DAJ CYNK

Wyniki Grupy OEX po 3Q2016

25.11.2016

Dodane przez: SirmarK

Kategoria: Prawo, finanse, statystyki

Interakcje: 1936

Ważne 1

0

Grupa OEX (wcześniej Grupa Tell) zakończyła III kwartał 2016 roku skonsolidowanymi przychodami ze sprzedaży w wysokości 275,056 mln zł (o 11,4% więcej rdr) i wypracowała zysk netto w wysokości 8,186 mln zł (o 10,3% więcej rdr).

Grupa OEX (wcześniej Grupa Tell) zakończyła III kwartał 2016 roku skonsolidowanymi przychodami ze sprzedaży w wysokości 275,056 mln zł (o 11,4% więcej rdr) i wypracowała zysk netto w wysokości 8,186 mln zł (o 10,3% więcej rdr).

W skład grupy wchodzą: spółka Tell sprzedająca usługi sieci Orange w 140 salonach, spółka Europhone sprzedająca usługi sieci T-Mobile w 101 salonach oraz spółka PTI sprzedająca usługi sieci Plus w 71 salonach. Sieć sprzedaży wzrosła do 312 punktów, ponieważ przejęta została sieć Cel-R z 31 salonami sprzedającymi usługi T-Mobile. Uwzględnić tu trzeba jednak zamknięcie 6 posiadanych salonów (4 - Orange, 2 - T-Mobile) w odniesieniu do końca czerwca 2016 r.

Zobacz: Euro-Phone przejmuje sieć salonów T-Mobile od Cel-R

W ramach grupy działają jeszcze m.in. spółki Cursor (operacje logistyczne), Divante (obszar związany z IT wspierającym sprzedaż i marketing) oraz Mer Service oraz TRS Services (dwie ostatnie przejęte w 2016 r.).

Przychody ze sprzedaży produktów i towarów (mln zł) - Grupa OEX 3Q2016 3Q2015 zmiana 3Q2016/3Q2015 I-III kw 2016 I-III kw.2015 zmiana
Przychody za sprzedaż usług telekomunikacyjnych 26,045 22,991 113,3% 73,751 69,429 106,2%
Zestawy i doładowania pre-paid 3,417 3,910 87,4% 9,961 11,287 88,2%
Telefony abonamentowe 21,295 24,758 86% 59,356 72,559 81,8%
Pozostałe przychody 1,171 1,082 108,3% 6,827 6,820 100,1%
Razem 51,929 52,741 98,5% 149,896 160,096 93,6%


Wolumen sprzedaży usług - Grupa OEX 3Q2016 3Q2015 zmiana 3Q2016/3Q2015 I-III kw 2016 I-III kw.2015 zmiana
Aktywacje post-paid 150206 129692 115,8% 416899 380095 109,7%
Aktywacje pre-paid 37390 27692 135,0% 109268 78565 139,1%

Wspomnieć trzeba, że 26 sierpnia Polkomtel wypowiedział spółce PTI umowę ramową na prowadzenie salonów i sprzedaż usług. umowa ta obowiązuje do końca 2016 r. Jednocześnie trwają negocjacje w celu podpisania nowej umowy obowiązującej od 1 stycznia 2017 r.

Źródło tekstu: wł

Komentarze
Zaloguj się