DAJ CYNK

Połączenia międzynarodowe w UE będą tańsze

07.06.2018

Dodane przez: msnet

Kategoria: Prawo, finanse, statystyki

Interakcje: 6818

Ważne 9

1

Komisja Europejska poinformowała, że negocjatorzy UE osiągnęli porozumienie polityczne w sprawie aktualizacji unijnych przepisów telekomunikacyjnych.Komisja Europejska poinformowała, że negocjatorzy UE osiągnęli porozumienie polityczne w sprawie aktualizacji unijnych przepisów telekomunikacyjnych.

Porozumienie w sprawie aktualizacji unijnych przepisów telekomunikacyjnych zostało osiągnięte przez Parlament Europejski iRadę UE. Zaproponowany przez Komisję Europejską nowy Europejskiego Kodeksu Łączności Elektronicznej ma się przyczynić do zwiększenia inwestycji w sieci o bardzo wysokiej przepustowości w całej UE, w tym na odległych i wiejskich obszarach.

Porozumienie to jest niezbędne, aby sprostać rosnącym potrzebom Europejczyków w zakresie łączności i zwiększyć konkurencyjność Europy, kładąc podwaliny pod wdrożenie 5G w całej Europie - powiedział Andrus Ansip, wiceprzewodniczący Parlamentu Europejskiego odpowiedzialny za jednolity rynek cyfrowy.

Nowe przepisy w dziedzinie telekomunikacji stanowią niezbędną cegiełkę dla cyfrowej przyszłości Europy. Po kilku miesiącach twardych negocjacji uzgodniliśmy odważne i wyważone zasady zapewniające szybszy dostęp do widma radiowego, lepsze usługi i większa ochrona dla konsumentów, a także większe inwestycje w bardzo szybkie sieci - powiedziała Mariya Gabriel, Komisarz ds. gospodarki cyfrowej i społeczeństwa.

Uzgodnione przepisy mają kluczowe znaczenie dla osiągnięcia europejskich celów w zakresie łączności i zapewnienia wszystkim w UE możliwie najlepszego połączenia internetowego, aby mogli w pełni uczestniczyć w gospodarce cyfrowej. Przejdźmy jednak do konkretów, które wypunktowała Komisja Europejska:

 • Zwiększenie zasięgu sieci 5G poprzez zapewnienie dostępności widma radiowego 5G do końca 2020 roku w UE i zapewnienie operatorom przewidywalności przez co najmniej 20 lat w zakresie licencjonowania widma, między innymi na podstawie lepszej koordynacji planowanych przydziałów widma radiowego.

 • Ułatwienie wprowadzenia nowych stałych sieci o bardzo dużej przepustowości poprzez:
  • uczynienie reguł współinwestowania bardziej przewidywalnymi i promowanie dzielenia się ryzykiem przy wdrażaniu sieci o bardzo dużej przepustowości,
  • promowanie zrównoważonej konkurencji z korzyścią dla konsumentów, z naciskiem regulacyjnym na rzeczywiste wąskie gardła, takie jak przewody i kable wewnątrz budynków,
  • szczególny reżim regulacyjny dla operatorów działających wyłącznie na rynku hurtowym.
  Ponadto nowe zasady mają zapewnić ściślejszą współpracę między Komisją a Organem Europejskich Regulatorów Łączności Elektronicznej (BEREC) w zakresie nadzorowania środków związanych z nowymi kluczowymi warunkami dostępu do współinwestycji i regulacji symetrycznych.

 • Korzyści i ochrona konsumentów, niezależnie od tego, czy użytkownicy końcowi komunikują się za w sposób tradycyjny (połączenia telefoniczne, SMS-y), czy też przy pomocy usług internetowych (Skype, WhatsApp itd.), porzez:
  • zapewnienie wszystkim obywatelom dostępu do niedrogich usług komunikacyjnych, w tym do powszechnego dostępu do Internetu oraz usług takich jak administracja elektroniczna, bankowość internetowa lub rozmowy wideo,
  • zapewnienie, że połączenia międzynarodowe w obrębie UE nie będą kosztować więcej niż 19 eurocentów za minutę (około 81 groszy), a jednocześnie zagwarantowanie, że nowe przepisy nie zakłócą konkurencji, innowacji i inwestycji; maksymalna cena za SMS-a międzynarodowego ma wynieść 6 eurocentów (26 groszy),
  • zapewnienie równoważnego dostępu do komunikacji dla niepełnosprawnych użytkowników końcowych,
  • promowanie lepszej przejrzystości taryf i porównywania ofert umownych,
  • zagwarantowanie lepszego zabezpieczenia przed hakerami, złośliwym oprogramowaniem itp.,
  • lepszą ochronę konsumentów subskrybujących pakiety usług,
  • ułatwienie zmiany usługodawcy i zachowania tego samego numeru telefonu, w tym zasad dotyczących rekompensat, jeśli proces się nie powiedzie lub potrwa zbyt długo,
  • zwiększenie ochrony obywateli w sytuacjach kryzysowych, w tym wyszukiwanie dokładniejszej lokalizacji rozmówcy w sytuacjach awaryjnych, poszerzanie komunikacji w sytuacjach awaryjnych do wiadomości tekstowych i połączeń wideo oraz ustanowienie systemu przekazywania publicznych ostrzeżeń na telefony komórkowe.

Zobacz: Taryfy 4G LTE w Europie - Polska w czołówce
Zobacz: Komisja Europejska wprowadzi regulacje dotyczące zastosowania sztucznej inteligencji

Źródło tekstu: europa.eu

Komentarze
Zaloguj się