DAJ CYNK

Plus zmienia cenniki i regulaminy ofert na kartę. Będzie drożej

Dodane przez: msnet

Kategoria: Taryfy, promocje, usługi

Interakcje: 49480

Plus na kartę zmiana cenników i regulaminów będzie drożej

Operator sieci Plus ogłosił nadejście zmian w cennikach i regulaminach świadczenia usług telekomunikacyjnych dotyczących ofert na kartę. Nowe regulacje wejdą w życie od 21 grudnia tego roku oraz od 1 i 8 stycznia 2021 roku.

Planowane przez operatora sieci Plus zmiany dotyczą:

 • cenników krajowych dla taryf: Plus Elastyczna na Kartę, Prosto na Kartę, JA + Na Kartę I, JA + Na Kartę, Plus na Kartę bez limitu, Plus na Kartę Więcej Do Wszystkich, Plus na Kartę Więcej Internetu i SMSów, Plus na Kartę Więcej w Plusie, Plus na Kartę Więcej przez Rok, Plus na Kartę, Nowy Simplus, Simplus, Twój Profil, Team 7, Easy, 36.6, PiszMów Dobowy, Sami Swoi, iPlus na kartę, Nowy Plus Internet Na Kartę, Plus Internet Na Kartę, JA + Internet Na Kartę, Nowy Plush, Plush na Kartę, Plush bez limitu,
 • cennika połączeń międzynarodowych i w roamingu międzynarodowym (Na Kartę),
 • regulaminów świadczenia usług telekomunikacyjnych przez Polkomtel: oferty Na Kartę, dla abonentów 36.6 oraz dla abonentów Simplus/Sami Swoi.

Najpierw, jeszcze w grudniu tego roku, wejdą w życie zmiany, w ramach których z regulaminów zostaną usunięte zapisy dotyczące anulowania wartości konta po określonym czasie. Znikną również bonusy kwotowe za doładowania wyższymi kwotami (100 zł i więcej). Od nowego roku zmianie ulegną niektóre stawki w roamingu UE, natomiast tydzień później wejdą w życie podwyżki cen usług w ofertach na kartę.

Zobacz: Plus kończy z promocją „Bonusy po doładowaniu”
Zobacz: Black Week w Plusie to przecenione smartfony, tańszy światłowód i Tidal za darmo przez rok

Zmiany od 21 grudnia 2021 roku

W taryfach Plus na Kartę bez limitu, Plus na Kartę Więcej Do Wszystkich, Plus na Kartę Więcej Internetu i SMSów, Plus na Kartę Więcej w Plusie, Plus na Kartę Więcej przez Rok, Plus na Kartę, Nowy Simplus, Simplus, Twój Profil, 36.6, PiszMów Dobowy, iPlus na kartę, Nowy Plus Internet Na Kartę, Plus Internet Na Kartę, Plush bez limitu zostaną wprowadzone następujące zmiany:

 • usunięty zostanie bonus w wysokości 15% lub 15 zł do doładowań kwotą od 100 zł do 149 zł,
 • usunięty zostanie bonusu w wysokości 30 zł do doładowania za 150 zł.

W taryfach Easy i Team 7 usunięty zostanie zapis o rabatach przy zakupie telekarty:

Przy zakupie telekarty "100 / 115" udzielany jest rabat w wysokości 15 zł.** Przy zakupie telekarty "150 / 180" udzielany jest rabat w wysokości 30 zł.

Dla taryfy Nowy Simplus zostaną usunięte zapisy o rabatach o następujących treściach:

30 Przy zasileniu w kwocie 100-149 zł udzielany jest rabat w wysokości 15%.

31 Przy zasileniu w kwocie 150 zł udzielany jest rabat w wysokości 30 zł.

32 Przy zakupie telekarty Simplus "100/115" udzielany jest rabat w wysokości 15 zł.

33 Przy zakupie telekarty Simplus "150/180" udzielany jest rabat w wysokości 30 zł.

Z cennika taryfy Prosto na Kartę zniknie zapis z sekcji Zasilenie konta o treści:

