DAJ CYNK

UKE podjął decyzję w sprawie dopłat za usługę powszechną

20.09.2017

Dodane przez: msnet

Kategoria: Prawo, finanse, statystyki

Interakcje: 45

Ważne 6

1

UKE wydał decyzje w sprawie przyznania dopłaty za rok 2006 i 2007 do kosztów świadczonych przez Orange Polska usług wchodzących w skład usługi powszechnej.UKE wydał decyzje w sprawie przyznania dopłaty za rok 2006 i 2007 do kosztów świadczonych przez Orange Polska usług wchodzących w skład usługi powszechnej.

Konieczność ponownego rozpoznania sprawy wynikała z prawomocnych orzeczeń Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie. W przedmiotowych orzeczeniach sąd podważył rozstrzygnięcie przyjęte w decyzjach Prezesa UKE z 2011 roku ustalających poziom dopłaty do świadczenia usługi powszechnej za 2006 i 2007 rok oraz nakazał ponowne rozpatrzenie sprawy - czytamy w komunikacie Urzędu Komunikacji Elektronicznej.

UKE uznał, że operatorowi pomarańczowej sieci przysługuje dopłata do usługi udzielania informacji o numerach telefonicznych oraz udostępniania spisów abonentów:

  • za okres od dnia 8 maja 2006 roku do dnia 31 grudnia 2006 roku w wysokości 8.129.299,38 zł,
  • za rok 2007 w wysokości 11.529.324,00 zł.

Dopłata została także przyznana do usługi publicznych aparatów samoinkasujących:
  • za okres od dnia 8 maja 2006 roku do dnia 31 grudnia 2006 roku w wysokości 37.191.694,06 zł,
  • za rok 2007 w wysokości 35.736.835,32 zł.

Urząd Komunikacji Elektronicznej jednocześnie odmówił - za okresy wskazane powyżej - przyznania dopłaty do kosztów świadczonych przez Orange Polska następujących usług wchodzących w skład usługi powszechnej:
  • usługi przyłączenia pojedynczego zakończenia sieci w głównej lokalizacji abonenta, z wyłączeniem sieci cyfrowej z integracją usług,
  • usługi utrzymania łącza abonenckiego z zakończeniem sieci w głównej lokalizacji w gotowości do świadczenia usług telekomunikacyjnych,
  • usługi połączenia telefoniczne krajowe i międzynarodowe, w tym do sieci ruchomych, obejmującej także zapewnienie transmisji dla faksu oraz transmisji danych, w tym połączenia do sieci Internet.

Jak czytamy w komunikacie, podejmując rozstrzygnięcie Prezes UKE w szczególności wziął pod uwagę sytuację gospodarczą i finansową OPL, jak również jej udział w rynku telekomunikacyjnym w latach 2006 oraz 2007. Przeprowadzona analiza wykazała, że za część usług wchodzących w skład usługi powszechnej OPL powinna przysługiwać dopłata - z uwagi na znaczący koszt związany ze świadczeniem danej usługi oraz brakiem jej komercyjnego charakteru, natomiast w pozostałym zakresie, z uwagi na to że usługi te były świadczone w ramach zwykłej działalności biznesowej, przyznanie takiej dopłaty nie jest zasadne.

Rozstrzygnięcie, o którym mowa wyżej, jest ostateczne.

Zobacz: decyzja DHRT.WWM.7114.1.2016.47 (za 2006 rok)
Zobacz: decyzja DHRT.WWM.7114.2.2016.31 (za 2007 rok)

Źródło tekstu: UKE

Komentarze
Zaloguj się