DAJ CYNK

UKE: analiza usług w roamingu

24.04.2015

Dodane przez: SirmarK

Kategoria: Prawo, finanse, statystyki

Interakcje: 20

Ważne 1

2

UKE przygotował analizę wykorzystania usług świadczonych w roamingu na obszarze UE/EEA.

UKE przygotował analizę wykorzystania usług świadczonych w roamingu na obszarze UE/EEA.

Celem analizy jest zobrazowanie wolumenu ruchu, przychodów, stawek detalicznych i hurtowych za poszczególne usługi w roamingu, jak również porównanie wysokości cen za usługi realizowane w roamingu w odniesieniu do cen za analogiczne usługi krajowe. Opracowanie obejmuje kwartalne zestawienia począwszy od pierwszego kwartału 2011 r. do trzeciego kwartału 2014 r. włącznie

Coroczny wzrost liczby użytkowników telefonii ruchomej ma bezpośrednie przełożenie na zwiększanie się liczby osób, które mają możliwość korzystania z usług w roamingu. W analizowanym okresie liczba abonentów, którzy mieli możliwość korzystania z usług w roamingu zwiększyła się o 20,2% w przypadku kart prepaid, oraz o 9,8% w odniesieniu do usług abonamentowych.Wśród użytkowników wykonujących połączenia głosowe, zdecydowanie większy ruch generowali klienci abonamentowi. Na przestrzeni analizowanych kwartałów czas trwania połączeń wykonanych przez nich był średnio o 158,2% dłuższy niż w przypadku osób korzystających z usług prepaid. Analogicznie jest w przypadku połączeń odbieranych. Łączny czas trwania połączeń odbieranych u użytkowników postpaid był dłuższy o średnio 66% niż użytkowników usług przedpłaconych.Regularna obniżka stawek w eurotaryfie skutkuje spadkiem przychodów firm telekomunikacyjnych z tytułu świadczenia połączeń głosowych w roamingu. W przypadku połączeń wykonanych przez klientów usług prepaid, najkorzystniejszy dla operatorów był 3Q11, kiedy to osiągnęli ponad 7,6 mln euro przychodu. Natomiast w przypadku połączeń odbieranych - 3Q13 z przychodem ponad 5,2 mln euro.
Zdecydowanie dłuższy czas trwania połączeń generowany przez klientów abonamentowych również nie przełożył się na wielkość uzyskiwanych przychodów, które systematycznie maleją. Jednakże abonenci usług post paid wygenerowali przychód wyższy o średnio 147,4% dla połączeń wykonanych i 35% dla połączeń odebranych niż osoby korzystające z usług przedpłaconych.Wiadomości tekstowe to segment usług roamingowych, który rozwija się najwolniej. Pomimo obniżania cen użytkownicy nie korzystają z usługi częściej niż w latach ubiegłych, a wartości z tożsamych kwartałów są zbliżone. Porównując 1Q11 z 1Q14 użytkownicy wysłali o 12,8% wiadomości więcej. Zestawiając drugie kwartały tych samych lat wzrost wyniósł 6,4%, natomiast porównując trzecie kwartały użytkownicy wysłali o 15,2% więcej wiadomości tekstowych.
Podobnie jak w przypadku połączeń głosowych, przychody operatorów z wiadomości tekstowych malały. Najwyższe przychody, sięgające 13,8 mln euro odnotowali oni w 3Q11 r. Od tego momentu systematycznie malały do wartości 8,9 mln euro w 3Q14.Transmisja danych to usługa w roamingu, która rozwija się najbardziej dynamicznie. Na przestrzeni zaledwie czterech lat wielkość transmisji wzrosła 103-krotnie w odniesieniu do usług prepaid oraz o 32-krotnie w przypadku usług abonamentowych. Przy czym zdecydowanie większy ruch generują użytkownicy usług postpaid. W ostatnim tylko kwartale różnica ta wyniosła ponad 872%.
Stała obniżka stawek eurotaryfy przekłada się na generowanie większego ruchu przez klientów. Jednocześnie przychody operatorów, również poddawane okresowym wahaniom, nie wzrastają w analogicznym tempie. Podobnie jak w przypadku pozostałych usług, tak i w odniesieniu do transmisji danych największe przychody generują klienci abonamentowi. W ostatnim kwartale różnica względem klientów prepaid sięgała ponad 560%.Zobacz: pełny raport UKE

Źródło tekstu: UKE, wł

Komentarze
Zaloguj się