DAJ CYNK

Wyniki Multimedia Polska po 1Q2014

19.05.2014

Dodane przez: SirmarK

Kategoria: Prawo, finanse, statystyki

Interakcje: 6

Ważne 0

2

W I kwartale przychody Multimedia Polska spadły o 0,7% do 175,7 mln zł w stosunku do odpowiadającego kwartału roku poprzedniego. Zysk netto wyniósł 12,6 mln zł, czyli o 12,1% mniej niż przed rokiem.

W I kwartale przychody Multimedia Polska spadły o 0,7% do 175,7 mln zł w stosunku do odpowiadającego kwartału roku poprzedniego. Zysk netto wyniósł 12,6 mln zł, czyli o 12,1% mniej niż przed rokiem.

Jak wyjaśnia firma, spadek był spowodowany przede wszystkim niższymi przychodami z segmentów telewizji analogowej i telefonii, przy jednoczesnym wzroście przychodów z segmentu szerokopasmowego dostępu do Internetu oraz telewizji cyfrowej. Istotny wpływ na wynik netto miała restrukturyzacja organizacyjna Grupy i jej wpływ na wysokość podatku dochodowego.

W pierwszym kwartale przychody z segmentu telewizji stanowiły 49,4%, z Internetu 31,2%, z telefonii 15,4%, a pozostałe źródła stanowiły 4,0%.

Począwszy od raportu rocznego za 2013 r., operator wprowadził zmianę metodologii obliczania liczby RGU w segmencie telewizji. Dotychczas abonenci korzystający z usługi telewizji cyfrowej, w ramach której oferowane były również kanały telewizji analogowej, liczeni byli jako dwa RGU (1 RGU telewizji cyfrowej oraz 1 RGU telewizji analogowej), co zaburzało obraz biznesu. Wprowadzona zmiana polega na raportowaniu każdego abonenta telewizji cyfrowej jako pojedynczego RGU.

Na koniec pierwszego kwartału Grupa Multimedia Polska świadczyła usługi na rzecz 827,5 tys. abonentów, z których 298,4 tys. korzystało z dwóch usług, a 128,5 tys. z trzech usług. Łącznie firma dostarczała swoim klientom 1,56 mln usług, czyli ponad 23,5 tys. więcej niż na koniec 2013 r. Wzrost RGU związany był z przejęciem spółki Teletronik w grudniu 2013 r., wprowadzeniem nowych usług telefonii mobilnej w modelu MVNO, a także ze wzrostem organicznym biznesu.

Na dzień 31 marca wszyscy klienci łącznie korzystali z 1,56 mln usług (RGU):

 • telewizja - 681 tys. W tym:
  • telewizja analogowa - 339,4 tys.
  • telewizja cyfrowa - 341,7 tys. (w tym IPTV - 16,2 tys., a DTV - 325,4 tys.
 • programy premium - 76,8 tys.
 • internetowych - 513 tys.. W tym uwzględniono także 38,3 tys. usług mobilnego internetu MobilNet
 • telefonia - 270,8 tys. W tym:
  • VoIP - 165,3 tys.
  • PSTN - 101,1 tys.
  • telefonia mobilna - 4,4 tys.
 • pośrednie usługi głosowe - 17,3 tys.
 • aparaty wrzutowe - 371.

Wskaźnik liczby usług na jednego abonenta wyniósł 1,88. Średni miesięczny przychód (ARPU) na jednego abonenta wyniósł w I kwartale 68,30 zł wobec 68,74 zł przed rokiem. Wskaźnik średnich przychodów na jednostkę generowania przychodu (ARPU na RGU) wyniósł 34,96 zł (35,35 zł w 1Q2013).

Wskaźnik utraty klientów (ang. churn), definiowany jako stosunek liczby odłączeń odnotowanych na danej usłudze do liczby jednostek generowania przychodu (RGU) na początek danego okresu, spadł z poziomu 3,8% w 1Q2013 do 3,1% w 1Q2014.

Źródło tekstu: Multimedia Polska, wł

Komentarze
Zaloguj się