DAJ CYNK

UKE informuje o postępach w ustaleniach badania jakości sieci

Dodane przez: WitekT

Kategoria: Prawo, finanse, statystyki

Interakcje: 4014

UKE przedstawił podsumowanie prac w związku z podpisanym przez Urząd i 39 sygnatariuszy-operatorów Memorandum w sprawie jakości usług.

UKE przedstawił podsumowanie prac w związku z podpisanym przez Urząd i 39 sygnatariuszy-operatotów Memorandum w sprawie jakości usług.

Zobacz: Podpisano memorandum w sprawie jakości usług telekomunikacyjnych.

Podstawowym celem podejmowanych wspólnie działań jest opracowanie wskaźników jakości usług, które pozwolą aby dostawcy usług telekomunikacyjnych w sposób przejrzysty informowali klientów o poziomie jakości świadczonych usług. Wspólne prace mają na celu określenie wskaźników w sposób jak najbardziej zharmonizowany, w oparciu o jednolite definicje, metody pomiarów i kalkulacji. W ramach Memorandum powołano do życia Grupy Robocze, w których aktywnie współpracują przedstawiciele Sygnatariuszy i UKE.

Grupa Robocza ds. wskaźników Administracyjnych (GRA)

Ustalono i opracowano dwa wskaźniki administracyjne tj.:

 • wskaźnik reklamacji poprawności faktur,
 • średni czas oczekiwania na połączenie z personelem.

Wskaźniki te będą przedstawione na posiedzeniu Zespołu Roboczego do ostatecznej akceptacji, zgodnie z zasadami Memorandum.

Grupa Robocza ds. wskaźników Technicznych (GRT)

Wyselekcjonowano spośród kilkudziesięciu 7 następujących wskaźników:

dla wszystkich usług:
 • zasięg,

dla usługi głosowej (praktycznie metodyki są opracowane - pozostaje kwestia wyboru sposobu pozyskania danych w sieciach mobilnych):
 • skuteczność połączeń,
 • wskaźnik jakości głosu,
 • wskaźnik połączeń przerwanych,

dla usługi dostępu do Internetu:
 • prędkość transmisji danych (up/down),
 • opóźnienie,

dla usługi SMS:
 • procent wiadomości dostarczanych w ciągu 10 sekund z populacji wszystkich wysłanych wiadomości.

Aby prace były jak najbardziej efektywne oraz zgodne z przyjętym planem działań zaplanowano cotygodniowe spotkania poszczególnych grup roboczych. Podczas ostatniego spotkania 24. lipca wspólnie ustalono, że dane nt. jakości usług realizowanych w sieciach mobilnych będą pozyskiwane wyłącznie w oparciu o ruchu generowany (testowy).

Otwartą pozostaje kwestia dotycząca sposobu zbierania danych o jakości usług, która zostanie do rozstrzygnięcia w ramach spotkaniu zespołu roboczego planowanego 6. sierpnia.

Rozważane są 3 warianty:
 • wspólne i jednoczesne testy wszystkich po tych samych trasach tzw. drive testy,
 • wspólne i jednoczesne testy za pomocą sond stacjonarnych,
 • zarówno testy w ruchu jak testy wykonywane przy pomocy sond stacjonarnych.

Zobacz: Operatorzy spierają się o metody badania jakości sieci.

Na prośbę sygnatariuszy do zespołu roboczego i grup roboczych Memorandum w sprawie współpracy na rzecz podnoszenia jakości usług włączeni zostali Przedstawiciele UOKiK tak, aby potwierdzić czy planowane rozwiązanie polegające na wspólnych pomiarach jakości usług przez różnych Dostawców będzie zgodne z zasadami prawa ochrony konkurencji.

UKE przewiduje, że prace w ramach Memorandum zostaną zakończone na przełomie września i października, zgodnie z wcześniejszymi założeniami.

Źródło tekstu: UKE

Przewiń w dół do następnego wpisu