DAJ CYNK

Wyniki Multimedia Polska po 1H2013

30.08.2013

Dodane przez: SirmarK

Kategoria: Prawo, finanse, statystyki

Interakcje: 3

Ważne 0

0

W pierwszym półroczu Multimedia Polska przychody wzrosły o 5,5% do 350,7 mln zł. Ze względu na jednorazowe koszty spółka odnotowała 1,7 mln zł straty netto.

W pierwszym półroczu Multimedia Polska przychody wzrosły o 5,5% do 350,7 mln zł. Ze względu na jednorazowe koszty spółka odnotowała 1,7 mln zł straty netto.

W I półroczu 2013 r. blisko połowę tj. 49,6% stanowiły wpływy ze sprzedaży usług telewizyjnych i ponad 30% ze sprzedaży Internetu. Strukturę przychodów uzupełniają usługi głosowe - 16,8% oraz pozostała sprzedaż - 3,4%.

Strata netto spółki wynika z kosztów jednorazowych związanych z restrukturyzacją zadłużenia oraz programem opcji pracowniczych. Łączne koszty jednorazowe z tych dwóch tytułów wyniosły 36,5 mln zł, co oznacza, że podstawowy biznes wygenerował w I półroczu 2013 zysk netto większy o ok. 16% niż w analogicznym okresie minionego roku.

30. czerwca Multimedia Polska dostarczała swoim klientom 1,77 mln usług:

  • telewizyjnych - 1,001 mln (w tym 296,4 tys. to usługi telewizji cyfrowej w technologii DTV oraz IPTV. Łączna liczba RGU telewizji wzrosła o 48 tys. rok do roku.),
  • internetowych - 485 tys. (wzrost o 7% rok-do-roku),
  • głosowych - 284 tys. (wzrost o 3% rok-do-roku.).

Przychód na abonenta w ujęciu miesięcznym (ARPU) wyniósł w pierwszym półroczu 68,2 zł. ARPU na jedną usługę wyniosło 30,6 zł.

Grupa odnotowuje wzrost sprzedaży pakietów usług. Z Triple Play (wszystkie trzy główne usługi) na koniec I półrocza. 2013 r. korzystało 121,5 tys. abonentów - około 8% więcej niż przed rokiem. W przypadku Double Play (dwie wybrane usługi) korzystało 287,75 tys. tego typu pakietów tj. o blisko 6% więcej niż rok wcześniej. Jedną usługę posiadało 413,55 tyś. abonentów. Wskaźnik RGU na abonenta utrzymuje się na poziomie 2,15 (I półrocze 2013 r.).

Grupa Multimedia Polska zainwestowała w I półroczu 2013 r. 95,8 mln zł, z czego 85,5 mln zł stanowiły nakłady związane z rozbudową i modernizacją sieci a także aktywacją nowych usług. W ramach tych inwestycji m.in. przyłączono do sieci ok. 10 tys. nowych gospodarstw domowych. Pozostałe środki w kwocie 10,3 mln zł zostały przeznaczone na akwizycje.

Źródło tekstu: Multimedia Polska, wł

Komentarze
Zaloguj się