DAJ CYNK

Rozporządzenie ministra środowiska może utrudnić inwestycje telekomunikacyjne - mamy stanowisko Ministerstwa Cyfryzacji w tej sprawie

Dodane przez: msnet

Kategoria: Prawo, finanse, statystyki

Interakcje: 5864

Wieża BTS

Kilka dni temu Rada Ministrów przyjęła rozporządzenie przygotowane przez Ministerstwo Środowiska, które do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko zaliczyło między innymi stacje bazowe i nadajniki sieci komórkowych. Pytania w tej sprawie wysłaliśmy do Ministerstwa Cyfryzacji i w końcu otrzymaliśmy odpowiedź.

Zgodnie z nowym rozporządzeniem, operatorzy telekomunikacyjni będą musieli występować o decyzje środowiskowe za każdym razem, gdy będą wykonywać jakiekolwiek działania związane z nadajnikami, takie między innymi jak budowa, modernizacja czy konserwacja. To - zdaniem telekomów - wpłynie negatywnie nie tylko na wdrażanie sieci 5G, ale także na rozbudowę sieci LTE. Takie działania miała ułatwić podpisana niedawno przez prezydenta nowelizacja megaustawy.

Zobacz: Megaustawa podpisana przez prezydenta. Budowa infrastruktury telekomunikacyjnej powinna być teraz łatwiejsza
Zobacz: Kłody pod nogi operatorów. Nowe rozporządzenie utrudni budowę nadajników

O rozporządzeniu ministra środowiska negatywnie wypowiedział się również Urząd Komunikacji Elektronicznej, który stwierdził między innymi, że rozporządzenie nie jest korzystne z punktu widzenia rozwoju usług telekomunikacyjnych i może przynieść negatywne skutki.

Zobacz: UKE: rozporządzenie Ministra Środowiska nie jest korzystne z punktu widzenia rozwoju usług telkomunikacyjnych

Swoje pytania w sprawie już tydzień temu skierowaliśmy również do Ministerstwa Cyfryzacji i właśnie otrzymaliśmy odpowiedzi na nie:

  1. Jakie było stanowisko Ministerstwa Cyfryzacji w tej sprawie?

Ministerstwo Cyfryzacji w toku prac nad projektem wielokrotnie zgłaszało postulat dotyczący wykreślenia z projektu przepisów dotyczących instalacji radiokomunikacyjnych, radionawigacyjnych i radiolokacyjnych, z wyłączeniem radiolinii, emitujących pola elektromagnetyczne. Stanowisko to i uzasadnienie zostało wyczerpująco przedstawione przez min. Buk na posiedzeniu Komitetu Stałego Rady Ministrów, który odbył się 4 lipca tego roku. Komitet rozstrzygnął rozbieżność na korzyść Ministra Środowiska.

Protokół z posiedzenia dostępny jest w KPRM.

  1. Czy zdaniem Ministerstwa Cyfryzacji, niżej cytowany zapis nie zablokuje w istotny sposób inwestycji telekomunikacyjnych?
    "Wprowadzenie regulacji uniemożliwiającej kilkukrotne, niekontrolowane przeprowadzanie rozbudowy lub przebudowy przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko – bez uzyskania decyzji środowiskowej."
  1. Jak powyższy zapis ma się do przyjętej Megaustawy i planowanej szybkiej budowy sieci 5G w naszym kraju?
  1. Czy rozporządzenie w praktyce nie wydłuży znacząco procesu inwestycji w infrastrukturę telefonii mobilnej, ze względu na to, że każda ingerencja w nadajnik, w tym nawet jego konserwacja, będzie wymagała uzyskania decyzji środowiskowej?

Odp. na pyt. 2, 3 i 4.

W świetle brzmienia uzasadnienia do projektu, pogląd o zablokowaniu przez rozporządzenie inwestycji wydaje się nieuprawniony.

W pytaniu pominięto dalszą część uzasadnienia, która wyjaśnia intencje projektodawcy: „Jednocześnie przepis ten nie wprowadza ograniczenia w ilości takich „podprogowych zmian w inwestycji” i nie daje podstawy do sumowania poszczególnych rozbudów, przebudów, montaży rozłożonych w czasie w odniesieniu do ustalonych w § 3 ust. 1 progów. Zmiana rozporządzenia MŚ ma zapobiec niekontrolowanej, wielokrotnej rozbudowie, przebudowie lub montażu przedsięwzięć”.

Niemniej Ministerstwo Cyfryzacji będzie monitorować proces stosowania przepisów rozporządzenia w praktyce. Jak wynika też ze stanowiska Ministra Środowiska propozycja wykreślenia dotyczących instalacji radiokomunikacyjnych, radionawigacyjnych i radiolokacyjnych, z wyłączeniem radiolinii, emitujących pola elektromagnetyczne „wraz z wieloma innymi uwagami, które odnoszą się m.in. do nadregulacji względem przepisów prawa Unii Europejskiej,  zostanie szczegółowo przeanalizowana przy okazji przyszłych prac legislacyjnych nad rozporządzeniem, których rozpoczęcie planowane jest jeszcze w tym roku.” (Ministerstwo Środowiska, stanowisko do uwag PIIT zgłoszonych w konsultacjach publicznych, https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12321466/katalog/12581794#12581794 ).

Ministerstwo Cyfryzacji uważa, że należy dążyć do eliminacji wszelkich regulacji administracyjnoprawnych mogących mieć wpływ na rozwój kraju w obszarze telekomunikacji, jeżeli regulacje te nie są uzasadnione ochroną interesów obywateli w innych obszarach funkcjonowania. Wyrazem działań Ministerstwa jest m.in. nowelizacja megaustawy znosząca szereg barier blokujących rozbudowę sieci.

Zobacz: Minister cyfryzacji o 5G: kluczowe jest bezpieczeństwo
Zobacz: PiS chce kontrolować sieć 5G. Niezrozumiały pomysł partii rządzącej

Źródło tekstu: Ministerstwo Cyfryzacji

Przewiń w dół do następnego wpisu