DAJ CYNK

Polska szósta od końca w Europie pod względem cyfryzacji

24.02.2015

Dodane przez: LuiN

Kategoria: Prawo, finanse, statystyki

Interakcje: 20

Ważne 3

1

Dane KE pokazują, że poziom cyfryzacji krajów różni się w całej Unii oraz że granice nadal są przeszkodą dla w pełni funkcjonalnego jednolitego rynku cyfrowego, który jest jednym z głównych priorytetów Komisji pod przewodnictwem Jeana-Claude'a Junckera.

Dane KE pokazują, że poziom cyfryzacji krajów różni się w całej Unii oraz że granice nadal są przeszkodą dla w pełni funkcjonalnego jednolitego rynku cyfrowego, który jest jednym z głównych priorytetów Komisji pod przewodnictwem Jeana-Claude'a Junckera.

Zaprezentowane dzisiaj nowe narzędzie przedstawia w odniesieniu do każdego kraju zwięzłe informacje dotyczące łączności (jak powszechne, szybkie i przystępne cenowo są sieci szerokopasmowe), umiejętności korzystania z Internetu, stopnia wykorzystania jego możliwości (od czytania wiadomości po zakupy) oraz stopnia zaawansowania kluczowych technologii cyfrowych (faktur elektronicznych, usług w chmurze, handlu elektronicznego itd.) i cyfrowych usług publicznych, takich jak e-administracja i e-zdrowie. Dane pochodzą głównie z lat 2013-2014 i przedstawiają zarys poziomu cyfryzacji Europy, w tym rankingi państw o najwyższym jej stopniu.Główne wnioski płynące ze wskaźnika gospodarki cyfrowej i społeczeństwa cyfrowego są następujące:

  • doświadczenie w zakresie używania technologii cyfrowych różni się w zależności od kraju - od państw przodujących w cyfryzacji, takich jak Dania (poziom cyfryzacji równy 0,67 w skali od 0 do 1), do państw osiągających słabsze wyniki, takich jak Rumunia (cyfryzacja na poziomie 0,31);
  • większość Europejczyków regularnie korzysta z Internetu: 75% w 2014 r. (72% w 2013 r.), od 93% w Luksemburgu do 48% w Rumunii;
  • Europejczycy chętnie korzystają z dostępu do treści audiowizualnych w Internecie: 49% Europejczyków korzystających z Internetu grało w gry lub je pobierało oraz odtwarzało i pobierało obrazy, filmy lub muzykę. 39% gospodarstw domowych posiadających telewizor korzysta z usługi wideo na żądanie (VoD);
  • małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP) zmagają się z przeszkodami związanymi z handlem elektronicznym: zaledwie 15% MŚP prowadzi sprzedaż online, z czego mniej niż połowa robi to także poza granicami;
  • cyfrowe usługi publiczne w niektórych krajach są codziennością, podczas gdy w innych - praktycznie nie istnieją: 33% użytkowników Internetu w Europie wykorzystuje formularze online do przesyłania informacji do organów publicznych - od 69%. w Danii do 6% w Rumunii. 26% lekarzy rodzinnych w Europie korzysta z e-recept w celu przekazania recept farmaceutom przez Internet, jednak poziom wykorzystania tej technologii wynosi od 100% w Estonii do 0% na Malcie.

Wskaźnik cyfryzacji ma szczególne znaczenie, ponieważ Komisja Europejska przygotowuje strategię jednolitego rynku cyfrowego, która zostanie przedstawiona w maju. Celem tej strategii jest stworzenie odpowiednich warunków dla obywateli i przedsiębiorstw w Europie do lepszego wykorzystania możliwości technologii cyfrowych ponad granicami. Poprzez stworzenie jednolitego rynku cyfrowego Europa może wygenerować do 250 mld euro dodatkowego wzrostu gospodarczego oraz setki tysięcy nowych miejsc pracy w ciągu najbliższych pięciu lat.

Źródło tekstu: KE

Komentarze
Zaloguj się