DAJ CYNK

NIK: podłączanie szkół do Internetu w ramach OSE jest zbyt powolne

Dodane przez: msnet

Kategoria: Prawo, finanse, statystyki

Interakcje: 5346

NIK OSE szybki Internet dla szkół opóźnienia

Podłączanie szkół do szybkiego Internetu w ramach programu Ogólnopolska Sieć Edukacyjna (OSE) trwa wolniej niż planowano, nawet po ostatnich działaniach zmierzających do przyspieszenia prac - twierdzi Najwyższa Izba Kontroli. To stawia pod znakiem zapytania możliwość podłączenia wszystkich zainteresowanych szkół do usług OSE przed końcem 2020 roku.

Jednym z głównych celów programu Ogólnopolska Sieć Edukacyjna jest zapewnienie szkołom do końca 2020 roku dostępu do szybkiego, bezpłatnego i bezpiecznego Internetu. Dzięki temu mają między innymi zostać wyrównane szanse edukacyjne uczniów, bez względu na to, gdzie chodzą do szkoły. Jeszcze w 2016 roku ponad 40% szkół w Polsce korzystało z dostępu do Internetu o szybkości do 10 Mb/s, co utrudniało lub czasem nawet uniemożliwiało korzystanie z cyfrowych narzędzi edukacyjnych. Zgodnie z założeniami OSE, każda szkoła powinna dysponować łączem internetowym o przepustowości co najmniej 100 Mb/s.

Zobacz: Akcja Edukacja w sklepie Huawei: taniej smartfony, laptopy, tablety, smartwatche...
Zobacz: Orange: bezpłatny transfer danych na stronach edukacyjnych, laptop z routerem oraz 50 GB miesięcznie

OSE koszty plan

Jak podaje Najwyższa Izba Kontroli w swoim raporcie, realizacja programu Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej umożliwiła szkołom dostęp do szerokopasmowego, bezpłatnego i bezpiecznego Internetu. Stworzyła też warunki do wspomagania procesu kształcenia w szkole oraz podnoszenia kompetencji cyfrowych uczniów i nauczycieli. Proces podłączania kolejnych szkół do OSE przebiega jednak nie w pełni skutecznie. Opóźnienia - w sierpniu 2019 roku - były tak znaczące, że nie mogły pozostać bez wpływu na całość projektu i termin jego zamknięcia.

OSE realizacja planu

Według danych zamieszczonych na stronie ose.gov.pl, do 13 stycznia 2020 roku usługi Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej zostały uruchomione w 5779 szkołach, czyli w 25% szkół wstępnie planowanych do podłączenia do końca tego roku. Minister cyfryzacji wskazał w swoim stanowisku z 15 kwietnia 2020 roku, że do 9 kwietnia tego roku do OSE było podłączonych 12627 szkół. NIK zauważa jednak, że nie wszystkie szkoły wyposażone w urządzenia OSE miały uruchomione usługi OSE. Część z nich oczekiwała na udostępnienie szybkiego łącza do Internetu przez operatorów telekomunikacyjnych.

Przyczyny opóźnień

NIK wskazał w swoim raporcie kilka składowych, które przyczyniły się do kłopotów NASK z planowym prowadzeniem projektu OSE. Są to:

  • opóźnienia w oddawaniu łączy zamówionych przez NASK od operatorów zewnętrznych,
  • zbyt późne dostrzeganie zagrożeń przez NASK i niewystarczająco szybkie reagowanie na nie,
  • brak całościowego harmonogramu dla programu OSE,
  • rotacja pracowników NASK odpowiedzialnych za realizację OSE,
  • warunki korzystania z OSE, oferowane przez NASK, które nie były korzystne dla szkół, w tym przede wszystkim dostępność sieci na poziomie 96% w skali miesięcznej, co daje 7 godzin w tygodniu (brane są pod uwagę godziny robocze, od 8:00 do 17:00).

Odpowiedzialny za projekt minister cyfryzacji podjął działania związane z przygotowaniem i nadzorem nad realizacją OSE. W Ministerstwie nie została jednak sporządzona kompletna, jednolita dokumentacja inicjująca prace nad OSE. Minister nie zapewnił też sobie niezależnej oceny prawidłowości przygotowanej przez NASK koncepcji wykonania tej sieci oraz weryfikacji kosztorysu prac. Tym samym minister cyfryzacji nie wiedział, czy zaproponowany przez NASK sposób prac nad OSE i szacowane koszty są właściwe.

- napisał NIK

Najwyższa Izba Kontroli wnioskuje do ministra cyfryzacji między innymi o to, by przy przygotowywaniu do realizacji kolejnych przedsięwzięć informatycznych finansowanych ze środków publicznych zapewnić weryfikację zaproponowanej koncepcji projektu oraz jego kosztorysu przez podmiot niezależny od wykonawcy przedsięwzięcia, a także zapewnić sporządzanie jednolitej, kompletnej i spójnej Dokumentacji Inicjującej Projekt. Ponadto NIK wnosi do NASK (między innymi) o opracowanie i wdrożenie Polityki bezpieczeństwa dla sieci OSE.

Zobacz: Powrót do szkoły z TELEPOLIS.PL - szczerze radzimy, jak nie zwariować
Zobacz: Bezpiecznie w nowy rok szkolny. Jak skutecznie ochronić komputer i telefon?

Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na Google News

Źródło tekstu: NIK

Przewiń w dół do następnego wpisu