DAJ CYNK

Cyfrowy Polsat rozpoczął przejmowanie Netii

04.12.2017

Dodane przez: msnet

Kategoria: Prawo, finanse, statystyki

Interakcje: 13116

Ważne 9

5

Cyfrowy Polsat złożył zlecenie nabycia 32% akcji Netii za 638,8 mln zł, chcąc w przyszłości mieć do 66% ogólnej liczby głosów na WZA tej spółki.Cyfrowy Polsat złożył zlecenie nabycia 32% akcji Netii za 638,8 mln zł, chcąc w przyszłości mieć do 66% ogólnej liczby głosów na WZA tej spółki.

Netia to dla nas cenna infrastruktura, atrakcyjna baza klientów i wejście na całkowicie nowy rynek. To potencjalne połączenie dwóch doskonale uzupełniających się biznesów, naturalny etap rozwoju naszej Grupy, możliwość zaproponowania kolejnej usługi obecnym i przyszłym klientom oraz atrakcyjne wzmocnienie pakietu usług zintegrowanych dostępnych dla wszystkich Polaków - powiedział Tobias Solorz, Prezes Zarządu, Cyfrowy Polsat S.A., Polkomtel Sp. z o.o.

Netia idealnie wpisuje się w misję, wizję i cele strategiczne Grupy Cyfrowy Polsat oraz zapewnia jej silne wsparcie w 3 obszarach:

 1. cenna infrastruktura
  • ogólnopolska infrastruktura telekomunikacyjna: 20 tys. km szkieletowej sieci światłowodowej, miejska infrastruktura światłowodowa w 48 największych polskich miastach, sieć dostępowa docierająca aktualnie do 2,5 mln lokalizacji,
  • infrastruktura pozwalająca szybko i efektywnie zwiększyć pojemność sieci mobilnej Grupy Polsat,
  • większa elastyczność przy dalszym planowaniu rozbudowy sieci telekomunikacyjnej - inwestycje celowane zarówno dla technologii mobilnych, jak i światłowodowych,
 2. atrakcyjna baza klientów
  • baza blisko 1 mln klientów segmentu B2C stanowi potencjał do dosprzedaży produktów Grupy Polsat w ramach strategii multiplay,
  • 25 tys. klientów B2B i bezpośredni dostęp do ponad 800 kluczowych budynków biurowych w Polsce (istniejące okablowanie),
 3. całkowicie nowy rynek
  • lokalizacja obecnych klientów Netii oraz zasięg jej infrastruktury dostępowej otwiera całkowicie nowy rynek dla Grupy Polsat - duże miasta i aglomeracje miejskie,
  • większa elastyczność w rozbudowie sieci telekomunikacyjnej

Netia dysponuje rozległą, ogólnopolską infrastrukturą stacjonarną. 20 tys. km sieci szkieletowej w całej Polsce stanowić będzie dla nas niezmiernie cenne aktywo - na jej realizację we własnym zakresie musielibyśmy przeznaczyć minimum kilka lat i ogromne budżety - zaznaczył Tobias Solorz.

Oprócz sieci szkieletowej, Netia posiada również rozległą, ogólnopolską sieć dostępową, która dociera do ponad 2,5 mln lokalizacji w całej Polsce, w tym ponad 800 największych biurowców. Po sfinalizowaniu transakcji będzie to stanowić znaczące wsparcie dla rozwoju sieci telekomunikacyjnej Grupy Cyfrowy Polsat, pozwoli na przykład na szybkie zwiększanie pojemności sieci mobilnej w dużych skupiskach ludzkich i jej jednoczesne odciążenie w miejscach, gdzie po transakcji klientom Grupy Cyfrowy Polsat będzie można zaproponować Internet światłowodowy. Równocześnie infrastruktura Netii stwarza możliwość prowadzenia sprawnej rozbudowy sieci stacjonarnej i mobilnej Grupy w przyszłości.

Zyskamy większą elastyczność przy dalszym planowaniu rozbudowy naszej sieci telekomunikacyjnej i możliwość realizowania celowanych inwestycji zarówno dla technologii mobilnych, jak i światłowodowych. Co ważne, realizowany obecnie średnioterminowy plan rozwoju Netii doskonale uzupełnia plany inwestycyjne naszej Grupy i pozwoli wdrażać je jeszcze efektywniej, z korzyścią zarówno dla naszych klientów, jak i akcjonariuszy - podkreślił Tobias Solorz. Internet stacjonarny idealnie wzbogaci pakiet proponowanych przez nas usług, z którego po realizacji transakcji będzie mogło skorzystać także blisko milion klientów Netii. Istotnie wzmocnimy także naszą ofertę dla klientów biznesowych. Ponadto wraz z włączeniem do portfolio nowej usługi wejdziemy z ofertą multiplay na nowy, wielkomiejski rynek, zarezerwowany dotychczas dla dużych operatorów kablowych.

Grupa Cyfrowy Polsat w ramach programu smartDOM proponuje 9 różnych usług i produktów: usługi płatnej telewizji, telefonii komórkowej i Internetu LTE oraz dodatkowo prąd, gaz, monitoring domu, usługi bankowe i ubezpieczeniowe, sprzęt telekomunikacyjny, RTV i AGD. Internet stacjonarny od Netii będzie naturalnym etapem rozwoju oferty multiplay Grupy Cyfrowy Polsat i będzie stanowił jej wzbogacenie, zwiększające dostępność oferty, zarówno dla klientów indywidualnych, jak i biznesowych, a także jej różnorodność i elastyczność. Obecności infrastruktury stacjonarnej Netii w 800 największych biurowcach w Polsce da Grupie Cyfrowy Polsat możliwość stworzenia elastycznej i kompleksowej oferty dla klientów biznesowych.

