DAJ CYNK

Idea24 on-line oficjalnie

Dodane przez: WitekT

Kategoria: Wydarzenia

Interakcje: 1850

W sieci Idea dostępny jest system elektronicznej obsługi klientów Idea24 on-line. Dzięki Idea24 każdy abonent Idei (postpaid) może m.in.: samodzielnie aktywować lub deaktywować wybrane usługi, zmienić adres do korespondencji lub formę płatności.

W sieci Idea dostępny jest system elektronicznej obsługi klientów Idea24 on-line. Dzięki Idea24 każdy abonent Idei (postpaid) może m.in.: samodzielnie aktywować lub deaktywować wybrane usługi, zmienić adres do korespondencji lub formę płatności.

Z systemu Idea24 on-line mogą korzystać wszyscy użytkownicy ofert abonamentowych sieci Idea (Idea dla Ciebie, Idea dla Firm). Bogata funkcjonalność serwisu sprawia, że za pośrednictwem usługi Idea24 on-line można przeprowadzić większość operacji na numerze telefonu (kontrakcie) lub koncie abonenckim. Z kolei prosta struktura serwisu pomoże klientom zrealizować wybrane zlecenia szybko i bez kłopotu.

Idea24 on-line składa się z czterech części: Dane abonenta, Płatności, Usługi, Kontakt z BOK. Bardzo wiele operacji, które do tej pory wymagały kontaktów z telefonicznym Biurem Obsługi Klienta *22 lub wizyty w punkcie sprzedaży, teraz można zrealizować przez komputer i Internet!

Logowanie

Aby wejść do serwisu na stronie https://idea24on-line.pl należy wpisać swój numer telefonu oraz hasło tymczasowe otrzymane SMSem. Jeśli chcemy korzystać z wszystkich opcji Idea24 on-line, musimy także podać kod abonencki lub kod abonencki dla konta. Kod abonencki to kombinacja znaków, która chroni konto abonenckie przed dostępem osób niepożądanych. Jeśli klient podpisał umowę w 2004 r., kod został mu przyznany automatycznie – jest to 6 ostatnich znaków kodu PUK, który znalazł w kopercie z kartą SIM. Jeśli natomiast jest on klientem Idei dłużej i nie zdefiniował kodu przy zawieraniu umowy, możesz to zrobi w punkcie sprzedaży lub wysyłając zlecenie faksem. Szczegółowe informacje otrzyma pod numerem *22.

Sprawdzanie i zmiana danych

W zakładce Dane abonenta użytkownik Idea24 on-line może sprawdzić swoje dane adresowe, a w razie potrzeby także zmienić adres do korespondencji, pod który wysyłane są do niego faktury za usługi w sieci Idea i informacje o ofercie. Wystarczy wybrać opcję: Zmień i podać nowy adres.

Zmiana formy płatności

W dziale Płatności abonent Idei uzyska informacje o okresie rozliczeniowym, formie płatności i ostatniej fakturze. Może także przejrzeć faktury wystawione w ciągu ostatnich 12 miesięcy. Ponadto znacznie łatwiej niż dotychczas zleci zmianę formy płatności. W zależności od wybranej opcji pojawi się odpowiedni, częściowo już wypełniony formularz, który wystarczy uzupełnić, wydrukować i po podpisaniu wysłać pod podany adres. Tutaj znajdzie także informacje o swoim planie taryfowym oraz stopniu wykorzystania pakietu minut bądź SMSów. Jeśli chce zmienić taryfę, po prostu należy wybrać z listy nową i ją zatwierdzić.

Aktywacja i deaktywacja usług

Po wybraniu zakładki Usługi użytkownik Idea24 on-line zobaczy listę usług dostępnych w sieci Idea oraz informacje, które z serwisów ma aktualnie aktywowane. Aby dowiedzieć się więcej o danej usłudze, wystarczy kliknąć na jej nazwę. Automatycznie zostanie wtedy przeniesiony do odpowiedniej sekcji serwisu idea.pl, gdzie prezentowane są szczegółowe informacje. W przypadku niektórych usług (gdy jest to konieczne) może nie tylko dokonać ich aktywacji lub deaktywacji, ale także zmienić ustawienia np. numery telefonów, pod które chce dzwonić taniej (Trzy i Ja, Przyjaciel). Każdorazowo przy dokonywanej zmianie zostanie poinformowany o opłacie, jaką poniesie.

Kontakt z BOK

Ta zakładka umożliwia przesłanie drogą elektroniczną do Biura Obsługi Klienta standardowych pism. Po zaznaczeniu rodzaju pisma: Zlecenie lub Reklamacja klient zobaczy rozwijaną listę, z której może wybrać konkretny typ, zależnie od potrzeb. W formularzu, który pojawi się na stronie, podaje dane zamówienia, opis problemu itp., a następnie zatwierdza całość przyciskiem Wyślij.

Program Profit w Idea24 on-line

Po zalogowaniu się w serwisie Idea24 on-line, po lewej stronie głównego okna jego użytkownik zobaczy podstawowe informacje na temat swojego telefonu (numer telefonu, numer konta, plan taryfowy, wysokość ostatniej faktury i stopień wykorzystania pakietu minut/SMSów) oraz dodatkowe menu, zawierające m.in. opcję Program Profit. Tam znajdzie dane dotyczące swojego udziału w Programie, a jeśli jeszcze nie jest jego uczestnikiem – możliwość rejestracji w Proficie przez Internet. W sekcji Program Profit możesz np. sprawdzić liczbę punktów na swoim koncie oraz listę transakcji, dokonanych na swoim koncie od początku jego istnienia.

Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na Google News

Źródło tekstu: Idea

Przewiń w dół do następnego wpisu