Zasilenie konta w terminie do 30 dni od momentu anulowania Wartości konta zgodnie z § 7 ust. 10 Regulaminu świadczenia usług telekomunikacyjnych przez POLKOMTEL Sp. z o.o. – Na Kartę lub Regulaminu świadczenia usług telekomunikacyjnych przez POLKOMTEL sp. z o.o. – oferty Na Kartę skutkować będzie przywróceniem anulowanej Wartości konta. W przypadku braku Zasilenia konta w terminie wskazanym w zdaniu powyżej, POLKOMTEL bezpowrotnie anuluje niewykorzystaną Wartość konta. Postanowienia § 7 ust. 11 i 12 Regulaminu świadczenia usług telekomunikacyjnych przez POLKOMTEL Sp. z o.o. – Na Kartę oraz Regulaminu świadczenia usług telekomunikacyjnych przez POLKOMTEL sp. z o.o. – oferty Na Kartę nie mają zastosowania.

W Regulaminie świadczenia usług telekomunikacyjnych przez Polkomtel sp. z o.o. – oferty Na Kartę oraz w Regulaminie świadczenia usług telekomunikacyjnych przez Polkomtel sp. z o.o. – Na Kartę w § 7 Opłaty zostaną usunięte poniższe punkty:

10. W przypadku niedokonania Zasilenia konta w terminie 30 dni od dnia upływu Okresu ważności dla Usług wychodzących, POLKOMTEL anuluje niewykorzystaną Wartość konta po upływie tego 30 dniowego terminu, z zastrzeżeniem ust. 11 poniżej.

11. Zasilenie konta w terminie do 10 dni, licząc od upływu 30 dniowego terminu określonego w ust. 10, skutkować będzie przywróceniem anulowanej Wartości konta.

12.W przypadku braku Zasilenia konta w terminie wskazanym w ust. 11 POLKOMTEL bezpowrotnie anuluje niewykorzystaną Wartość konta.

W Regulaminie świadczenia usług telekomunikacyjnych przez Polkomtel sp. z o.o. dla Abonentów Simplus/Sami Swoi w § 7 Opłaty zostaną usunięte poniższe punkty:

7. W przypadku niedokonania zasilenia konta w terminie 30 dni od dnia upływu okresu ważności dla usług wychodzących, POLKOMTEL zastrzega możliwość anulowania niewykorzystanej wartości konta po upływie tego 30 dniowego terminu, z zastrzeżeniem ust. 8 poniżej.

8. Zasilenie konta w terminie do 10 dni, licząc od upływu 30 dniowego terminu określonego w ust. 7, skutkować będzie przywróceniem anulowanej wartości konta.

9. W przypadku braku zasilenia konta w terminie wskazanym w ust. 8 POLKOMTEL zastrzega możliwość bezpowrotnego anulowania niewykorzystanej wartości konta.

Zmiany od 1 stycznia 2021 roku

Od nowego roku nastąpi kolejny etap zmian wynikających z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/920 z dnia 17 maja 2017 r. zmieniającego rozporządzenie (UE) nr 531/2012, zmianę ceny hurtowej za 1 GB w roamingu w Unii Europejskiej, Norwegii, Islandii i Liechtensteinie. Obejmą one:

 • obniżenie wysokości dodatkowych opłat pobieranych w ramach Polityki Uczciwego Korzystania z roamingu w Unii Europejskiej, Norwegii, Islandii i Liechtensteinie za wiadomość MMS do 0,17 zł za 10 wysłanych wiadomości MMS,
 • obniżenie wysokości dodatkowych opłat pobieranych w ramach Polityki Uczciwego Korzystania z roamingu w Unii Europejskiej, Norwegii, Islandii i Liechtensteinie za transmisję danych do 17,13 zł za każdy GB transmisji danych.

