów i pozycji kosztowych.

Multimedia Polska to trzeci co do wielkości operator kablowy na polskim rynku. Na koniec drugiego kwartału Grupa Multimedia Polska świadczyła usługi na rzecz 831,5 tys. abonentów, z których 393,2 tys. korzystało z jednej usługi, 309,6 tys. korzystało z dwóch usług, a 128,7 tys. z trzech i więcej usług. Łącznie firma dostarczała swoim klientom 1,712 mln usług (RGU).

Po połączeniu spółek, UPC Polska będzie miał łącznie ponad 2,266 mln klientów, korzystających z blisko 5 mln usług. Do liczb tych dodać należy przyrosty z III kwartału.

Transakcja zostanie sfinansowana poprzez zwiększenie zadłużenia UPC oraz posiadane aktywa własne. Umowa nie obejmuje pozostałych aktywów Multimedia Polska w branży ubezpieczeniowej i energetycznej. Transakcja przewiduje zwyczajowe klauzule warunkowe, w tym konieczność uzyskania zgody Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Kupujący oczekują, że transakcja zostanie sfinalizowana w ciągu następnych dwunastu miesięcy.

Źródło tekstu: UPC Polska

Komentarze
Zaloguj się