DAJ CYNK

Luxmed dał plamę. Dane setek Polaków zagrożone

Marian Szutiak

Bezpieczeństwo

Luxmed bezpieczeństwo luka dane klientów zagrożenie

Lubelskie Centrum Medyczne Luxmed niemal rok temu poinformowało o luce w zabezpieczeniach, która naraziła klientów na wyciek ich danych. Teraz otrzymaliśmy dodatkowe informacje o tym incydencie, między innymi opis możliwych konsekwencji wykorzystania danych osobowych pacjentów oraz zastosowanych lub proponowanych środków zaradczych.

W dnu 8 listopada 2011 roku Centrum Medyczne Luxmed z Lublina wykryło w swojej strukturze informatycznej usterkę, która pozwalała na otwarty dostęp do danych klientów spółki. Chodziło między innymi o imię, nazwisko, PESEL, adres e-mail i zaszyfrowane hasło do e-rejestracji. Otwarty dostęp dotyczył również danych osób korzystających z aplikacji mobilnej Luxmedu. Lubelska spółka nie stwierdziła jednak wycieku samych danych, a jedynie błąd, który do takiego wycieku mógł doprowadzić.

Zobacz: Luxmed dał plamę. Dane pacjentów były na widoku

Luxmed został zobowiązany przez Prezesa Urzędu Ochrony Danych do ponownego wysłania zawiadomienia o incydencie bezpieczeństwa sprzed niemal roku, uzupełnionego o dodatkowe informacje. Zamieszczamy je poniżej.

Wyciek danych – możliwe konsekwencje

Następstwem wykorzystania znalezionej przez Centrum Medyczne Luxmed z Lublina luki w zabezpieczeniach oraz dostępu do danych klientów mogą być następujące konsekwencje:

 • osoby trzecie mogą podjąć próbę uzyskania na szkodę osoby, której dane wyciekły, pożyczek w instytucjach pozabankowych,
 • osoby trzecie mogą podjąć próbę uzyskania dostępu do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej, które przysługują osobie, której dane wyciekły,
 • osoby trzecie mogą podjąć próbę korzystania z praw obywatelskich osoby, której dane wyciekły, na przykład poprzez próbę oddania głosu w głosowaniu nad środkami budżetu obywatelskiego,
 • osoby trzecie mogą próbować wykorzystać wyciekłe dane do próby wyłudzenia ubezpieczenia,
 • osoby trzecie mogą podjąć próbę zawarcia na szkodę osoby, której dane wyciekły, umów cywilnoprawnych na przykład najmu nieruchomości,
 • osoby trzecie mogą próbować wykorzystać nieswoje dane osobowe do ukrycia swojej tożsamości.

Podjęte środki zaradcze

W związku z wykrytą przez spółkę Luxmed luką w zabezpieczeniach, podjęte zostały następujące działania:

 • natychmiastowe zablokowanie dostępu do tej bazy danych, naprawienie usterki i ponowne uruchomienie usługi,
 • mimo, że hasła były w postaci zaszyfrowanej, ale z uwagi na charakter danych do których potencjalnie umożliwiałyby dostęp, z daleko posuniętej ostrożności zablokowano dostęp do kont e-rezerwacji i wymuszono zmianę hasła,
 • dostęp do pełnych danych konta został ukryty, do czasu autoryzacji tożsamości użytkownika przez pracownika lubelskiego Luxmedu,
 • wprowadzono politykę bezpieczeństwa blokującą wszystkie adresy serwerów na poziomie serwera aplikacji i udostępniono wskazane adresy po ich uprzedniej weryfikacji,
 • wprowadzono politykę weryfikacji pod kątem widoczności i potencjalnych podatności wszystkich usług/portów udostępnianych na zewnątrz sieci (do Internetu), zarówno w obszarze rozwiązań wewnętrznych, jak i aplikacji firm trzecich,
 • naruszenie danych zostało zgłoszone do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Środki minimalizujące negatywne skutki naruszenia

W celu zminimalizowania ewentualnych negatywnych skutków naruszenia, lubelski Luxmed zaleca następujące działania:

 • jeżeli to samo hasło jest używane do skrzynki pocztowej lub w innych serwisach, to ze względów bezpieczeństwa również należy je zmienić,
 • skorzystanie z możliwości założenia konta w systemie informacji kredytowej celem monitorowania prób uzyskania kredytu,
 • zachowanie ostrożności przy podawaniu danych osobowych innym osobom, zwłaszcza za pośrednictwem telefonu czy Internetu,

Centrum Medyczne Luxmed z Lublina poinformowało również, że w przypadku pytań lub wątpliwości można się skontaktować Inspektorem Danych Osobowych Luxmedu, Justyną Tomaszewską, pod adresem e-mail: iod@luxmedlublin.pl.

Zobacz: Uber zhakowany. Sprawa wygląda poważnie
Zobacz: Jeden mail i firma plajtuje. Tak się to robi

Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na Google News

Źródło zdjęć: Shutterstock

Źródło tekstu: Luxmed