DAJ CYNK

Polska dostała zgodę na odroczenie pasma 800 MHz pod Internet

23.07.2013

Dodane przez: WitekT

Kategoria: Prawo, finanse, statystyki

Interakcje: 3491

Ważne 8

1

Państwa członkowskie dostarczyły dalszych dowodów na konieczność zwiększenia koordynacji procesu przyznawania pasm widma radiowego w całej Unii Europejskiej - informuje Komisja Europejska.

Państwa członkowskie dostarczyły dalszych dowodów na konieczność zwiększenia koordynacji procesu przyznawania pasm widma radiowego w całej Unii Europejskiej - informuje Komisja Europejska.

Połowa państw członkowskich UE wystąpiła z wnioskiem o odroczenie z nadzwyczajnych powodów użytkowania pasma 800 MHz na potrzeby bezprzewodowych usług szerokopasmowych. Termin 1. stycznia 2013 roku, na który państwa te pierwotnie wyraziły zgodę, okazał się niemożliwy do zrealizowania. Dziś Komisja niechętnie udzieliła zgody na odroczenie 9 państwom członkowskim z 14, które złożyły wnioski. Otwarcie pasma 800 MHz ma zasadnicze znaczenie dla procesu rozszerzenia wykorzystania popularnych bezprzewodowych usług szerokopasmowych.

Przyznaliśmy niektórym państwom czasowe i ograniczone odstępstwa w odniesieniu do wykorzystania pasma 800MHz. Jest to pragmatyczne i ostatnie ustępstwo. Wszelkie opóźnienia w udostępnianiu widma są szkodliwe dla naszej gospodarki i powodują frustrację obywateli. Z tego względu reforma widma będzie kluczowym elementem wniosku dotyczącego jednolitego rynku telekomunikacyjnego, jaki Komisja przedstawi we wrześniu - powiedziała wiceprzewodnicząca Komisji Europejskiej Neelie Kroes.

Jedną z konsekwencji opóźnienia spowodowanego przez państwa członkowskie jest fakt, że telefony komórkowe, uznawane przez obywateli za urządzenia pierwszej potrzeby, nie są w pełni funkcjonalne w Europie. Producenci telefonów nie instalują układów niezbędnych do realizacji połączeń w Europie, ponieważ zbyt mała liczba państw udzieliła w odpowiednim terminie zezwoleń na wykorzystywanie tego samego pasma.

Komisja przyznała odroczenia następującym państwom: Hiszpanii, Cyprowi, Litwie, Węgrom, Malcie, Austrii, Polsce, Rumunii i Finlandii. Odmówiła przyznania odstępstwa Słowacji i Słowenii, ponieważ zwłoka była tam spowodowana organizacją procesu udzielania zezwoleń, a nie wyjątkowymi okolicznościami uniemożliwiającymi udostępnienie pasma.

Grecja, Łotwa i Republika Czeska wymagają dodatkowej oceny. Belgia i Estonia wdrożyły przepisy z opóźnieniem, ale nie wnioskowały o przyznanie odroczenia, natomiast Bułgaria zgłosiła dalsze wykorzystanie pasma dla bezpieczeństwa publicznego oraz obronności.

Pasmo 800 MHz stanowi część dywidendy cyfrowej, tj. zakresu widma uwolnionego w wyniku przejścia z technologii telewizji analogowej na cyfrową. Ten zakres częstotliwości może zapewnić bezprzewodowe usługi szerokopasmowe na obszarze całego kraju, w tym na obszarach oddalonych i wiejskich. Jak dotąd tylko jedenaście państw członkowskich ogłosiło, że faktycznie zezwoliło na wykorzystanie pasma 800 MHz na potrzeby bezprzewodowej łączności szerokopasmowej.

Powody uwzględniane przy ocenie wniosków o odroczenie były następujące: trudności z natychmiastowym uwolnieniem pasma 800 MHz od radiodyfuzji lub problemy z transgraniczną koordynacją częstotliwości, w szczególności z krajami nienależącymi do UE, uniemożliwiające natychmiastowe uwolnienie pasma.

W trakcie korzystania z odstępstwa państwa członkowskie są zobowiązane zadbać, aby dalsze czasowe wykorzystywanie przez nie pasma 800 MHz (np. do celów nadawczych) nie utrudniało rozwoju bezprzewodowych usług szerokopasmowych w tym paśmie w sąsiadujących państwach członkowskich.

Tego rodzaju opóźnienia są dowodem na konieczność zapewnienia terminowej dostępności zharmonizowanego widma w całej UE, w tym także zharmonizowanych terminów przydzielania i czasu obowiązywania praw do użytkowania widma do celów bezprzewodowej łączności szerokopasmowej. Natomiast państwa członkowskie w dalszym ciągu będą indywidualnie ustalać warunki wydawania zezwoleń i określać procedury dotyczące korzystania z widma. Te i inne kwestie dotyczące koordynacji zarządzania widmem i przeznaczania go na potrzeby usług mobilnych i bezprzewodowych będą przedmiotem inicjatywy Komisji Europejskiej, która zostanie przedstawiona wczesną jesienią.

Przypomnijmy, że dopiero wczoraj oficjalnie nastąpił kres telewizji analogowej w Polsce.

Źródło tekstu: Komisja Europejska

Komentarze
Zaloguj się