DAJ CYNK

40% Polaków nie opłaca terminowo rachunków

26.11.2015

Dodane przez: LuiN

Kategoria: Prawo, finanse, statystyki

Interakcje: 23

Ważne 7

4

Statystyczny Polak poświęca godzinę na comiesięczne płacenie rachunków. Do opłacenia ma zwykle 5-6 faktur i najchętniej płaci je za pomocą Internetu. 40% z nas stale zapomina o terminowym regulowaniu faktur, płaci z opóźnieniem lub... nie płaci wcale.

Statystyczny Polak poświęca godzinę na comiesięczne płacenie rachunków. Do opłacenia ma zwykle 5-6 faktur i najchętniej płaci je za pomocą Internetu. 40% z nas stale zapomina o terminowym regulowaniu faktur, płaci z opóźnieniem lub... nie płaci wcale.

Czterem na dziesięciu respondentów (40%) biorących udział w badaniu przeprowadzonym na zlecenie firmy Blue Media zdarzyło się zapomnieć o zapłaceniu rachunku na czas. Do zapominania o zapłaceniu faktury za telefon przyznaje się natomiast grupa 17% ankietowanych.

Powodem niepłacenia bywa brak pieniędzy, na co wskazuje blisko jedna trzecia respondentów (28%). Najczęściej jednak zapominanie o rachunkach - w tym o fakturach za telefon - to efekt nawału innych, ważnych spraw na głowie - co deklaruje 36% respondentów. O płatnościach zapominamy również z powodu zgubienia rachunku czy też zapomnienia loginu e-BOK (po 6% wskazań).

Niemal czterech na dziesięciu badanych Polaków opłaca miesięcznie 5-6 rachunków, co czwarty 3-4 rachunki a co dziesiąty 7-8 rachunków. Prawdopodobnie większość z nas nie wyobraża sobie radzenia z jeszcze większą liczbą faktur; okazuje się jednak, że rekordziści (8% respondentów) mają do zapłacenia ponad dziesięć rachunków miesięcznie.

Na drugiej stronie płatniczego bieguna znajdują się Polacy, którzy stale unikają regulowania należności za rachunki - aż dziewięć procent ankietowanych oświadczyło, że wcale nie opłaca otrzymywanych rachunków - w tym faktur telefonicznych.

Ratunkiem na zapominalstwo klientów może być Internet. Jak pokazują badania, tę formę płatności wybiera już 2/3 Polaków. Dotyczy to szczególnie większych miast - 78% ich mieszkańców już płaci przez Internet. Na wsi odsetek ten wynosi 56%.

Badanie zostało zrealizowane przez jednostkę badawczą ICAN Research na zlecenie Blue Media w dniach 22.07.2015 - 05.08.2015 na reprezentatywnej próbie dorosłych Polaków, metodą CATI (1000 wywiadów telefonicznych).

Źródło tekstu: Blue Media

Komentarze
Zaloguj się