DAJ CYNK

Allegro zmienia regulamin i usuwa kilkaset ofert sprzedaży wzmacniaczy GSM

12.11.2018

Dodane przez: msnet

Kategoria: Prawo, finanse, statystyki

Interakcje: 15599

Ważne 3

0

Współpraca Urzędu Komunikacji Elektronicznej z Allegro doprowadziła do zmian w regulaminie serwisu akukcyjnego oraz usunięcia ofert 560 wzmacniaczy sygnału GSM, tak zwanych repeaterów. Ich montaż oraz używanie przez osoby nieupoważnione jest w Polsce zabronione.

Nieuprawnione używanie wzmacniaczy sygnału GSM (repeaterów) może powodować zakłócenia pracy stacji bazowych sieci komórkowych. Współpracując z UKE, serwis Allegro zmienił zapisy swojego regulaminu, które wymagają, aby każda oferta sprzedaży w dziale "Akcesoria GSM" > "Anteny i wzmacniacze" zawierała dopisek:

Samodzielny montaż oraz używanie wzmacniaczy GSM/UMTS/LTE zwanych również repeaterami przez osoby nieuprawnione jest prawnie zabronione. Prawo do instalacji tego typu urządzeń posiadają wyłącznie operatorzy sieci komórkowych. Niezastosowanie się do powyższego może zostać uznane, jako czyn podlegający grzywnie, a w przypadku działania w sposób uporczywy, karze ograniczenia albo pozbawienia wolności do lat 2.

Oferty bez powyższego zapisu uznawane będą za niezgodne z regulaminem i mogą być usuwane. Do 25 października serwis aukcyjny usunął 560 ofert.

Współpraca z serwisem Allegro jest jednym ze sposobów ograniczania przez Urząd Komunikacji Elektronicznej użycia wzmacniaczy i uświadamiania potencjalnym nabywcom szkodliwości i nielegalności używania tych urządzeń. UKE przygotowało też kampanię informacyjną, której celem jest zwrócenie uwagi użytkownikom urządzeń radiowych na skutki ich nielegalnego używania. Jednym z elementów kampanii jest plakat, który będzie dystrybuowany przez delegatury Urzędu w całej Polsce.

Zobacz: plakat przygotowany przez UKE

Wzmacniacz GSM jest aktywnym urządzeniem radiowym, które pośredniczy w transmisji sygnału pomiędzy stacją bazową telefonii komórkowej i terminalem abonenckim. Używany jest w przypadku niesatysfakcjonującego dla abonentów poziomu jakości i dostępności usług telefonii komórkowej. Zgodnie z ustawą Prawo telekomunikacyjne używanie urządzeń radiowych wymaga (poza wyjątkami wymienionymi w odpowiednich przepisach) posiadania pozwolenia radiowego.

Jeśli repeater nie spełnia norm technicznych, jest uszkodzony, źle zainstalowany lub umiejscowiony zbyt blisko stacji bazowej, może powodować znaczne podniesienie poziomu tła elektromagnetycznego w sąsiedztwie stacji bazowej. To znacząco ogranicza zasięg stacji oraz może powodować lawinowe zrywanie połączeń i utrudniać nawiązywanie połączeń ze stacją bazową. UKE zwraca uwagę na fakt, że utrudniony może być także kontakt ze służbami odpowiedzialnymi za porządek i bezpieczeństwo oraz służbami ratunkowymi.

Źródło tekstu: UKE

Komentarze
Zaloguj się