DAJ CYNK

Polkomtel przeciwny inicjatywie listu otwartego operatorów do Prezesa UKE

03.09.2013

Dodane przez: LuiN

Kategoria: Prawo, finanse, statystyki

Interakcje: 19

Ważne 8

3

Polkomtel otrzymał od trzech największych operatorów propozycję podpisania tzw. listu otwartego, skierowanego do Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej. Zdaniem Polkomtelu przywołane "pomówienia" nie mają oparcia w przepisach prawa, są pozbawione podstaw merytorycznych, a rzekome zarzuty naruszenia prawa europejskiego zostałyby z łatwością obalone przez studenta I roku prawa.

Polkomtel otrzymał od trzech największych operatorów propozycję podpisania tzw. listu otwartego, skierowanego do Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej. Zdaniem Polkomtelu przywołane "pomówienia" nie mają oparcia w przepisach prawa, są pozbawione podstaw merytorycznych, a rzekome zarzuty naruszenia prawa europejskiego zostałyby z łatwością obalone przez studenta I roku prawa.

Zobacz: Operatorzy w liście otwartym do Prezesa UKE ws. częstotliwości dla Sferii

W liście tym operatorzy odnoszą się do ugody zawartej pomiędzy spółką Sferia SA i Ministerstwem Administracji i Cyfryzacji. Sugerują, iż wspomniana ugoda jest niezgodna z regulacjami europejskimi, a tym samym stanowi obejście przez rząd polski porządku prawnego obowiązującego w RP. Wskazują także na precedensowy charakter ugody zawartej przez Państwo Polskie, co naszym zdaniem stoi w oczywistej sprzeczności z faktami, gdyż Polska była już niejednokrotnie stroną ugody - czytamy w oświadczeniu operatora.

Zdaniem Polkomtelu, wspomniany list ma na celu jedynie wywarcie nieuzasadnionej presji na regulatora, który według publicznie dostępnych informacji nie jest stroną ugody. To także próba odwrócenia uwagi przez firmy Orange i T-Mobile od faktu ich współpracy, która jest jedynym realnym zagrożeniem dla konkurencji na rynku telekomunikacyjnym w Polsce. Z kolei udział P4 w przedsięwzięciu Polkomtel uważa za "dziwny".

Dlatego też nasza opinia na ten temat jest dokładnie taka, jak wyrażona przez wszystkich innych operatorów w stanowisku Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji, tzn. że brak rozwiązania kwestii częstotliwości Sferii uniemożliwiłby przeprowadzenie aukcji na 800 MHz - kwituje Polkomtel i kontynuuje ostro:

List stanowi jeden z elementów polityki nacisków zagranicznych korporacji na rząd RP i krajowe organy regulacyjne w sytuacji, w której najwięksi jego sygnatariusze, czyli Orange i T-Mobile kontrolują łącznie ponad 60% polskiego rynku telekomunikacyjnego. Prowadzą również zaawansowaną kooperację technologiczną w postaci spółki Networks, której warunki utworzenia są ukrywane przed opinią publiczną, podobnie jak sam proces zgody UOKiK na to przedsięwzięcie. Zwracamy się więc ponownie do firm T-Mobile i Orange o ujawnienie wniosku do UOKiK o zgodę na powołanie firmy Networks.

Zobacz: Sferia jako pierwsza dostała blok 5 MHz z pasma 800 MHz!

Z powyższych powodów, jak również z uwagi na fakt, że prezes zarządu Polkomtelu, Zygmunt Solorz-Żak jest pośrednio mniejszościowym, nie posiadającym kontroli akcjonariuszem Sferii (o czym były informowane odpowiednie organy administracji), Polkomtel nie podpisał wspomnianego pisma.

Propozycję podpisania listu prezes zarządu Polkomtelu otrzymał w środę 28. sierpnia po godzinach pracy. Polkomtel poinformował autorów listu, że do końca tygodnia prezes zarządu jest nieobecny. Pomimo to następnego dnia, czyli w czwartek 29. sierpnia pan Cezary Albrecht reprezentujący T-Mobile poinformował operatora, że pismo zostało już złożone do UKE. Prosimy więc autorów tego typu listów, aby nie wpisywali nazwiska Zygmunta Solorza-Żaka do każdego pisma jakie przygotowują, chyba że będzie to wniosek do UOKiK o zbadanie realnej współpracy firm Orange i T-Mobile - kończy oświadczenie Polkomtel.

Źródło tekstu: Polkomtel, wł

Komentarze
Zaloguj się