DAJ CYNK

Cisco - osiem razy więcej danych mobilnych za pięc lat

17.02.2016

Dodane przez: orson_dzi

Kategoria: Prawo, finanse, statystyki

Interakcje: 10

Ważne 3

0

Cisco prognozuje, że do 2020 roku rosnąca popularność treści wideo i dostępność sieci 4G przyczynią się do 8-krotnego wzrostu globalnego ruchu w sieciach mobilnych.

Cisco prognozuje, że do 2020 roku rosnąca popularność treści wideo i dostępność sieci 4G przyczynią się do 8-krotnego wzrostu globalnego ruchu w sieciach mobilnych.

Cisco prognozuje, że inteligentne urządzenia mobilne (definiowane jako urządzenia o zaawansowanych funkcjach multimedialnych i łączności 3G lub wyższej) będą do roku 2020 stanowić 72%. wszystkich urządzeń mobilnych. W roku 2015 odsetek ten wynosił 36%. Jednocześnie urządzenia te i połączenia między nimi będą w roku 2020 generować 98% ruchu w sieciach mobilnych. Zdecydowanie dominować będą tu dane ze smartfonów, które odpowiadać będą za 81% ruchu w sieciach mobilnych w roku 2020.

Co ciekawe, popularność urządzeń przenośnych, w tym smartfonów i phabletów, rośnie tak szybko, że do roku 2020 więcej ludzi będzie miało telefon komórkowy (5,4 mld) niż dostęp do elektryczności (5,3 mld) czy bieżącej wody (3,5 mld).

W roku 2018, po raz pierwszy w historii, udział połączeń 4G w ogólnej liczbie połączeń mobilnych będzie większy niż udział połączeń 2G. W roku 2020 po raz pierwszy będzie większy niż udział połączeń 3G. W roku 2020 ruch 4G będzie stanowić 70% całego ruchu w sieciach mobilnych, a połączenia 4G będą generować miesięcznie sześć razy więcej ruchu niż pozostałe połączenia.

Wzrośnie również liczba połączeń z urządzeń M2M i elektroniki noszonej. Do roku 2020 połączenia M2M będą stanowić 26,4% wszystkich połączonych urządzeń mobilnych (w porównaniu z 7,7% w roku 2015) i będą generować 6,7% całkowitego ruchu mobilnego (w porównaniu z 2,7%. w roku 2015). W użyciu będzie wtedy ponad 600 mln urządzeń z numeru elektroniki noszonej.

Do 2020 roku liczba hotspotów Wi-Fi wzrośnie z 64 mln, do 432 mln, a miesięczna liczba przesłanych danych wzrośnie z 3,9 eksabajtów, do 38,1 eskabajtów.

Źródło tekstu: Cisco

Tagi: cisco
Komentarze
Zaloguj się