DAJ CYNK

UKE: analiza cen usług stacjonarnego dostępu do Internetu

15.05.2015

Dodane przez: orson_dzi

Kategoria: Prawo, finanse, statystyki

Interakcje: 4580

Ważne 2

2

Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej prezentuje Analizę cen usług stacjonarnego dostępu do Internetu w Polsce. Opracowanie zostało przygotowane na podstawie cenników i regulaminów aktualnych na dzień 19 marca 2015 roku.

Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej prezentuje Analizę cen usług stacjonarnego dostępu do Internetu w Polsce. Opracowanie zostało przygotowane na podstawie cenników i regulaminów aktualnych na dzień 19 marca 2015 roku.

Celem analizy było określenie średnich miesięcznych kosztów ponoszonych przez użytkowników Internetu stacjonarnego w Polsce. Ponadto w ramach niniejszego opracowania dokonane zostało porównanie cen obowiązujących w 2014 i 2015 roku. Analizie poddane zostały cenniki i regulaminy ośmiu przedsiębiorców telekomunikacyjnych, którzy wykazali udział w rynku Internetu stacjonarnego (pod względem liczby abonentów) wyższy niż 1%.

Klienci indywidualni

Klienci indywidualni za usługę stacjonarnego dostępu do Internetu musieli zapłacić od 29,9 zł (Inea, 1 Mb/s, umowa na 24 miesiące) do 143,65 zł (Inea, 500 Mb/s, umowa na 24 miesiące). U operatora Inea występowała też największa rozpiętość cenowa, cena maksymalna i minimalna różniły się o blisko 114 zł.W porównaniu do cen zeszłorocznych średnie koszty ponoszone za korzystanie z usługi stacjonarnego dostępu do sieci spadły w przypadku większości przedziałów prędkości. Największy spadek cenowy widoczny był w przypadku usług o przepływności od 30 Mb/s do 100 Mb/s i wyniósł on 17,20 zł (spadek o 21,45%). Tylko w przypadku przedziału od 2 Mb/s do 10 Mb/s średnie miesięczne stawki za dostęp do sieci były nieznacznie wyższe niż w 2014 roku.Klienci instytucjonalni

Średnie miesięczne koszty ponoszone za usługę stacjonarnego dostępu do Internetu przez klientów biznesowych wahały się od 33,27 zł (Inea, 1 Mb/s, umowa na 24 miesiące) do 234,89 zł (UPC, 300 Mb/s, umowa na 24 miesiące). Najmniej zróżnicowana cenowo była oferta Internetii. Różnica między najwyższą i najniższą ceną w przypadku tego operatora wyniosła jedynie około 9 zł.Tak jak w przypadku ofert dla klientów indywidualnych również w przypadku usługi dostępu do sieci dla klientów biznesowych średnie ceny zmniejszyły się w porównaniu do 2014 roku. Jedynym wyjątkiem były stawki za Internet stacjonarny o prędkości od 2 Mb/s do 10 Mb/s, które w przeciągu roku wzrosły średnio o 2,68 zł. Największa różnica w cenach widoczna była w przypadku przedziału do 2 Mb/s, gdzie średni koszt Internetu stacjonarnego w 2015 roku był niższy o blisko 20 zł (czyli o 34,25%) w porównaniu do 2014 roku.Zobacz: Pełna analiza cen Internetu stacjonarnego

Źródło zdjęć: UKEnull

Źródło tekstu: UKE

Komentarze
Zaloguj się