DAJ CYNK

UOKiK: ponad 8 mln zł kary dla Play

12.09.2013

Dodane przez: SirmarK

Kategoria: Prawo, finanse, statystyki

Interakcje: 48

Ważne 32

0

Spółka P4 nie zastosowała się do wyroku SOKiK, nie usunęła niezwłocznie niedozwolonego postanowienia z umów i ograniczała prawa konsumentów do dochodzenia. Za naruszenie zbiorowych interesów konsumentów UOKiK nałożył karę ponad 8 mln zł.

Spółka P4, operator sieci Play, nie zastosowała się do wyroku Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów i nie usunęła niezwłocznie niedozwolonego postanowienia z umów. Ponadto ograniczała prawa konsumentów do dochodzenia odszkodowania za brak dostępu do usług telekomunikacyjnych. Za naruszenie zbiorowych interesów konsumentów nałożona kara wyniosła ponad 8 mln zł

Postępowanie w sprawie P4, operatora sieci Play, zostało wszczęte w listopadzie 2012 roku. UOKiK przeanalizował regulaminy świadczenia usług telekomunikacyjnych oraz dostępu do Internetu. Urząd stwierdział, że P4 nie zastosowała się do wyroku SOKiK. W lutym 2012 roku Sąd uznał, że stosowana przez operatora klauzula, która decydowała o skuteczności doręczeń, była niezgodna z prawem. W konsekwencji - została wpisana do rejestru postanowień niedozwolonych i od tego momentu powinna zostać wykreślona z wzorców umów operatora. Mimo prawomocnego wyroku, spółka P4 usunęła niedozwoloną klauzulę dopiero po ponad pięciu miesiącach od opublikowania jej w rejestrze. Zgodnie z kwestionowaną przez sąd klauzulą, pismo wysłane na ostatni podany przez konsumenta adres było automatycznie uznawane za doręczone i wywoływało określone skutki prawne. Za stosowanie klauzuli wpisanej do rejestru, maksymalna kara, którą może nałożyć UOKiK, wynosi do 10% ubiegłorocznego przychodu przedsiębiorcy.

Wątpliwości wzbudziło także organicznie konsumentom możliwości dochodzenia roszczeń zgodnie z regułami kodeksu cywilnego wtedy, gdy nie mieli dostępu do usług telekomunikacyjnych. We wzorcach umownych zabrakło postanowienia przyznającego abonentowi możliwości dochodzenia roszczeń ponad wartość kary umownej narzuconej przez przedsiębiorcę. W związku z tym konsument nie mógłby na drodze sądowej dochodzić rekompensaty poniesionej szkody ponad wysokość ustalonej we wzorcu kary umownej.

Zgodnie z prawem telekomunikacyjnym, dostawca usług jest zobowiązany do określenia w umowie zakresu odpowiedzialności z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, wysokości odszkodowania oraz zasad i terminów jego wypłaty. Abonentowi przysługuje odszkodowanie w wysokości poniesionej szkody i nie jest ono ograniczone wysokością opłacanego abonamentu.

Za naruszenie zbiorowych interesów konsumentów Prezes UOKiK nałożyła na P4 karę ponad 8 mln zł (8.218.537 zł). Decyzja nie jest ostateczna, ponieważ przedsiębiorca odwołał się do sądu.

Źródło tekstu: UOKiK

Komentarze
Zaloguj się