DAJ CYNK

GUS weźmie nasze dane osobowe od operatorów. Wbrew tajemnicy telekomunikacyjnej

Dodane przez: LuiN

Kategoria: Prawo, finanse, statystyki

Interakcje: 12107

GUS pobierze dane abonentów od operatorów telekomunikacyjnych

GUS pobierze kluczowe dane osobowe abonentów od operatorów. PESEL, dokładny adres zamieszkania i korespondencji czy numer telefonu - wszystko to z pominięciem tajemnicy telekomunikacyjnej.

Pretekstem jest planowany na 2020 rok Powszechny Spis Rolny

Jak twierdzi GUS, dane o abonentach są niezbędne, by gładko poszedł Powszechny Spis Rolny. Rachmistrzowie spisowi maja dzwonić, zamiast jechać w teren i prowadzić wywiady bezpośrednie. Tym sposobem, z wyłączeniem tajemnicy telekomunikacyjnej, Główny Urząd Statystyczny otrzyma następujące dane o abonentach będących osobami fizycznymi:

 1. imię (imiona) i nazwisko;
 2. numer PESEL – w przypadku obywatela Rzeczpospolitej Polskiej;
 3. numer telefonu kontaktowego, jeżeli jest dostępny;
 4. adres zamieszkania i adres do korespondencji, jeżeli jest inny niż adres zamieszkania:
  • kod TERYT województwa, jeżeli jest dostępny, i nazwę województwa,
  • kod TERYT powiatu, jeżeli jest dostępny, i nazwę powiatu,
  • kod TERYT gminy, jeżeli jest dostępny, i nazwę gminy,
  • identyfikator TERYT miejscowości, jeżeli jest dostępny, i nazwę miejscowości,
  • identyfikator TERYT ulicy, jeżeli jest dostępny, i nazwę ulicy,
  • numer budynku,
  • numer lokalu.

Nie jesteś rolnikiem? Nic nie szkodzi, Twoje dane też przyjmie GUS

Operatorzy nie będą selekcjonować w żaden sposób przekazanych danych. W końcu GUS oczekuje informacji na temat wszystkich Polaków - już w 2021 roku mają one być niezbędne do przeprowadzenia powszechnego spisu ludności.

Operatorzy mają czas do 9 marca i nie mają wyjścia

Obowiązek przekazywania danych o abonentach będących osobami fizycznymi wynika z ustawy o powszechnym spisie rolnym w 2020 r. z 31 lipca 2019 r. (Dz.U. 2019 poz. 1728; załącznik 3 do ustawy, ust. 13). Przy czym przepisy o tajemnicy telekomunikacyjnej nie stanowią przeszkody do udostępnienia danych przez gestorów.

W przypadku powszechnego spisu rolnego w 2020 r. ustawodawca wprost wyłączył stosowanie przepisów o tajemnicy telekomunikacyjnej. Zgodnie z art. 10 ust 4 ustawy o PSR 2020 „Przekazanie danych przez dostawców publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych nie stanowi naruszenia tajemnicy komunikowania się w sieciach telekomunikacyjnych, o której mowa w art. 159 ust. 1 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. - Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. z 2018 r. poz. 1954, z późn. zm.).”.

Z kolei zapisy ustawy o statystyce publicznej, po aktualizacji z 21 lutego 2019 roku, pozwalają uchylić dyrektywę 95/46/WE (RODO) w kontekście potrzeb informacyjnych GUS-u i przetwarzania danych osobowych.

Przekazywanie danych o abonentach będących osobami fizycznymi (według stanu na 31 grudnia 2019 r.) odbywa się za pośrednictwem bezpiecznego kanału przesyłania danych transGUS, dostępnego na stronie: https://cs.stat.gov.pl/tele

Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na Google News

Źródło tekstu: GUS

Przewiń w dół do następnego wpisu