DAJ CYNK

Jak operatorzy pokrywają "białe plamy" - stan na koniec 2012 roku

Dodane przez: WitekT

Kategoria: Prawo, finanse, statystyki

Interakcje: 16171

Czterej operatorzy komórkowi, w ramach porozumienia z regulatorem dotyczącego wolniejszego spadku stawek MTR, do końca zeszłego roku uruchomili 63 stacje 2G oraz 401 3G - wynika z danych TELEPOLIS.PL. Do I połowy 2014 roku operatorzy powinni, w ramach porozumienia, uruchomić ogółem 86 stacji 2G oraz 584 3G.

Czterej operatorzy komórkowi, w ramach porozumienia z regulatorem dotyczącego wolniejszego spadku stawek MTR, do końca zeszłego roku uruchomili 63 stacje 2G oraz 401 3G - wynika z danych TELEPOLIS.PL. Do I połowy 2014 roku operatorzy powinni, w ramach porozumienia, uruchomić ogółem 86 stacji 2G oraz 584 3G.

Przypomnijmy, że w połowie 2011 roku UKE porozumiał się z operatorami i w zamian za inwestycje w obszary, gdzie nie ma zasięgu 2G i 3G, przyhamował spadek stawek MTR. Teoretycznie, stawka hurtowa od 1. lipca 2011 roku powinna wynosić 9,66 groszy, jednak w związku z porozumieniem od tego dnia do 30. czerwca 2012 roku wynosiła ona 15,20 groszy, a od 1. lipca do 31. grudnia 2012 roku - 12,23 groszy. Wielkość inwestycji operatorów określał dość szczegółowy kwestionariusz, który uzupełniony o liczbę minut pokazywał całkowity zysk telekomu, który ten miał wydać na rozbudowę sieci.

Decyzje UKE zobowiązały operatorów do wykonania inwestycji na obszarach:

  • "białych plam" 2G, gdzie występuje całkowity brak zasięgu sieci 2G telefonii komórkowej,
  • "białych plam" 3G, gdzie występuje całkowity brak zasięgu sieci 3G telefonii komórkowej,
  • pozostałych obszarach inwestycyjnych, czyli obszarach geograficznych obejmujących miejscowości powyżej 20 tys. mieszkańców.

W ramach bieżącego monitoringu postępów prac operatorów sieci komórkowych, od września do listopada 2012 roku została przeprowadzona kontrola stanu realizacji procesu inwestycyjnego, wynikającego z wydanych decyzji. Kontroli poddano wszystkie spośród 46 obiektów na obszarach "białych plam" telefonii 2G, wymienionych w decyzji.

Wyniki przeprowadzonej kontroli wykazały na częściowe opóźnienia w realizacji niektórych inwestycji ze względu na złożoność i wieloetapowość procesu inwestycyjnego. Najczęstszym powodem opóźnienia jest proces pozyskania lokalizacji, przeprowadzanie procesu legalizacji i uzyskania niezbędnych pozwoleń od samorządów oraz protesty mieszkańców. Warto zaznaczyć, iż często występują sytuacje, gdy z tej samej miejscowości, w której nie dopuszczono do lokalizacji stacji bazowej, przychodzą do operatorów i Prezesa UKE skargi na zasięg i jakość usług komórkowych - powiedział TELEPOLIS.PL Jacek Strzałkowski, rzecznik UKE.

Zawarte w decyzjach zobowiązania dotyczące obowiązkowych inwestycji w obszarach "białych plam" 2G przedstawiają się następująco:

Operator

Zobowiązanie

Zakończone

W realizacji

Zagrożone

P4

21

14

4

3

Centertel

11

4

2

5

Polkomtel

10

9

1

0

PTC

4

3

0

1

Razem

46

30

7

9


Cześć procesów inwestycyjnych w obszarach "białych plam" jest jeszcze w fazie realizacji, ponieważ na ostatnich wybranych obszarach operatorzy rozpoczęli inwestycje w II połowie 2012 roku. Stąd biorąc pod uwagę założony w decyzjach 18-miesięczny proces inwestycyjny, termin ich zakończenia to I połowa 2014 roku.

W pozostałych obszarach (czyli poza zobowiązaniami inwestycyjnymi obowiązkowymi, wymienionymi w decyzji), zgodnie z przekazanymi UKE raportami, sytuacja przedstawia się następująco:

Okres i technologia

Ilość lokalizacji

Zakończone

Rozpoczęte

Zagrożone

Centertel

2H2011 2G

28

8

8

12

2H2011 3G

34

34

0

0

1H2012 3G

106

93

13

0

2H2012 3G

90

0

90

0

Razem 2G

28

8

8

12

Razem 3G

230

127

103

0

Polkomtel

2H2011 2G

5

5

0

0

2H2011 3G

85

85

0

0

1H2012 3G

75

75

0

0

2H2012 3G

74

74

0

0

Razem 2G

5

5

0

0

Razem 3G

234

234

0

0

PTC

2H2011 3G

37

21

10

6

1H2012 3G

44

19

25

0

2H2012 3G

39

0

39

0

Razem 2G

0

0

0

0

Razem 3G

120

40

74

6

P4

2H2011 2G

4

0

4

0

1H2012 2G

3

1

2

0

Razem 2G

7

1

6

0

Razem 3G

0

0

0

0


Operatorzy mają obowiązek w terminie 2 miesięcy od zakończenia danego półrocza przedstawiać UKE raport z prowadzonych inwestycji. Kompleksowa analiza wykonania wszystkich zobowiązań operatorów komórkowych wynikających z decyzji UKE, będzie możliwa do przeprowadzenia po zakończeniu i rozliczeniu wszystkich inwestycji w obszarach "białych plam" telefonii 2G i 3G, czyli w I połowie 2014 roku.

Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na Google News

Źródło tekstu: wł

Przewiń w dół do następnego wpisu