Za realizacją transakcji zakupu akcji Netii przemawia między innymi bardzo dobra kondycja finansowa Netii.

Netia ma zdrowe finanse i niskie zadłużenie. Oceniamy, że w związku z transakcją osiągniemy wymierne synergie operacyjne i finansowe, pozwalające pogodzić realizację zaplanowanych inwestycji z kontynuacją strategii oddłużania oraz wypłatą dywidendy w przyszłości - powiedziała Katarzyna Ostap-Tomann, Członek Zarządu ds. Finansowych, Cyfrowy Polsat S.A., Polkomtel Sp. z o.o., Telewizja Polsat Sp. z o.o.

Cyfrowy Polsat zawarł z akcjonariuszami Netii umowy nabycia łącznie około 32% akcji spółki Netia, a w drugim etapie Grupa planuje ogłosić wezwanie na kolejne około 33% akcji Netii, tak aby w efekcie nabyć pakiet akcji reprezentujący nie więcej niż 66% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Netii. Warunki transakcji są następujące:

 • wycena pakietu akcji Netii na bazie metody DCF, porównywalnych spółek oraz porównywalnych transakcji; uwzględnia ona częściowo skumulowane synergie w latach 2019-2023 na poziomie ok. 800 mln zł,
 • cena nabycia została ustalona na łączną kwotę 638,8 mln zł, co implikuje wycenę EV całości przedsiębiorstwa na poziomie 2226,4 mln zł; wartość equity wynosi zatem 5,77 zł na akcję, a mnożnik EV/EBITDA - 5,9x (5,6x dla porównywalnych spółek i 6,9x dla porównywalnych transakcji),
 • transakcja zostanie sfinansowana ze środków własnych i kredytu rewolwingowego Grupy Polsat.

Jak podaje Cyfrowy Polsat, w związku z realizowaną transakcją Grupa spodziewa się osiągnięcia licznych synergii w latach 2019-2023 o łącznej wartości ok. 800 mln zł:

 • w obszarze CAPEX o wartości 250 mln zł m.in. w efekcie:
  • samodzielnej produkcji dekoderów, modemów oraz routerów,
  • wykorzystania potencjału negocjacyjnego obu firm,
  • podniesienia efektywności nakładów na dalszy rozwój sieci telekomunikacyjnej,
 • w obszarze przychodów i kosztów na łączną kwotę ok. 550 mln zł (na poziomie EBITDA):
  • przychody:
   • poszerzenie oferty programu smartDOM o usługi Internetu stacjonarnego FTTH/DOCSIS,
   • wzajemna dosprzedaż produktów i usług do baz klientów indywidualnych i biznesowych,
   • zwiększenie efektywności sprzedaży Netii poprzez wykorzystanie rozbudowanej sieci sprzedaży Grupy Cyfrowy Polsat,
  • koszty operacyjne:
   • wykorzystanie efektu skali do optymalizacji kosztów zakupu i produkcji treści,
   • zwiększenie efektywności działań marketingowych,
   • optymalizacja kosztów sprzedaży, obsługi i utrzymania klienta,
   • zmniejszenie liczby punktów sprzedaży w miejscach, gdzie lokalizacje się pokrywają,
   • ograniczenie kosztów technicznych, w tym hurtowego dostępu do infrastruktury zewnętrznej oraz MVNO,
   • integracja departamentów technicznych i IT,
   • pozostałe, w tym backoffice, VAS i nowe produkty Grupy, np. IPTV.

To kolejny kamień milowy w rozwoju naszej Grupy i bardzo ważny moment w historii realizacji strategii operatora multiplay. Naszą Grupę rozszerzaliśmy kolejno o Telewizję Polsat, serwis IPLA, sieć Plus i Grupę Midas, tworząc unikalną ofertę usług wśród operatorów medialnych i telekomunikacyjnych. Ogłoszone dzisiaj plany nabycia większościowego pakietu akcji Netii doskonale wpisują się w naszą misję dostarczania do polskich rodzin, osób indywidualnych i klientów biznesowych wszystkich niezbędnych na co dzień usług i sprzętów oraz oczekiwanych przez Polaków treści telewizyjnych, dostępnych z wykorzystaniem każdej używanej przez nich powszechnie technologii, na wielu różnych urządzeniach. Nie jest to nasze ostatnie słowo, mamy jeszcze wiele pomysłów, a szczegółowe cele i założenia na najbliższe lata przedstawimy po uzyskaniu pakietu większościowego w spółce Netia, co mamy nadzieję będzie możliwe już na początku 2018 roku - podsumował Tobias Solorz.

Cyfrowy Polsat poinformował też, że kontynuując realizację dotychczasowej strategii w segmencie nadawania i produkcji telewizyjnej, w wyniku umowy zawartej z Grupą ZPR Media nabył 100% udziałów w spółkach posiadających kanały Eska TV, Eska TV Extra, Eska Rock TV, Polo TV i Vox Music TV oraz 34% udziałów w spółce będącej właścicielem stacji Fokus TV i Nowa TV, a jednocześnie zawarł umowę przedwstępną zakupu kolejnych 15% udziałów w tej spółce w przyszłości. Łączna wartość transakcji to około 103 mln zł i zostanie sfinansowana ze środków własnych Grupy.

Źródło tekstu: Cyfrowy Polsat

Komentarze
Zaloguj się