DAJ CYNK

Sąd uchylił decyzję URTiP

Dodane przez: WitekT

Kategoria: Wydarzenia

Interakcje: 540

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie na rozprawie 5. lipca na wniosek Krajowej Izby Gospodarczej Elektroniki i Telekomunikacji przeciwko Prezesowi URTiP uchylił Decyzję Prezesa URTiP w sprawie zatwierdzenia oferty RIO Telekomunikacji Polskiej.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie na rozprawie 5. lipca na wniosek Krajowej Izby Gospodarczej Elektroniki i Telekomunikacji przeciwko Prezesowi URTiP uchylił Decyzję Prezesa URTiP w sprawie zatwierdzenia oferty RIO Telekomunikacji Polskiej.

Oferta ramowa RIO Telekomunikacji Polskiej, zatwierdzona 30. czerwca 2004 roku, dotyczy łączenia sieci operatorów telekomunikacyjnych z siecią TP.

W ustnym uzasadnieniu WSA podał między innymi, że podstawową przesłanką do uchylenia Decyzji jest brak w ofercie RIO zasad rozliczeń dla usług świadczonych przez operatorów na numerach 020 (dostęp do Internetu) oraz numerach 0700 (Premium Rate). Sąd uznał, że zapis w ofercie RIO odsyłający uregulowanie kwestii warunków współpracy i rozliczeń w/w usług do osobnej umowy cywilno-prawnej jest z punktu widzenia prawa telekomunikacyjnego niedopuszczalny. Pisemne uzasadnienie postanowienia zostanie sporządzone przez WSA z urzędu. Wyrok nie jest prawomocny, stronom przysługiwać będzie prawo do kasacji przed Naczelnym Sądem Administracyjnym.

Wpływ w/w postanowienia na relacje pomiędzy MediaTelem a TP jest bardzo istotny, gdyż dotyczy bezpośrednio sporu między stronami dotyczącego rozliczeń za świadczenie przez MediaTel usługi dostępu do sieci Internet dla abonentów TP. Postanowienie WSA w pełni potwierdziło słuszność Decyzji Prezesa URTiP z dnia 18. października 2002 r o połączeniu sieci, zmienionej decyzją z dnia 28. lipca 2003 r. w zakresie stosowania określonych w niej zasad finansowych do rozliczeń pomiędzy stronami. Prezes URTiP w swoim postanowieniu pokontrolnym z dnia 5 lipca nakazał TP stosowanie tych zasad w ciągu 30 dni pod rygorem ewentualnego nałożenia kary administracyjnej.

Postanowienie WSA wyraźnie pokazuje, że determinacja Spółki w ubieganiu się o swoje prawa okazała się słuszna. Potwierdziło to tylko wydane kilka dni wcześniej na wniosek MediaTel postanowienie URTiP wzywające TP do usunięcia nieprawidłowości i nakazie fakturowania usług świadczonych przez MediaTel na rzecz abonentów TP. Może mieć to również znaczny wymiar komercyjny dla rozliczeń pomiędzy operatorami.

Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na Google News

Źródło tekstu: MediaTel

Przewiń w dół do następnego wpisu