Zmiany od 8 stycznia 2021 roku

Od 8 stycznia 2021 roku zmienią się cenniki usług w taryfach: Plus Elastyczna na Kartę, Prosto na Kartę, JA + Na Kartę I, JA + Na Kartę, Plus na Kartę bez limitu, Plus na Kartę, Plus na Kartę Więcej Do Wszystkich, Plus na Kartę Więcej Internetu i SMSów, Plus na Kartę Więcej w Plusie, Plus na Kartę Więcej przez Rok, Simplus, Nowy Simplus, Team 7, Twój Profil, Easy, 36.6, PiszMów Dobowy, Sami Swoi, iPlus na kartę, Nowy Plus Internet Na Kartę, Plus Internet Na Kartę, JA + Internet Na Kartę, Nowy Plush, Plush na Kartę, Plush bez limitu. Obejmą one:

 • zaprzestanie świadczenia usługi Szczegółowy wykaz połączeń (obejmujący okres ostatnich 4 miesięcy poprzedzających datę zgłoszenia) - 30,75 zł w cennikach taryf, z wyjątkiem taryfy Sami Swoi,
 • podwyższenie opłaty za minutę połączenia:
Taryfa Zmiana Obecna stawka Nowa stawka
Plus Elastyczna na Kartę, JA + Na Kartę I i Nowy Plush podwyższenie opłaty za minutę połączenia do abonentów krajowych operatorów telekomunikacyjnych (mobilnych i stacjonarnych) oraz abonentów dostawców korzystających z sieci telekomunikacyjnej tych operatorów 29 gr/min 35 gr/min
Prosto na Kartę 19 gr/min 29 gr/min
PiszMów Dobowy podwyższenie opłaty za minutę połączenia do abonentów lub użytkowników Polkomtel Sp. z o.o., T-Mobile Polska S.A., Orange Polska S.A. oraz do abonentów lub użytkowników dostawców świadczących usługi telekomunikacyjne z wykorzystaniem sieci tych operatorów oraz do abonentów lub użytkowników krajowych sieci stacjonarnych 29 gr/min 35 gr/min
Plus Internet na Kartę i Plus na Kartę podwyższenie opłaty za minutę połączenia do abonentów lub użytkowników Polkomtel Sp. z o.o., T-Mobile Polska S.A., Orange Polska S.A., Cyfrowego Polsatu S.A oraz do abonentów lub użytkowników krajowych sieci stacjonarnych 29 gr/min 35 gr/min
Nowy Plus Internet Na Kartę, JA + Internet Na Kartę, JA + Na Kartę, Plus na Kartę bez limitu, Plus na Kartę Więcej Do Wszystkich, Plus na Kartę Więcej w Plusie, Plus na Kartę Więcej przez Rok, Plus na Kartę Więcej Internetu i SMSów, Plush na Kartę, Plush bez limitu podwyższenie opłaty za minutę połączenia do abonentów lub użytkowników Polkomtel Sp. z o.o., T-Mobile Polska S.A., Orange Polska S.A., Cyfrowego Polsatu S.A, P4 Sp. z o. o., CenterNet S.A., Aero2 Sp. z o. o., Mobyland Sp. z o. o., do abonentów lub użytkowników nie wymienionych operatorów infrastrukturalnych oraz do abonentów lub użytkowników dostawców świadczących usługi telekomunikacyjne z wykorzystaniem sieci tych operatorów i do abonentów lub użytkowników krajowych sieci stacjonarnych 29 gr/min 35 gr/min
 
 • podwyższenie opłaty za wiadomości SMS:
Taryfa: Zmiana: Obecna stawka Nowa stawka
Plus Elastyczna na Kartę, JA + Na Kartę I, JA + Na Kartę, Plus na Kartę bez limitu, Plus na Kartę Więcej Do Wszystkich, Plus na Kartę Więcej w Plusie, Plus na Kartę Więcej przez Rok, Plus na Kartę, Simplus, Nowy Plus Internet Na Kartę, Plus Internet Na Kartę, JA + Internet Na Kartę, Nowy Plush, Plush na Kartę, Plush bez limitu podwyższenie opłaty za SMS do abonentów krajowych sieci komórkowych 19 gr 20 gr
Plus na Kartę Więcej Internetu i SMSów 9 gr 20 gr
36.6 15 gr 20 gr
Twój Profil oraz iPlus 18 gr 20 gr
Prosto na Kartę 19 gr 29 gr
PiszMów Dobowy podwyższenie opłaty za SMS do abonentów krajowych sieci komórkowych 15 gr 20 gr
podwyższenie opłaty za SMS do abonentów 36.6 9 gr 20 gr
 
