DAJ CYNK

Taniej z TP do Idei

Dodane przez: WitekT

Kategoria: Wydarzenia

Interakcje: 852

Potwierdzeniem skuteczności działań mediacyjnych Prezesa URTiP Witolda Grabosia jest podpisanie w dniu 20 września br. aneksów do umowy o warunkach współpracy i wzajemnych rozliczeń pomiędzy Telekomunikacją Polską SA a Polską Telefonią Komórkową Centertel Sp. z o.o.

Potwierdzeniem skuteczności działań mediacyjnych Prezesa URTiP Witolda Grabosia jest podpisanie w dniu 20 września br. aneksów do umowy o warunkach współpracy i wzajemnych rozliczeń pomiędzy Telekomunikacją Polską SA a Polską Telefonią Komórkową Centertel Sp. z o.o.

Pomimo licznych kontrowersji i wątpliwości pojawiających się w mediach, porozumienie zawarte z TP SA przez jednego z operatorów komórkowych jest bardzo dobrym sygnałem dla rynku oraz konsumentów.

W wyniku prowadzonych przez Prezesa URTiP mediacji pomiędzy Telekomunikacją Polską SA a operatorami sieci komórkowych (PTC Era, PTK Centertel, Polkomtel) doszło do pierwszego porozumienia i podjęcia decyzji przez PTK Centertel o obniżeniu stawek interkonektowych. Stawka interkonektowa jest to stawka płacona w rozliczeniach międzyoperatorskich przez TP SA na rzecz operatora komórkowego za każde zrealizowane połączenie z sieci stacjonarnej do sieci komórkowej (tzw. połączenia F2M - Fixed-to-Mobile). Stawki interkonektowe stanowią istotny składnik kosztów cen połączeń F2M. Skutkiem zmniejszenia stawek interkonektowych powinno być zatem obniżenie cen detalicznych na te połączenia.

Prezes Witold Graboś spotkał się z operatorami komórkowymi w sprawie obniżenia stawek interkonektowych w siedzibie Urzędu Regulacji Telekomunikacji i Poczty w dniu w dniu 31 sierpnia 2004 r. W dniu 2 września br. trzej operatorzy sieci komórkowych potwierdzili w pismach do Prezesa URTiP gotowość zastosowania w rozliczeniach międzyoperatorskich (interkonekt) nowych stawek w następującej wysokości:
0,65 zł/ minutę połączenia w okresie taryfikacyjnym T1 (dni powszednie w godzinach szczytu),
0,48 zł/ minutę połączenia w T2 (dni powszednie poza godzinami szczytu),
0,40 zł/ minutę połączenia w T3 (soboty, niedziele i święta).

Przedstawione wysokości stawek zostały uwzględnione w aneksach do umowy o współpracy międzyoperatorskiej pomiędzy PTK Centertel a TP S.A. i będą obowiązywały od dnia 1 października 2004 r.

Prezes Urzędu Regulacji Telekomunikacji i Poczty Witold Graboś podjął działania na rzecz obniżenia cen rozmów z telefonów stacjonarnych do komórkowych, w trosce o interesy ekonomiczne konsumentów oraz rozwój polskiego rynku telekomunikacyjnego. Dotychczasowe ceny tych połączeń były uznawane zarówno przez konsumentów jak i regulatora rynku za zbyt wysokie.

Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na Google News

Źródło tekstu: URTiP

Przewiń w dół do następnego wpisu