DAJ CYNK

Wyniki ATM po 4Q2012

26.02.2013

Dodane przez: SirmarK

Kategoria: Prawo, finanse, statystyki

Interakcje: 6

Ważne 1

1

Spółka ATM, prowadząca działalność pod markami ATMAN i Thinx Poland, opublikowała skonsolidowany raport finansowy za IV kwartał 2012 roku.

Spółka ATM, prowadząca działalność pod markami ATMAN i Thinx Poland, opublikowała skonsolidowany raport finansowy za IV kwartał 2012 roku, w którym osiągnęła 8,62 mln zł zysku operacyjnego (wzrost o 69% r/r) i 13,86 mln zł zysku EBITDA (wzrost o 42% r/r), a przychody wyniosły 34,13 mln zł (wzrost o 16% r/r).

W całym 2012 roku ATM wypracowała przychody ze sprzedaży w wysokości 126,7 mln zł (wzrost o 8% r/r), 23,5 mln zł zysku operacyjnego (wzrost o 39% r/r) oraz 14,8 mln zł zysku netto z działalności kontynuowanej (wzrost o 231% r/r). Zysk EBITDA wzrósł o 22%, osiągając w całym roku 44,6 mln zł.

Wybrane dane finansowe 2012 2011 zmiana %
Przychody ze sprzedaży (bez kontraktu OST 112) 126 695 117 819 +8%
- w tym z usług centrów danych 49 753 40 017 +24%
Marża ze sprzedaży 76 029 70 754 +7%
Zysk operacyjny 23 491 16 889 +39%
EBITDA 44 554 36 534 +22%
Zysk brutto** 16 611 7 555 +120%
Zysk netto** (z działalności kontynuowanej) 14 804 4 479 +231%
**) dane za 2011 r. pomniejszone o zyski finansowe z jednorazowej transakcji związanej ze sprzedażą spółki zależnej inONE S.A.

Źródło tekstu: ATM

Komentarze
Zaloguj się