DAJ CYNK

Buduj szybki Internet

11.03.2019

Dodane przez: Bank Gospodarstwa Krajowego

Kategoria: Wydarzenia

Interakcje: 1815

Blisko 700 milionów złotych – tyle wynosi pula przeznaczona na niskooprocentowane pożyczki dla przedsiębiorców, którzy chcą budować i rozbudowywać sieć infrastruktury telekomunikacyjnej.

Pożyczka szerokopasmowa z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa to wyjątkowa oferta dla przedsiębiorców telekomunikacyjnych. Podstawowym przeznaczeniem pożyczki szerokopasmowej jest budowa, rozbudowa lub modernizacja infrastruktury dostępowej do Internetu o wysokich przepustowościach: minimum 30 Mb/s dla gospodarstw domowych oraz biznesu i min. 100 Mb/s dla jednostek oświatowych. To nie jedyne możliwości na wykorzystanie pożyczki, jej przeznaczenie może być dużo szersze. Poza przedsięwzięciami infrastrukturalnymi, możliwe jest również finasowanie wydatków płynnościowych w celu wzmocnienia kondycji finansowej, a w konsekwencji również pozycji rynkowej podmiotów z sektora MŚP.

Przewaga pożyczki szerokopasmowej nad innymi produktami

Główną przewagą pożyczki nad dotacjami celowymi jest szeroki katalog kosztów i inwestycji, które można sfinansować. Dodatkowo w przypadku, kiedy otrzymaliśmy już dotację z POPC, pożyczka może uzupełnić nasze finansowanie. Wówczas przedsiębiorca telekomunikacyjny może ubiegać się o Pożyczkę szerokopasmową w trakcie rozpoczętej inwestycji i sfinansować kilka przedsięwzięć jednocześnie. Kolejną zaletą pożyczki szerokopasmowej jest brak ograniczeń terytorialnych – inwestycje można realizować w regionach, gdzie nie ma infrastruktury przesyłowej do szybkiego Internetu, jak również w tych, gdzie funkcjonuje nawet kilku operatorów takich usług.

Staramy się na bieżąco dostosowywać Pożyczkę szerokopasmową do uwarunkowań rynkowych oraz potrzeb ostatecznych odbiorców. Oprócz finansowania inwestycyjnego, obecnie możliwe jest również finansowanie działalności bieżącej przedsiębiorstw telekomunikacyjnych z sektora MŚP, w tym podatku od towarów i usług, z wyłączeniem VAT w projektach dotacyjnych. Jednocześnie pracujemy nad zwiększeniem liczby aktywnie działających pośredników finansowych bezpośrednio udzielających wsparcia ostatecznym odbiorcom. Mamy nadzieję, że nowe instytucje finansowe jeszcze w bieżącym półroczu przystąpią do projektu POPC; umożliwi to szerszą dostępność produktu na rynku, a jednocześnie wykreuje większą konkurencyjność, co niewątpliwie będzie miało bezpośrednie przełożenie na ofertę skierowaną do przedsiębiorców

– mówi Michał Kopeć – Dyrektor Biura Rozwoju Instrumentów Finansowych w Departamencie Programów Europejskich Banku Gospodarstwa Krajowego.


POŻYCZKA SZEROKOPASMOWA – parametry główne

•    Kwota pożyczki:  od 20 tys. do 10 mln zł
•    Karencja w spłacie kapitału: do 30 miesięcy
•    Maksymalny okres spłaty: do 15 lat
•    Minimalny wkład własny Inwestora: 5% (ostateczna wartość wkładu własnego określona zostanie w momencie aplikowania o środki pożyczki)
•    Możliwość stosowania zabezpieczeń na przedmiocie finansowania: zastawu na finansowanej infrastrukturze i cesji z przychodów z umów abonenckich
•    Oprocentowanie: preferencyjne (na podstawie schematu de minimis od 0,25% w skali roku) lub rynkowe (na podstawie stopy referencyjnej Komisji Europejskiej)


Co sfinansuje POŻYCZKA SZEROKOPASMOWA – przykładowe cele inwestycyjne

•    roboty budowlane, materiały budowlane, koszty dostaw 
•    przygotowanie dokumentacji niezbędnej do wykonania robót budowlanych
•    niezbędne nadzory (archeologiczny, budowlany, autorski, inwestorski, itp.)
•    nabycie prawa do dysponowania nieruchomością związaną z realizacją projektu wraz z opłatami dla właściciela
•    instalację linii kablowych i ich duktów do oraz wewnątrz budynków, w tym wewnątrz mieszkań
•    aktywne elementy sieci umieszczane lub instalowane w budynkach, w szczególności koszty urządzeń abonenckich
•    aktywne elementy sieci, w szczególności urządzenia telekomunikacyjne, w tym urządzenia radiowe instalowane w telekomunikacyjnej sieci szkieletowej i dystrybucyjnej
•    działania informacyjno-promocyjne (pod warunkiem że są związane bezpośrednio z realizowanym projektem – do wysokości 10 % wartości projektu ogółem), takie jak: plakaty, ulotki, filmy promocyjne, tablice informacyjne i pamiątkowe
•    opłaty publicznoprawne związane z przygotowaniem i realizacją projektu, w szczególności z wydaniem decyzji, zgód i zezwoleń
•    inne środki trwałe niezbędne do realizacji projektu


Co zrobić aby dowiedzieć się więcej o pożyczce szerokopasmowej?

Obecnie Pożyczki szerokopasmowe oferują instytucje współpracujące z BGK:
Alior Bank S.A. 
Tel. 12 370 70 00 
www.aliorbank.pl
oraz 
Towarzystwo Inwestycji Społeczno-Ekonomicznych S.A.
Tel. 22 636 0740 
www.tise.pl

Menadżerem projektu jest Bank Gospodarstwa Krajowego
Departament Programów Europejskich, Al. Jerozolimskie 7, 00-955 Warszawa 
Tel.: +48 22 522 94 10
E-mail: sekretariatDPE@bgk.pl
www.bgk.pl/popc

Dowiedz się więcej, wejdź na bgk.pl (zakładka: Przedsiębiorstwa/Fundusze i Programy) lub zadzwoń pod numer 22 522 94 10, a konsultant udzieli wszelkich informacji dotyczących wsparcia.

Artykuł sponsorowany przez Bank Gospodarstwa Krajowego. Przyznanie pożyczki zależy od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Niniejszy materiał nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego. 

 

Komentarze
Zaloguj się