DAJ CYNK

Standard&Poor's podwyższa rating Polkomtela

Dodane przez: WitekT

Kategoria: Prawo, finanse, statystyki

Interakcje: 3219

Agencja ratingowa Standard&Poor's podwyższyła rating korporacyjny z poziomu B+ na BB- dla grupy kapitałowej kontrolującej Polkomtel. Poprawie uległ również rating obligacji wyemitowanych przez grupę.

Agencja ratingowa Standard&Poor's podwyższyła rating korporacyjny z poziomu B+ na BB- dla grupy kapitałowej kontrolującej Polkomtel. Poprawie uległ również rating obligacji wyemitowanych przez grupę.

Podwyższenie ratingu dla Metelem Holding Company, do której należy Polkomtel, to efekt korzystnych zmian w strukturze zadłużenia - przedpłaty kredytu uprzywilejowanego w grudniu 2012 roku oraz korzystnego zrefinansowania pozostałej jego części- 7,95 mld zł w czerwcu, jak również korzystnej oceny bieżącej działalności operacyjnej Polkomtela.

Zobacz: Polkomtel refinansuje 7,95 mld zł swojego zadłużenia.

Oceniamy profil ryzyka biznesowego Metelem jako "satysfakcjonujący", co wynika z silnej pozycji rynkowej spółki zależnej Polkomtel na polskim rynku telefonii komórkowej, w szczególności w segmencie kontraktowym. Dodatkowym czynnikiem jest konsekwentna poprawa rentowności Polkomtela, wynikająca ze skutecznych inicjatyw obniżających koszty, oraz znacząco wyższy poziom przychodów w przeliczeniu na użytkownika w porównaniu do lokalnych konkurentów. Traktujemy wysoką rentowność Polkomtela w zestawieniu z wynikami innych operatorów jako główny czynnik mający wpływ na naszą ocenę profilu biznesowego spółki - podała agencja w raporcie z 31. lipca.

Nowo nadany rating posiada perspektywę stabilną, co oznacza, iż aktualnie agencja nie przewiduje kolejnych zmian w najbliższym okresie.

Źródło tekstu: Polkomtel

Przewiń w dół do następnego wpisu