DAJ CYNK

KoLiber nie chce wykluczeń z 5G. „Rządowy projekt ustawy o KSC podniesie ceny usług telekomunikacyjnych”

Mieszko Zagańczyk

Prawo, finanse, statystyki

KoLiber nie chce wykluczać z 5G. „Rządowy projekt ustawy o KSC podniesie ceny usług telekomunikacyjnych”

Ustawa o Krajowym Systemie Cyberbezpieczeństwa, nad którą pracuje rząd, w obecnym kształcie ograniczy konkurencję na rynku, doprowadzi do podniesienia cen usług telekomunikacyjnych i opóźni wdrożenie technologii 5G – przekonuje Stowarzyszenie KoLiber w swoim raporcie.

Fundacja Centrum Analiz Stowarzyszenia KoLiber przygotowała raport „Kryteria polityczne w cyberbezpieczeństwie. Ile będą kosztować Polaków?”

W swoim opracowaniu Stowarzyszenie KoLiber zgadza się, że dopracowanie przepisów regulujących zasady krajowego systemu cyberbezpieczeństwa jest niezbędne. Zdaniem autorów kontrowersje budzą jednak niektóre rozwiązania proponowane w projekcie. 

Zobacz: Do widzenia, Huawei? Projekt ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa trafił do konsultacji

KoLiber nie chce wykluczać

Raport wskazuje, że w szczególności kontrowersje budzi wprowadzenie procedury oceny ryzyka dostawcy sprzętu lub oprogramowania. Wątpliwości budzi też obowiązek wymiany sprzętu oraz wprowadzenie instytucji tzw. polecenia zabezpieczającego.

Wejście w życie przepisów w projektowanym brzmieniu może skutkować ograniczeniem konkurencji na rynku, co spowoduje wzrost kosztów i opóźnienia we wdrażaniu przełomowej technologii 5G

– przekonują eksperci z Fundacji Centrum Analiz Stowarzyszenia KoLiber.

Jako wzór – Finlandia

Raport opisuje też regulacje dotyczące budowy 5G przyjęte przez państwa europejskie. Wskazuje, że Hiszpania oraz Portugalia nie zamierzają ograniczać udziału żadnego z dostawców technologii. 5G. Wolną rękę swoim operatorom pozostawiła również podchodząca bardzo restrykcyjnie do kwestii cyberbezpieczeństwa Norwegia. Żadnego z dostawców nie wykluczyły też m.in. Szwajcaria, Austria, czy Czechy. Udział Huawei wykluczyła jedynie Szwecja, gdzie sprawa ostatecznie trafiła do sądu. Na ograniczenie roli chińskiego dostawcy zdecydowała się również Wielka Brytania.

Zobacz: „PGR telekomunikacyjny” i inne pomysły w ustawie o KSC opóźniają budowę 5G oraz rozwój usług telekomów

Stowarzyszenie KoLiber zwraca uwagę, że ciekawe rozwiązania legislacyjne w kwestii cyberbezpieczeństwa wprowadziła Finlandia, która uznała za najważniejsze kryteria techniczne. Państwo to postanowiło zgodnie z rekomendowanym m.in. w 5G Toolbox podziałem ograniczyć potencjalne restrykcje jedynie do kluczowych elementów sieci, wyłączając z nich sieć RAN. Fiński ustawodawca nie przewiduje przy tym możliwości wydania odgórnego zakazu dla „dostawców wysokiego ryzyka”. Finlandia powołała również publiczno-prywatny komitet doradczy ds. bezpieczeństwa sieci, gromadzący przedstawicieli fińskich operatorów telekomunikacyjnych i stowarzyszenia branżowe oraz odpowiednie organy państwowe. 

Rekomendujemy doprecyzowanie kryteriów oceny ryzyka dostawców w kierunku położenia większego nacisku na kryteria techniczne oraz doprecyzowania zasad oceny kryteriów nietechnicznych. W tym celu należy zrezygnować z tak nieprecyzyjnych pojęć jak „prawdopodobieństwo”, „kontrola” czy „zdolność ingerencji w swobodę działalności gospodarczej”

– głosi komunikat Fundacji Centrum Analiz Stowarzyszenia KoLiber.

KoLiber proponuje wprowadzenie zasady pełnej rekompensaty finansowej dla operatorów, którzy będą zmuszeni do wymiany sprzętu w wyniku decyzji uznającej danego dostawcę za dostawcę wysokiego ryzyka oraz wydłużenie okresu na wymianę sprzętu do 10 lat. Stowarzyszenie proponuje też powołanie wzorem fińskim Rady ds. bezpieczeństwa infrastruktury telekomunikacyjnej.

Zobacz: Pracodawcy RP: Nowelizacja ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa to dalsze opóźnienia we wdrażaniu sieci 5G

Ograniczenie konkurencji to wydłużenie wprowadzania 5G o 8 lat

Instytut Oxford Economics, na który powołuje się KoLiber, zwraca uwagę, że ograniczenie konkurencji w trakcie budowy sieci w Polsce w ramach realistycznego scenariusza może zwiększyć koszt budowy sieci 5G o 120 mln euro rocznie w ciągu następnej dekady. W efekcie ok. 3,3 mln osób (9% populacji), które w innym przypadku miałyby dostęp do sieci 5G, mogłoby zostać pozbawionych dostępu do sieci 5G w 2023 r. Ograniczenie konkurencji na rynku infrastruktury sieciowej może również znacznie ograniczyć wzrost gospodarczy w Polsce o ok. 1 mld euro w ciągu najbliższych 15 lat.

Zobacz: Huawei ma ponad 100 tys. patentów i zarabia na tym miliardy USD. Weźmie 2,5 dolara od każdego smartfonu 5G 
Zobacz: Wykluczenie Huawei z 5G? To byłoby deklaracją czysto polityczną...

Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na Google News

Źródło tekstu: Fundacja Centrum Analiz Stowarzyszenia KoLiber

Przewiń w dół do następnego wpisu