DAJ CYNK

Wyniki Grupy Tell w 1H2014

02.09.2014

Dodane przez: SirmarK

Kategoria: Prawo, finanse, statystyki

Interakcje: 10

Ważne 0

1

Grupa Tell zakończyła pierwszą połowę 2014 roku skonsolidowanymi przychodami ze sprzedaży w wysokości 121,06 mln zł (o 9,6% mniej niż w pierwszej połowie zeszłego roku) i wypracowała zysk netto w wysokości 3,097 mln zł (o 11,4% mniej niż w 1H2013).

Grupa Tell zakończyła pierwszą połowę 2014 roku skonsolidowanymi przychodami ze sprzedaży w wysokości 121,06 mln zł (o 9,6% mniej niż w pierwszej połowie zeszłego roku) i wypracowała zysk netto w wysokości 3,097 mln zł (o 11,4% mniej niż w 1H2013).

W skład grupy wchodzą: spółka Tell sprzedająca usługi sieci Orange w 165 salonach, spółka Euro-Phone sprzedająca usługi sieci T-Mobile w 83 salonach oraz spółka PTI sprzedająca usługi sieci Plus w 83 salonach. Sieć sprzedaży została zmniejszona o 18 salonów (12 - Orange, 7 - T-Mobile, przybył 1 salon Plusa) w odniesieniu do końca czerwca 2013 r.
W ramach grupy działa jeszcze spółka Toys4BoysPl zajmująca się sprzedażą prezentów i gadżetów.

Przychody ze sprzedaży produktów i towarów (mln zł) - Grupa Tell 1H2014 1H2013 zmiana
Przychody za sprzedaż usług telekomunikacyjnych 47,612 51,080 -6,79%
Zestawy i doładowania pre-paid 8,240 9,770 -15,66%
Telefony abonamentowe 60,319 68,011 -11,31%
Pozostałe przychody 4,888 5,013 -2,49%
Razem 121,06 133,874 -9,57%


Wolumen sprzedaży usług - Grupa Tell 1H2014 1H2013 zmiana
Aktywacje post-paid 270058 293750 -8,07%
Aktywacje pre-paid 55370 64601 -14,29%

Przychody samej spółki Tell wyniosły w pierwszym półroczu 2014 r. 45,425 mln zł i były wyższe o 9,8% rok-do-roku. Na wyższe przychody wpływ miała sprzedaż towarów bezmarżowych. Zysk netto wyniósł 3,355 mln zł i był niższy o 24,9% rok-do-roku.

Przychody ze sprzedaży produktów i towarów (mln zł) - spółka Tell 1H2014 1H2013 zmiana
Przychody za sprzedaż usług telekomunikacyjnych 27,734 30,262 -8,35%
Zestawy i doładowania pre-paid 4,204 5,602 -24,97%
Telefony abonamentowe 10,168 1,980 413,52%
Pozostałe przychody 3,319 3,522 -5,75%
Razem 45,425 41,366 9,81%


Wolumen sprzedaży usług - spółka Tell 1H2014 1H2013 zmiana
Aktywacje post-paid 135667 131450 3,21%
Aktywacje pre-paid 32460 34609 -6,21%

Źródło tekstu: TELL, wł

Komentarze
Zaloguj się