 • podwyższenie opłaty za wiadomości MMS:
Taryfa: Zmiana: Obecna stawka Nowa stawka
Plus Elastyczna na Kartę, JA + Na Kartę I, JA + Na Kartę, Plus na Kartę bez limitu, Plus na Kartę Więcej Internetu i SMSów, Nowy Plush, Plush na Kartę, Plush bez limitu podwyższenie opłaty za MMS do abonentów krajowych sieci komórkowych 19 gr 40 gr
Plus na Kartę Więcej w Plusie, Plus na Kartę Więcej przez Rok, Plus na Kartę Więcej Do Wszystkich 29 gr 40 gr
36.6 i PiszMów Dobowy 15 gr 40 gr
Prosto na Kartę 19 gr 29 gr
 
 • podwyższenie opłaty za 1 MB przesłanych danych:
Taryfa: Zmiana: Obecna stawka Nowa stawka
JA + Na Kartę I, JA + Na Kartę, Plus na Kartę, Plus na Kartę bez limitu, Plus na Kartę Więcej Do Wszystkich, Plus na Kartę Więcej Internetu i SMSów, Plus na Kartę Więcej w Plusie, Plus na Kartę Więcej przez Rok, Simplus, Sami Swoi, Nowy Simplus, Twój Profil, Easy, 36.6, PiszMów Dobowy, JA + Internet Na Kartę, Nowy Plush, Plush na Kartę, Plush bez limitu podwyższenie opłaty za 1 MB 19 gr 20 gr
Prosto na Kartę 19 gr 29 gr
 

Wszystkie powyższe zmiany w cennikach wpłyną również na podwyższenie opłat w roamingu wskazanych w Cenniku połączeń międzynarodowych i w roamingu międzynarodowym (Na Kartę):

 • zmiana w sekcji dotyczącej transmisji danych w roamingu:
  Abonent jest w strefie roamingowej
UE 1 2 3
Zapis obowiązujący do 7.01.21 r:
Pakietowa transmisja danych niezależnie od użytego Punktu Dostępu (APN)
Nowy Plus Internet Na Kartę – 0,03 zł za 1 MB
Prosto na Kartę – 0,19 zł za 1 MB
Pozostałe taryfy 0,09 zł za 1 MB + Dodatkowa opłata roamingowa 3,73 zł za GB
0,05 zł za 1 kB 0,05 zł za 1 kB 0,05 zł za 1 kB
Zapis obowiązujący od 8.01.21 r:
Pakietowa transmisja danych niezależnie od użytego Punktu Dostępu (APN)
Plus Elastyczna na Kartę – 0,20 zł za 1 MB
Plus na Kartę – 0,20 zł za 1 MB
Team 7 – 0,20 zł za 1 MB
Pozostałe taryfy – opłata jak w Polsce + Dodatkowa opłata roamingowa 3,73 zł za GB
0,05 zł za 1 kB 0,05 zł za 1 kB 0,05 zł za 1 kB
 
 • zmiana w sekcji dotyczącej opłat za MMS w strefie UE z „opłata jak w Polsce” na „opłata jak w Polsce za każde rozpoczęte 100 KB, nie więcej niż 1 zł za sztukę”,
 • zmiana wysokości dodatkowych opłat za usługi w Roamingu Regulowanym, o których mowa w pkt III. POLITYKI UCZCIWEGO KORZYSTANIA W ROAMINGU NA TERENIE UNII EUROPEJSKIEJ, NORWEGII, ISLANDII I LIECHTENSTEINU („ROAMING REGULOWANY”) ust. 7, naliczanych w przypadku stwierdzenia niewłaściwego lub niestandardowego korzystania z Roamingu Regulowanego przez Abonenta zgodnie z ust. 6:
  • podwyższenie opłaty za wykonane połączenie głosowe z 0,16 zł za minutę na 1,78 zł za 10 minut (rozliczane są za każdą sekundę połączenia wykonanego),
  • podwyższenie opłaty odebrane połączenie głosowe z 0,04 zł za minutę na 0,44 zł za 10 minut (rozliczane są za każdą sekundę połączenia odebranego),
  • podwyższenie opłaty za wysłane wiadomości SMS z 0,05 za sztukę na 0,55 zł za 10 sztuk (rozliczane są za wysłanie każdej wiadomości SMS).

