DAJ CYNK

Profi Credit Polska pod lupą UOKiK. Kara może być wysoka

Marian Szutiak

Prawo, finanse, statystyki

Profi Credit Polska pod lupą UOKiK. Kara może być wysoka

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów przyjrzy się działalności Profi Credit Polska. Są podejrzenia, że mechanizmy windykacyjne spółki naruszają zbiorowe interesy konsumentów, za co grozi wysoka kara.

Profi Credit Polska to spółka udzielająca pożyczek konsumenckich i, w przypadku ich nieterminowych spłat, windykująca zadłużenie. Firma pożyczkowa stosuje różne narzędzia, by przymusić dłużników do zwrotu pieniędzy. Są to połączenia telefoniczne, wiadomości elektroniczne lub tradycyjne listy, a także wizyty przedstawicieli Profi Credit w domu lub miejscu pracy dłużników. Działania windykacyjne spółki mogą naruszać zbiorowe interesy konsumentów poprzez wywoływanie w nich uczucia lęku czy zastraszenia i są przedmiotem postępowania UOKiK.

Urząd do tej pory ustalił, że Profi Credit Polska kontaktuje się z dłużnikami z dużą intensywnością, wywierając na nich presję poprzez liczne wiadomości, telefony czy wizyty windykatorów. Dodatkowo, automatycznie wysyłane wiadomości o przyszłych jak i zaległych ratach dotyczą różnych zobowiązań, określają różne wartości długu czy terminy ich uregulowania. Może to dezorientować konsumentów, którzy mają prawo do pełnej i jasnej informacji na temat ciążącego na nich długu.

Do UOKiK wpłynęły skargi, w których konsumenci informują o brak profesjonalizmu reprezentantów spółki, a także stosowaniu przez nich gróźb czy obelg. Pracownicy Profi Credit w trakcie rozmów telefonicznych oraz wizyt domowych mogą wywoływać u pożyczkobiorców uczucie lęku przed konsekwencjami finansowymi i poddawać ich presji psychicznej. Mają oni zapowiadać postępowania sądowe czy egzekucje komornicze, a także żądać spłaty całości długu.

Wątpliwości Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów wzbudza też charakter odwiedzin przedstawicieli spółki w domach i w miejscach pracy oraz brak informowania o rzeczywistych uprawnieniach windykatorów podczas takich wizyt. Windykacja terenowa jest praktyką legalną i stosowaną, ale powinna mieć charakter polubowny, negocjacyjny i dyskretny, bez angażowania osób trzecich. Takie wizyty nie mogą potęgować u konsumentów stanu obawy o siebie, bliskich i posiadane mienie.

Działania Profi Credit Polska mogą być sprzeczne z dobrymi obyczajami i uniemożliwiać prowadzenie merytorycznych rozmów mających na celu doprowadzenie do porozumienia. Sposób komunikowania się, forma kontaktów, a także przekazywane informacje nie powinny wywoływać uczucia lęku, zagrożenia ani presji. Konsumenci zaciągający pożyczkę, mają obowiązek jej terminowej spłaty, jednak nie mogą być osaczani czy zastraszani. Taka sytuacja może zniekształcać ich zachowania, prowadzić do podejmowania niekorzystnych ekonomicznie decyzji,  bądź całkowitego unikania kontaktu z pożyczkodawcą.

– powiedział Tomasz Chróstny, Prezes UOKiK

Urząd przypomina, że konsumenci, którzy doświadczyli niewłaściwych praktyk windykacyjnych, mogą skorzystać z pomocy rzecznika konsumentów w swoim mieście lub powiecie. W przypadku uporczywego nękania mogą również złożyć zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa do organów ścigania.

Jeśli zarzuty wobec Profi Credit Polska się potwierdzą, spółce grozi kara w wysokości do 10% rocznych obrotów.

Zobacz: Facebook nie szanuje prywatności. Kara wynosi 265 mln euro
Zobacz: Telekomy wprowadzają klauzule inflacyjne. UOKiK mówi „sprawdzam”

Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na Google News

Źródło zdjęć: Shutterstock

Źródło tekstu: UOKiK