DAJ CYNK

UKE przebadał jakość połączeń w sieciach stacjonarnych

12.03.2013

Dodane przez: WitekT

Kategoria: Prawo, finanse, statystyki

Interakcje: 12

Ważne 4

0

UKE opublikował raport z badań wskaźników jakości publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych za II półrocze 2012 roku wraz z analizą stanu jakości usług na przestrzeni całego 2012 roku. Badania przeprowadzono za pomocą własnego systemu pomiarowego Urzędu.

UKE opublikował raport z badań wskaźników jakości publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych za II półrocze 2012 roku wraz z analizą stanu jakości usług na przestrzeni całego 2012 roku. Badania przeprowadzono za pomocą własnego systemu pomiarowego Urzędu.

Celem tej publikacji jest porównawcze pokazanie jakości usług świadczonych przez poszczególnych operatorów z podziałem na rodzaje usług (telefonia, faks, transmisja danych) w sieciach stacjonarnych i komórkowych. Informacja ta jest adresowana zarówno do konsumentów przy wyborze dostawcy usług telekomunikacyjnych, jak również dla przedsiębiorców telekomunikacyjnym w celu wskazania jakości pracy ich sieci.

Porównując wyniki jakości publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych uzyskane z I i II półrocza 2012 roku należy stwierdzić, że wartość stopy nieskutecznych wywołań w ruchu międzyoperatorskim sieci stacjonarnych w siedmiu przypadkach na dziewięć badanych w II półroczu, nie przekroczyła rekomendowanego limitu odniesienia 0,5% - w I półroczu taki przypadków było tylko trzy. Wskaźnik ten poprawił się również wewnątrz sieci stacjonarnej poszczególnych operatorów.

Natomiast w przypadku wywołań z sieci stacjonarnej do sieci komórkowej, stopa nieskutecznych wywołań łącznie uległa pogorszeniu. W dwóch przypadkach na pięć istotnie przekroczono limit odniesienia - w I półroczu wystąpił tylko jeden taki przypadek.

Nastąpiło też pogorszenie wyników skuteczności połączeń faksowych dla prawie wszystkich badanych sieci operatorów, przy czym aż w 27 z 83 badanych central procent skutecznych transmisji jest mniejszy od 50.

Należy wyraźnie podkreślić, że pomiarom i analizie wyników (za okresy I i II półrocza 2012 roku) świadomie poddano nie tylko wewnętrzny ruch w poszczególnych sieciach. Badania objęły łączny ruch wychodzący z sieci badanych operatorów, do numerów sieci krajowej ustalonych w Krajowym Planie Numeracji Telefonicznej. Tak stawiają to przewodniki ETSI EG. Wyraźnie zwracają uwagę, iż badaniami powinny być objęte nie tylko elementy własnej sieci dostawcy usług, ale także i innych sieci uczestniczących w świadczeniu usług ponieważ opłata od klienta za usługę pobierana jest niezależnie od tego, czy w jej świadczeniu biorą udział sieci innych operatorów, czy też nie - napisano na stronach UKE.

Zobacz: pełny raport z badania UKE.

Źródło tekstu: UKE

Tagi: uke
Komentarze
Zaloguj się