DAJ CYNK

T-Mobile nie zgadza się z decyzją UKE w sprawie rezerwacji częstotliwości 1800 MHz

30.11.2017

Dodane przez: msnet

Kategoria: Prawo, finanse, statystyki

Interakcje: 3827

Ważne 4

2

T-Mobile opublikował swoje stanowisko w sprawie odmowy przez UKE uchylenia rezerwacji na częstotliwości 1800 MHz dla Aero2.T-Mobile opublikował swoje stanowisko w sprawie odmowy przez UKE uchylenia rezerwacji na częstotliwości 1800 MHz dla Aero2.

T-Mobile Polska stoi na stanowisku, że konieczność unieważnienia przetargu na częstotliwości 1800 MHz wynika jednoznacznie z ostatecznego wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z 8 maja 2014. Prezes UKE wydał już nawet decyzję stwierdzającą nieważność tego przetargu. Wczorajsza decyzja o odmowie uchylenia rezerwacji na częstotliwości 1800 MHz dla Aero2, który posiadł je w wyniku przejęcia majątku spółek CenterNet oraz Mobyland, jest zatem całkowicie niezasadna. Uniemożliwia ona wyciągnięcie wszystkich wymaganych przez prawo konsekwencji nieważności przeprowadzonego w 2007 r. przetargu.

Skoro przetarg ten został przeprowadzony z rażącym naruszeniem prawa i interesów uczestników, jest oczywistym, że wydane w jego wyniku decyzje rezerwacyjne powinny zostać w całości uchylone.

Dlatego zamierzamy zwrócić się do Prezesa UKE o ponowne rozpatrzenie sprawy, ponieważ tylko unieważnienie przetargu połączone z uchyleniem decyzji rezerwacyjnych pozwoli na wykonanie wyroku NSA w całości oraz doprowadzenie sprawy rezerwacji częstotliwości 1800 MHz do stanu zgodnego z prawem. T-Mobile Polska wielokrotnie zgłaszała swoje zastrzeżenia do sposobu przeprowadzenia postępowania przetargowego, a także wskazywała na zagrożenia z tego wynikające dla przedsiębiorców, którzy uzyskali rezerwację częstotliwości, a także dla klientów usług telekomunikacyjnych.


Zobacz: UKE nie cofnie rezerwacji pasma 1800 MHz

Źródło tekstu: T-Mobile

Komentarze
Zaloguj się