DAJ CYNK

UKE odmówił TP dopłaty 33,8 mln zł do kosztów usługi powszechnej

22.04.2013

Dodane przez: LuiN

Kategoria: Prawo, finanse, statystyki

Interakcje: 13

Ważne 7

0

Prezes UKE, po rozpatrzeniu wniosku Telekomunikacji Polskiej z 29. czerwca 2012 roku, odmówił dopłaty do kosztów świadczonej przez TP usługi powszechnej w wysokości 33,84 mln zł.

Prezes UKE, po rozpatrzeniu wniosku Telekomunikacji Polskiej z 29. czerwca 2012 roku, odmówił dopłaty do kosztów świadczonej przez TP usługi powszechnej w wysokości 33,84 mln zł.

Dopłata, której domaga się Telekomunikacja Polska dotyczy okresu od 1. stycznia do 8. maja 2011 roku. Prezes UKE dokonując weryfikacji złożonego przez TP wniosku wziął pod uwagę zarówno kalkulację przedstawioną przez TP, jak również informacje przekazane przez biegłego rewidenta powołanego do analizy rachunków (Ernst & Young Audit).

Prezes UKE, wyznaczając wartość kosztu netto od wartości sumy kosztów odjął wartość sumy przychodów i sumy korzyści pośrednich (zgodnie z zapisami wynikającymi z § 1 ust 2 rozporządzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 15 grudnia 2005 r. w sprawie sposobu obliczania kosztu netto usługi wchodzącej w skład telekomunikacyjnej usługi powszechnej). W wyniku tej kalkulacji prezes UKE stwierdził, że koszt netto nie wystąpił, ponieważ różnica między kosztami a przychodami i korzyściami pośrednimi wynosi -19.970.971,16 zł.

Oznacza to, że przeprowadzona weryfikacja kosztu netto nie daje podstaw do przyznania dopłaty dla TP na podstawie art. 96 ust. 3 Prawa telekomunikacyjnego, skoro koszt netto nie wystąpił.

Źródło tekstu: UKE

Komentarze
Zaloguj się