Zmian będzie więcej. Użytkownik ofert na kartę w sieci Plus będzie mógł odbierać połączenia przychodzące przez 90 dni od Okresu ważności dla usług wychodzących lub wyczerpania Wartości konta. Z kolei okres karencji będzie upływał w 90 dniu od chwili zawieszenia świadczenia przez Polkomtel Usług z powodu zakończenia okresu ważności dla usług przychodzących.

Pojawią się również dodatkowe opłaty za brak aktywności

Pojawią się one w cennikach taryf: Plus Elastyczna na Kartę, Prosto na Kartę, JA + Na Kartę I, JA + Na Kartę, Plus na Kartę bez limitu, Plus na Kartę Więcej Do Wszystkich, Plus na Kartę Więcej Internetu i SMSów, Plus na Kartę Więcej w Plusie, Plus na Kartę Więcej przez Rok, Plus na Kartę, Nowy Simplus, Simplus, Twój Profil, Team 7, Easy, 36.6, PiszMów Dobowy, Sami Swoi, iPlus na kartę, Nowy Plus Internet Na Kartę, Plus Internet Na Kartę, JA + Internet Na Kartę, Nowy Plush, Plush na Kartę i Plush bez limitu:

 • opłata za brak aktywności wyniesie 3 zł,
 • opłata za brak aktywności na koncie będzie pobierana od 14 września 2021 roku,
 • opłata za brak aktywności będzie naliczana po upływie 30 dni od ostatniej aktywności abonenta,
 • przez aktywność abonenta należy rozumieć aktywności w postaci:
  • wykorzystania wartości konta (MIN/SMS/MMS/Internet, zakupu usług/pakietów/promocji),
  • doładowania konta,
  • skorzystania z zakupionych pakietów/promocji: minut, SMS-ów/MMS-ów lub Internetu,
 • abonenci, których wartość konta na dzień pobrania opłaty będzie niższa niż 3 zł, obciążani zostaną opłatą w wysokości dostępnej wartości konta,
 • opłata za brak aktywności będzie pobierana cyklicznie co 30 dni od ostatniej aktywności abonenta lub od daty pobrania ostatniej opłaty za brak aktywności aż do momentu blokady usług przychodzących.

Odpowiedni punkt trafi również do Regulaminu świadczenia usług telekomunikacyjnych przez Polkomtel sp. z o.o. – oferty Na Kartę, Regulaminu świadczenia usług telekomunikacyjnych przez Polkomtel sp. z o.o. – Na Kartę, Regulaminu świadczenia usług telekomunikacyjnych przez Polkomtel sp. z o.o. dla Abonentów 36.6 oraz Regulaminu świadczenia usług telekomunikacyjnych przez Polkomtel sp. z o.o. dla Abonentów Simplus/Sami Swoi (§ 7 Opłaty, ust. 16 lub 10):

POLKOMTEL uprawniony jest do pobierania opłaty za brak aktywności w wysokości określonej w Cenniku. Opłata za brak aktywności na koncie będzie pobierana od 14 września 2021 r. Opłata za brak aktywności będzie naliczana po upływie 30 dni od ostatniej aktywności Abonenta na Kartę. Przez aktywność Abonenta na Kartę należy rozumieć aktywności w postaci:
a) wykorzystania Wartości konta (MIN/SMS/MMS/Internet, zakupu usług/pakietów/promocji),
b) doładowania konta,
c) skorzystania z zakupionych pakietów/promocji: minut, SMS-ów/MMS-ów lub Internetu.
Opłata za brak aktywności będzie pobierana cyklicznie do momentu blokady Usług przychodzących.

Z nowymi regulaminami i cennikami można się zapoznać pod tym adresem (na dole strony).

Zobacz: [Aktualizacja] Play zwróci niewykorzystane pieniądze z pre-paidów
Zobacz: Black Friday 2020 - promocje bez kitu

Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na Google News

Źródło tekstu: Plus

Przewiń w dół do następnego wpisu