DAJ CYNK

Wyniki Grupy Tell po 3Q2015

30.11.2015

Dodane przez: SirmarK

Kategoria: Prawo, finanse, statystyki

Interakcje: 13

Ważne 0

0

Grupa Tell zakończyła trzeci kwartał 2015 roku skonsolidowanymi przychodami ze sprzedaży w wysokości 247 mln zł i wypracowała zysk netto w wysokości 4,058 mln zł.

Grupa Tell zakończyła trzeci kwartał 2015 roku skonsolidowanymi przychodami ze sprzedaży w wysokości 247 mln zł i wypracowała zysk netto w wysokości 4,058 mln zł. Było to odpowiednio więcej o 32,14% i 65,66% więcej niż w porównywalnym okresie 2014 r.

W skład grupy wchodzą: spółka Tell sprzedająca usługi sieci Orange w 148 salonach, spółka Euro-Phone sprzedająca usługi sieci T-Mobile w 82 salonach oraz spółka PTI sprzedająca usługi sieci Plus w 71 salonach. Sieć sprzedaży została zmniejszona o 23 salony (11 - Orange, 2 - T-Mobile, 10 - Plusa) w odniesieniu do końca września 2014 r.
W ramach grupy działają jeszcze spółki Cursor (100% udziałów) i Divante (51% udziałów). Obie spółki zajmują się sprzedażą w tzw. kanałach nowoczesnych, czyli m.in. przez Internet i mobilne kanały sprzedaży. Spółki przejęte w marcu 2015 odpowiadają w badanym okresie za 36% przychodów oraz 35% kosztów.

Przychody ze sprzedaży Grupy w samym III kwartale 2015 r. roku 91,361 mln zł i były wyższe o 38,7% niż w analogicznym okresie roku ubiegłego.

Przychody samej spółki Tell za okres dziewięciu miesięcy wyniosły 70,896 mln zł i były wyższe o 1% rok-do-roku. Zysk netto wyniósł 4,097 mln zł i był nieznacznie wyższy niż w analogicznym okresie 2014r.

Przychody ze sprzedaży produktów i towarów (mln zł) - Grupa Tell 3Q2015 3Q2014 zmiana 3Q2015/3Q2014 I-III kw 2015 I-III kw.2014 zmiana
Przychody za sprzedaż usług telekomunikacyjnych 22,991 23,677 97,1% 69,429 71,290 97,4%
Zestawy i doładowania pre-paid 3,910 3,960 98,7% 11,287 12,201 92,5%
Telefony abonamentowe 24,758 35,971 68,8% 72,559 96,290 75,4%
Pozostałe przychody 1,082 2,263 47,8% 6,820 7,151 95,4%
Razem 52,741 65,872 80,1% 160,096 186,931 85,6%


Wolumen sprzedaży usług - Grupa Tell 3Q2015 3Q2014 zmiana 3Q2015/3Q2014 I-III kw 2015 I-III kw.2014 zmiana
Aktywacje post-paid 129692 139617 92,9% 380095 416575 91,2%
Aktywacje pre-paid 27692 34378 80,6% 78565 89748 87,5%

W raporcie odniesiono się także do planów T?Mobile, który zamierza do końca roku zmniejszyć sieć sklepów agencyjnych o około 40%. W związku z tym spółka Euro-Phone szacuje, że w jej przypadku zamkniętych zostanie około 26 sklepów, co stanowi 32% sieci wg stanu na koniec bieżącego półrocza.

Źródło tekstu: wł

Komentarze
Zaloguj się