DAJ CYNK

UKE przyznał Orange dopłaty za świadczenie usługi powszechnej w latach 2008 i 2009

16.08.2018

Dodane przez: msnet

Kategoria: Prawo, finanse, statystyki

Interakcje: 3725

Ważne 1

0

Orange Polska dostanie łącznie prawie 152 mln zł dopłaty z tytułu świadczenia usługi powszechnej w latach 2008 i 2009.Orange Polska dostanie łącznie prawie 152 mln zł dopłaty z tytułu świadczenia usługi powszechnej w latach 2008 i 2009.

Urząd Komunikacji Elektronicznej ponownie rozpatrzył decyzje dotyczące dopłaty za świadczenie usługi powszechnej przez Orange Polska za lata 2008 i 2009 po wymagającym tego wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie. Zgodnie z wydanym tym razem postanowieniem, operator pomarańczowej sieci otrzyma dopłaty w następujących wysokościach:

 • usługi udzielania informacji o numerach telefonicznych oraz udostępniania spisów abonentów:
  • za rok 2008 w wysokości 18,15 mln zł,
  • za rok 2009 w wysokości 18,43 zł,
 • usługi publicznych aparatów samoinkasujących:
  • za rok 2008 w wysokości 52,17 mln zł,
  • za rok 2009 w wysokości 63,1 mln zł (decyzja z 2011 roku).

Jednocześnie UKE odmówił przyznania dopłaty za lata 2008 i 2009 do kosztów świadczonych przez Orange Polska następujących usług wchodzących w skład usługi powszechnej:
 • usługi przyłączenia pojedynczego zakończenia sieci w głównej lokalizacji abonenta z wyłączeniem sieci cyfrowej z integracją usług,
 • usługi utrzymania łącza abonenckiego z zakończeniem sieci w głównej lokalizacji w gotowości do świadczenia usług telekomunikacyjnych,
 • usługi połączenia telefoniczne krajowe i międzynarodowe, w tym do sieci ruchomych, obejmującej także zapewnienie transmisji dla faksu oraz transmisji danych, w tym połączenia do sieci Internet.

Prezes UKE wydając decyzje wnikliwie przeanalizował wykładnię pojęcia "uzasadnione obciążenie", wynikającą z wyroku Trybunału Sprawiedliwości UE w sprawie C-222/08 - do czego zobowiązywały Prezesa UKE wyroki sądów administracyjnych zapadłe w sprawie. Podejmując rozstrzygnięcie Prezes UKE w szczególności wziął pod uwagę sytuację gospodarczą i finansową OPL, jak również jej udział w rynku telekomunikacyjnym w latach 2008 oraz 2009. Przeprowadzona analiza wykazała, że za część usług wchodzących w skład usługi powszechnej OPL powinna przysługiwać dopłata - z uwagi na znaczący koszt związany ze świadczeniem danej usługi i w konsekwencji nieuzasadnione obciążenie OPL oraz brakiem jej komercyjnego charakteru. W pozostałym zakresie, z uwagi na to że usługi te były świadczone w ramach zwykłej działalności biznesowej, przyznanie takiej dopłaty nie jest zasadne - czytamy w komunikacie UKE.

Zobacz: decyzja UKE za rok 2008 wraz z uzasadnieniem
Zobacz: decyzja UKE za rok 2009 wraz z uzasadnieniem

Źródło tekstu: UKE

Komentarze
Zaloguj się