DAJ CYNK

UOKiK: 14 mln zł kary dla Orange za utrudnianie zapoznawania się z umową

15.04.2014

Dodane przez: LuiN

Kategoria: Prawo, finanse, statystyki

Interakcje: 17

Ważne 13

1

Polska Telefonia Komórkowa Centertel (obecnie Orange Polska) działała niezgodnie z prawem utrudniając konsumentom przeczytanie umowy przed jej zawarciem. Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów zgodził się ze stanowiskiem UOKiK-u.

Polska Telefonia Komórkowa Centertel (obecnie Orange Polska) działała niezgodnie z prawem utrudniając konsumentom przeczytanie umowy przed jej zawarciem. Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów zgodził się ze stanowiskiem UOKiK-u.

Gdy umowa o świadczenie usług telekomunikacyjnych jest zawierana lub zmieniana na odległość (np. przez telefon czy Internet), operator powinien dostarczyć konsumentowi kontrakt w wersji pisemnej.

Postępowanie UOKiK wykazało m.in., że spółka PTK Centertel (obecnie Orange Polska) wywierała na swoich klientów niedopuszczalną presję, wymagając aby podpisywali umowę w obecności kuriera. Zdaniem UOKiK, stosowana przez Orange praktyka utrudniała konsumentom przeczytanie ze zrozumieniem kontraktu przed jego podpisaniem. Tymczasem, zgodnie z prawem, konsument powinien mieć realną możliwość zapoznania się z wzorcem umownym przez złożeniem podpisu tak, aby znał wiążące go postanowienia.

Zobacz: UOKiK: 16 mln zł kary dla Centertelu - oficjalnie

Wyrok sądu dotyczy decyzji Prezes UOKiK z grudnia 2010 roku. Sąd podzielił stanowisko UOKiK, jednak obniżył karę pieniężną do 13 937 400 zł (wcześniej ponad 16 mln zł). Za okoliczność łagodzącą uznane zostało podjęcie przez PTK Centertel negocjacji ze spółką kurierską w celu zmiany sposobu doręczania przesyłek. Wyrok SOKiK w Warszawie z 2. kwietnia 2013 roku (XVII Ama 51/11) nie jest prawomocny, stronom przysługuje apelacja.

Źródło tekstu: UOKiK

Komentarze
Zaloguj się
Polecane tematy