DAJ CYNK

T-Mobile pisze do NIK i UOKiK o kontrolę porozumienia ze Sferią

Dodane przez: WitekT

Kategoria: Prawo, finanse, statystyki

Interakcje: 5815

T-Mobile wystąpił do Najwyższej Izby Kontroli i Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów z wnioskiem o kontrolę porozumienia Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji z inwestorami Sferii, w ramach którego Sferia otrzymała blok 5 MHz w paśmie 800 MHz.

T-Mobile wystąpił do Najwyższej Izby Kontroli i Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów z wnioskiem o kontrolę porozumienia Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji z inwestorami Sferii, w ramach którego Sferia otrzymała blok 5 MHz w paśmie 800 MHz.

Zobacz: Sferia jako pierwsza dostała blok 5 MHz z pasma 800 MHz!

W przekonaniu T-Mobile ugoda z inwestorami Sferii jest odstąpieniem od podstawowych i fundamentalnych dla rynku zasad przejrzystości procesu dystrybucji cennych zasobów jakimi są częstotliwości. Ponadto wątpliwości związane ze zgodnością z prawem samej ugody oraz procesu przyznania częstotliwości skłoniły T-Mobile do skierowania do Najwyższej Izby Kontroli wniosku o kontrolę zgodności działań organów państwowych z zasadami legalności, gospodarności, celowości oraz rzetelności. Spółka zawiadomiła również Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów o podejrzeniu stosowania praktyk ograniczających konkurencję i zwróciła się do Urzędu o zbadanie wpływu Ugody na rynek telekomunikacyjny. T-Mobile Polska zakłada, że podjęte przez Spółkę działania przyczynią się do pełnego wyjaśnienia wątpliwości związanych z Ugodą - napisał T-Mobile w komunikacie.

We wniosku o kontrolę do NIK telekom wnioskuje o ustalenie, czy działania organów administracji państwowej dotyczące ugody:

 • były i są zgodne z prawem w zakresie kompetencji ministra właściwego do spraw łączności, tj. czy minister posiadał uprawnienie do dysponowania zasobami częstotliwości z zakresu 800 MHz,
 • były i są zgodne z przepisami Prawa telekomunikacyjnego w zakresie dysponowania zasobami częstotliwości przez Prezesa UKE oraz Ministra Administracji i Cyfryzacji,
 • uwzględniały należytą staranność oraz etos pracy urzędniczej obowiązującej urzędników instytucji i publicznych,
 • mieściły się w celach określonych dla Ministra Administracji i Cyfryzacji przez przepisy prawa oraz czy do osiągniecia tych celów zastosowano optymalne metody i środki.

Zawiadomienie, które T-Mobile złożył do UOKiK dotyczące podejrzenia stosowania praktyk ograniczających konkurencję i ma na celu zbadanie i ocenę :
 • wpływu działań polegających na zawarciu ugody ze Sferią, której przedmiotem jest zobowiązanie Prezesa UKE do dokonania zmiany rezerwacji częstotliwości, na zachowanie warunków konkurencji na krajowym rynku telekomunikacyjnym,
 • zgodności procedury przyjętej przez Ministerstwo z obowiązującymi w Unii Europejskiej regułami konkurencji,
 • właściwości rzeczowej Ministra Administracji i Cyfryzacji w zakresie, w jakim dokonał on analizy konkurencji na rynku telekomunikacyjnym, co zgodnie z przepisami ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów należy do kompetencji Prezesa UOKiK,
 • pozycji konkurencyjnej Sferii w stosunku do innych podmiotów działających na rynku telekomunikacyjnym, zainteresowanych pozyskaniem zasobów częstotliwości z zakresu 800 MHz, w tym podmiotów, które złożyły wnioski o rezerwację częstotliwości.

  • T-Mobile wierzy, że szybkie podjęcie działań przez NIK i UOKiK pomoże wyjaśnić społeczeństwu i przedsiębiorcom działającym na rynku telekomunikacyjnym argumenty związane z podjęciem decyzji o przystąpieniu do Ugody, a w przypadku ewentualnych nieprawidłowości uchroni Skarb Państwa przed skutkami finansowymi decyzji o przekazaniu inwestorom Sferii częstotliwości, które miały zostać rozdysponowane w zbliżającej się aukcji - napisał telekom w komunikacie.

   Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na Google News

   Źródło tekstu: T-Mobile, wł

Przewiń w dół do następnego wpisu