DAJ CYNK

Polska coraz silniej napromieniowana? Obalono mit

Mieszko Zagańczyk

Prawo, finanse, statystyki

Polska coraz silniej napromieniowana? Obalono mit

Na mapie systemu SI2PEM w 2023 roku znajdowało się już blisko 390 tysięcy punktów pomiarowych oraz 6110 nowych stacji bazowych. Bazę danych zasiliło również 13 246 sprawozdań z pomiarów pola elektromagnetycznego emitowanego przez infrastrukturę sieci komórkowych. 

Instytut Łączności – Państwowy Instytut Badawczy podał najnowsze dane dotyczące systemu SI2PEM (System Informacyjny o Instalacjach wytwarzających Promieniowanie ElektroMagnetyczne). Mapa Polski, udostępniona w 2021 roku na stronie si2pem.gov.pl, przedstawia położenie stacji bazowych telefonii komórkowej i nadajników DVB-T oraz wyniki pomiarów pola elektromagnetycznego (PEM) w ich otoczeniu. 

Zobacz: Polacy niby boją się 5G, ale z SI2PEM nie korzystają

SI2PEM w 2023 roku

Jak wynika z danych opublikowanych na stronie SI2PEM, w 2023 r. operatorzy dokonali zgłoszeń 6110 nowych stacji bazowych telefonii komórkowej, a więc o 3117 zgłoszeń więcej niż w roku poprzednim.

Na stronie SI2PEM podawana jest także liczba punktów pomiarowych, czyli miejsc sprawdzonych przez akredytowane laboratoria posługujące się profesjonalną aparaturą pomiarową. W 2022 roku tych punktów było niemal 300 tysięcy. Z kolei w 2023 roku odnotowano łącznie 386 996 punktów pomiarowych. Specjaliści dokonują pomiarów natężenia pola elektromagnetycznego w miejscach, w których przebywają ludzie. Jest to co najmniej kilkadziesiąt lokalizacji w pobliżu sprawdzanej stacji bazowej.

W tym samym czasie do systemu SI2PEM wprowadzono 13 246 sprawozdań z pomiarów zrealizowanych w otoczeniu stacji bazowych telefonii komórkowej. Jest to o 3012 sprawozdań więcej niż w roku poprzednim. Łączna liczba pomiarów na koniec grudnia 2023 r. wyniosła 26 561.

Rośnie liczba stacji bazowych, ale nie średnia wartość PEM

Instytut Łączności – Państwowy Instytut Badawczy przekonuje, że pomimo wzrostu liczby stacji bazowych, średnia wartość natężenia pola elektromagnetycznego spadła. W 2022 r. było to 2,060 V/m, a w 2023 r. średnia z dwunastu miesięcy w ponad milionie punktów pomiarowych wyniosła 1,681 V/m.

Instytut podkreśla, że do systemu trafiają dane przekazywane przez użytkowników eksperckich, którzy obligatoryjnie przechodzą procedurę rejestracyjną. Są to przede wszystkim akredytowane laboratoria, organy ochrony środowiska oraz inspektoraty sanitarne. Obecnie w bazie SI2PEM znajduje się 499 kont eksperckich, które przekazują dane.

W SI2PEM sprawdzisz przyszłe pomiary  

W styczniu 2024 r. system SI2PEM został wzbogacony o nową funkcję udostępnioną w części ogólnodostępnej dla wszystkich obywateli – informowanie o planowanych pomiarach PEM w otoczeniu stacji bazowych telefonii komórkowej. 

Aby skorzystać z nowej funkcji, wystarczy kliknąć w górnym menu w zakładkę „Planowane pomiary”. Można dowiedzieć się, gdzie i kiedy odbędą się pomiary PEM w określonej lokalizacji (województwo, powiat, miejscowość, ulica lub nr działki oraz planowana data wykonania pomiarów). Są tam też zamieszczane dodatkowe dane jak identyfikator stacji bazowej czy dane laboratorium dokonującego pomiarów.

Każda pozycja w tabeli ma status „Planowany” (wyróżniony kolorem żółtym) lub „Ukończony” (wyróżniony kolorem zielonym). Informacje o planowanych pomiarach PEM zaznaczane są również na mapie z wynikami pomiarów.

Zobacz: PEM szkodzi zdrowiu? Lokatorzy stacji bazowej Orange uważają inaczej
Zobacz: Można zdjąć foliową czapeczkę. PEM jest w normie

Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na Google News

Źródło zdjęć: Shutterstock, SI2PEM

Źródło tekstu: Instytut Łączności – Państwowy Instytut Badawczy